Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

Paikallisseurakunta, C. F. W. Walther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

Paikallisseurakunta

Tri C.F.W. Walther

Lue kirja PDF-muodossa (2,59 MB)

Tri C.F.W. Waltherin kirkko-opillisten teosten kolmas kirja. Kirja selvittelee Raamatun, luterilaisen tunnustuksen sekä Lutherin ja muiden johtavien luterilaisten opettajien valossa, millainen valtiosta erillään oleva ev. lut. paikallisseurakunta on olemukseltaan, oikeuksiltaan ja velvollisuuksiltaan ja kuinka sen toiminta on järjestettävä, että kaikki tapahtuu säädyllisesti ja järjestyksessä. 

ISBN 951-9318-33-X (sid.)