Avioliitto ja seurustelu toiseen kirkkoon kuuluvan tai ei-uskovan kanssa

Avioliitto ja seurustelu toiseen kirkkoon kuuluvan tai ei-uskovan kanssa

Avioliitto ei-uskovan kanssa

Raamattu ei sisällä ehdotonta kieltoa naimisiin menemisestä epäuskoisen kanssa. Se sisältää kuitenkin varoittavia esimerkkejä, mm. kuningas Salomon vaimot, jotka houkuttelivat hänet hyväksymään epäjumalanpalveluksen. (1 Kun. 11:4) Vanhassa testamentissa israelilaisilta, Jumalan kansalta, oli normaalisti kiellettyä mennä toiseen kansaan kuuluvan kanssa naimisiin.

Uskovan ei pidä mennä naimisiin sellaisen kumppanin kanssa, josta hän tietää, että tämä aikoo häiritä tai estää hänen uskoaan tai sen harjoittamista (esimerkiksi seurakunnan tilaisuuksissa käymistä). Käytännössä kristityn ja ei-kristityn välinen suhde ei varmaankaan normaalisti edes etene niin pitkälle, jos toinen suhtautuu uskoon näin vihamielisesti.

Avioliitto epäuskoisen kanssa on uskovalle monin tavoin raskas, ei vähiten siksi, että usein siihen liittyy jatkuva huoli puolisonsa pelastuksesta.

Oma tapauksensa ovat ne, jotka tulevat uskoon naimisissa tai kihloissa ollessaan. He jatkavat elämäänsä kristittyinä siinä asemassa, jossa olivat uskoon tullessaan. He saavat luottaa siihen, että Jumala pitää heistä huolta ja siunaa heidän elämäänsä.

Tällaisessa tilanteessa elävillä on kotonaan lähetyskenttä. Apostoli Pietari kirjoitti: ”Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.” (1 Piet. 3:1–2) Myös kristityt miehet, jotka ovat naimisissa ei-uskovan naisen kanssa, voivat soveltaa nämä Pietarin sanat itseensä muutettavat muuttaen. Ei-uskova puoliso on teoin ja rukouksin lähetystyön kohteena. Raamattu ei kuitenkaan esitä epäuskoisen kanssa naimisiin menemistä (tai seurustelemista) evankelioimisen keinona (vrt. 1 Kor. 7:16: ”Mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi?”). Joskus silti käy niin onnellisesti, että epäuskoinen seurustelukumppani tai puoliso kääntyy uskovan kumppaninsa vaikutuksesta.

Avioliitto toiseen kirkkoon kuuluvan uskovan kanssa

Vanhat luterilaiset opettajat puhuvat myös toiseen kirkkoon kuuluvien kanssa solmittavia avioliittoja vastaan. Me elämme kuitenkin kirkkona kovin toisenlaisessa tilanteessa kuin he. Meidän ympärillämme ei ole vahvaa kristillistä kulttuuria eikä puhdasoppiseen luterilaiseen kirkkoon kuuluvien maallista yhteisöä. Meidän olosuhteissamme monet avioituvat sellaisten kanssa, jotka eivät ole samasta kirkosta. Silti yhteinen seurakunta ja tunnustus tuovat suurta siunausta avioliittoon, joten on arvokas Jumalan lahja, jos puoliso löytyy omasta kirkosta.

Yhteisen uskon siunaukset

Ihminen, joka on naimisissa ei-uskovan kanssa, jää paitsi monista siunauksista, joita Jumala tahtoo antaa aviopuolisoille. Yhteinen usko antaa vahvan pohjan liitolle. Molemmat puolisot jakavat silloin yhdessä elämänsä tärkeimmän asian. Tämä luo yhteenkuuluvuutta.

Myös kahden kristityn yhteiset arvot ja käsitykset avioliitosta tuovat siunausta liittoon. Molemmilla puolisoilla on silloin samankaltainen käsitys siitä, mitä avioliitto on ja mihin se perustuu. Heidän maailmankuvansa on yhtenevä ja heillä on yhteinen pohja tärkeiden päätösten tekemiseen sekä oikean ja väärän toiminnan arvioimiseen.

Jaettu usko luo pohjan myös anteeksiantamukselle ja vaikeista tilanteista selviämiselle. Parisuhteessa ihmiset tekevät väistämättä jossain vaiheessa väärin toisiaan kohtaan. Usko antaa yhteisiä eväitä selvitä eteenpäin ja luottamusta siihen, että anteeksiantamus ja parantuminen on mahdollista hyvin vaikeissakin asioissa.

Jos toinen ei usko, jaettuun uskoon perustuvat siunaukset jäävät puuttumaan liitosta.

Toiseen kirkkoon kuuluvan kanssa tilanne on erilainen. Hänen kanssaan moni edellä mainituista asioista on kunnossa, jos hänellä on sama kristillinen käsitys avioliitosta. Vaikeuksia voi muodostua siitä, jos että uskonkäsitykset ovat erilaiset, tai siitä, että kuulutaan eri kirkkoihin. Toista voi haitata se, ettet osallistu hänen kirkkonsa jumalanpalveluksiin. Joku saattaa olla tyytymätön kirkkomme oppiin. Näistä asioista syntyy joskus valitettavasti vakavia ristiriitoja. Toisaalta monen jäsenemme puoliso on aikaa myöten tullut ainakin jossain määrin toimintaamme mukaan.

Vaikutuksia seurusteluun

Jumala on luomisessa asettanut avioliiton miehen ja naisen välisen yhteiselämän muodoksi. Siksi kristillinen seurustelu suuntautuu kohti avioliittoa: sen tarkoituksena on tutustua toiseen ja selvittää, olisiko tämä se ihminen, jonka kanssa tahdon viettää loppuelämäni. Se ei tarkoita, että ensitapaamisella pitäisi jo olla katselemassa kihlasormuksia. Kuitenkin ajatus avioliitosta ja kumppanien yhteensopivuudesta sitä ajatellen on jollain tavoin mukana seurustelussa alusta asti. Jos toisesta tietää, ettei hänen kanssaan voisi koskaan mennä naimisiin, ei hänen kanssaan pidä alkaa seurustelemaankaan.

Toiseen ihmiseen tutustuessa voit kertoa hänelle uskostasi. Jos hän ei lainkaan usko, kerro hänelle evankeliumista ja miksi se on sinulle tärkeä asia. Jos hän on kristitty, mutta kuuluu toiseen kirkkoon, voit kertoa hänelle, millaiseen kirkkoon kuulut ja miksi se on sinulle tärkeää. Kumppani kannattaa kutsua tutustumaan seurakunnan toimintaan ja kirjallisuuteen. Näin hän tietää, mitä uskot, ja voi miettiä suhtautumistaan siihen. Samalla voit tehdä lähetystyötä ja jos Jumala suo, kenties toinen kiinnostuu uskonasioista ja kirkostamme. On syytä ottaa uskonasiat suhteessa ajoissa puheeksi, koska ne ovat tärkeä osa uskovan elämää. Niillä on suuri merkitys mahdollista yhteistä tulevaisuutta ajatellen.

Jos uskovan suhde ei-uskovan kanssa syvenee, uskova joutuu miettimään tarkoin joitakin asioita:

1. miten toinen suhtautuu uskooni?

Ei-uskovan ei ole aina helppo suhtautua uskoviin. Monet loukkaantuvat evankeliumiin, samoin kristilliseen moraaliin. Toisaalta suhde kahden ihmisen välillä tuskin etenee kovin pitkälle, jos toista ärsyttää kovasti toisen maailmankatsomus. Silti on syytä miettiä, miten toinen suhtautuu siihen, että usko on jotain elämässäsi hyvin keskeistä, josta hän ei ole osallinen. Jaksaako hän sitä vuosia ja vuosikymmeniä? Eihän hän ajattele, että kyseessä on jokin ohimenevä vaihe?

2. miten minä kestän toisen epäuskoa tai erilaista uskoa?

Kristityn on myös syytä miettiä, jaksaako hän itse sitä, että toinen ei usko. Voi tuntua lannistavalta, että parisuhteessa on uskonsa kanssa yksin. Toiselta ei saa tukea siihen eikä hänen kanssaan voi oikein puhua hengellisistä asioista – ei-uskova voi kyllä kuunnella ja suhtautua myötätuntoisesti, mutta hän ei ymmärrä uskonasioita sisältäpäin. Uskovan on mietittävä, miten tällainen voi vaikuttaa hänen uskonelämäänsä vuosien saatossa. Lannistaako se? Viekö toisen esimerkki pois uskosta?

3. lasten kasvatus

Tämä aihe on tärkeä sekä ei-uskovan että toisella tavalla uskovan kohdalla. On pidettävä kiinni siitä, että lapset kastetaan meidän kirkkoomme ja he saavat hengellisen opetuksensa sieltä. Muu olisi kohtuuttoman raskas taakka kristitylle isälle tai äidille: nähdä omia lapsiaan johdettavan harhaan. Lisäksi se olisi Jumalan tahdon vastaista: jos on vakuuttunut oman kirkkonsa opin olevan oikea, on syntiä sallia lapselle sen vastainen uskonnollinen kasvatus tai kasvatus, josta usko kokonaan puuttuu.

Elämän rikkinäisyyden takia voi kuitenkin tulla vastaan tilanteita, joissa vanhempi ei voi surukseen vaikuttaa lastensa kasvatukseen niin paljon kuin haluaisi. Näin voi tapahtua esimerkiksi avioeron yhteydessä ja huoltajuuskiistoissa.

Jumalan armon varassa

Seurustelun ja avioliiton asioita mietittäessä ollaan herkällä elämänalueella. Moni on kokenut elämässään kolhuja ja saattanut tehdä virheitä, joista omatunto edelleen syyttää. On tärkeä muistaa, että Jumalan armo kattaa kaikki synnit, myös avioliiton ja seurustelun suhteen. Kristus on sovittanut myös kuudennen käskyn rikkomiset. Hän haluaa vapauttaa meidät menneisyyden kahleista ja syyllisyydestä. Hän tarjoaa meille puhdistusta ja uutta elämää armon varassa. Niinpä saamme miettiä kaikkia tässä kirjoituksessa käsiteltyjä asioita evankeliumista käsin ja jäädä Jumalan amon varaan. Niin saamme omantunnon rauhan. Vain siitä tulee voima toimia uskon mukaan. Muistamme evankeliumin myötä myös sen, että Jumala rakastaa meitä ja kaikki hänen ohjeensa ja käskynsä ovat meidän parhaaksemme. Hän tahtoo antaa meille onnellisen elämän uskossa. Hänelle saamme jättää rukouksessa kaikki asiamme ja luottaa siihen, että hän antaa viisautta ja voimaa toimia uskon mukaisesti kaikissa tilanteissa.

Julkaistu Luterilainen-lehden numerossa 7/2015.


Tyhjä vasen

Lue artikkeleita

  • All
  • Mika Bergman
  • Markku Särelä
  • Avioliitto
  • Israel
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Kirkollinen Yhteys
  • Kirkollisia Uutisia
  • Kristillinen Seurakunta
  • Luominen
  • Perhe–elämä
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Uskon Perusasiat Ja Raamatunselitys
  • Vanhurskauttaminen
  • Uudestisyntyminen
  • Jeesuksen Syntymä
  • Ehtoollinen
  • Kirkkohistoria
  • Kirkkokuri
  • Saarnavirka
  • Harha
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Johdantoa Kristillisessä kirkossa saa opettaa vain pyhän Raamatun ilmoittamaa oppia. ”Ei pidä järkeillä yli sen, mikä on kirjoitettu.” (1 Kor. 4:6) Jokaiselle opille tulee olla selvä raamattunäyttö. Pyhä Raamattu on ainoa opin lähde. Se on myös itsessään selvä: ”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo tielleni.” (Ps. 119:105) Se on
  Read More
  • Kaste
  • Markku Särelä
  • Uudestisyntyminen
 • Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko (STLK) kokoontuu vuosittain sisarseurakuntiensa kanssa yhteiseen konferenssiin. Tänä vuonna se järjestettiin Saksan Runkelissa Steedenin paikkakunnalla, jossa vierailevia seurakuntia isännöi sisarseurakuntamme, Evankelis-luterilainen Immanuel -seurakunta. STLK:n osanottajien lisäksi konferenssiin osallistui myös Saksan Teltlow-Flämingin ev.lut. seurakunta Jüterbogista, Bahrenin ja Annabergin evankelis-luterilainen tunnustusseurakunta, sekä Ylösnousemuksen tunnustuksellinen luterilainen seurakunta Latviasta. Konferenssin
  Read More
 • Ikäväksemme joudumme toteamaan, että viimeisen neljän kuukauden aikana kaksi seurakuntamme pastoria on luopunut kutsustaan seurakuntiemme pastorina sekä seurakunnan jäsenyydestä. Mika Bergman ilmoitti erostaan 28.4.2018 ja Dani Puolimatka 15.8.2018. Molemmat pastorit ilmoittivat eronsa syyksi henkilökohtaisessa uskonvakaumuksessaan tapahtuneista muutoksista, jotka tekivät heidän toimintansa evankelis-luterilaiseen tunnustukseen sitoutuneessa seurakunnassa mahdottomaksi. Bergman toimi Helsingin ja
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Koko Raamattu Jumalan sanana Käännös lähtee siitä, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima Jumalan sana. Tämä periaate on ohjannut käännösprosessin jokaista vaihetta. Kääntämistä hallitsi pohjatekstin kunnioittaminen. Käännös on sanatarkempi kuin vuoden 1992 kirkkoraamattu. Käännettävän tekstin ajatus on pyritty välittämään suomen kielelle tinkimättä sen sanavalinnoista, mikäli tämä on ollut ymmärrettävästi mahdollista.
  Read More
  • Raamattu
 • Olen kiitollinen siitä, että minulla on tänä iltana mahdollisuus kommentoida Matti Väisäsen uutta kastekirjaa Pelastuksesta osalliseksi. Väisäsen kastekirjat ovat korostaneet hienolla tavalla kasteen luovuttamatonta arvoa ja niistä on ollut minulle henkilökohtaisesti suurta hyötyä elämäni aikana. Olen kuitenkin hyvin murheellinen Väisäsen uudesta kirjasta ja siitä, että sen ajatukset leviävät laajasti suomalaisen
  Read More
  • Harha
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Mika Bergman
  • Uudestisyntyminen
 • Uuden avioliittolain myötä useampi kansankirkon pastori on ilmaissut aikeensa vihkiä homopareja avioliittoon. He mieltävät toimivansa Raamatun hengessä siunatessaan kahden samaa sukupuolta olevan liiton. Ehkä osa heistä tiedostaa sen, että Raamattu tuomitsee useassa kohdassa samaa sukupuolta olevien väliset sukupuolisuhteet, mutta he yleensä ajattelevat näiden kohtien olevan sidoksissa omaan aikaansa. Kun pohditaan
  Read More
  • Avioliitto
  • Jumalan Sana
  • Mika Bergman
 • Pyhäinpäivänä 5.11. Lahdessa vihittiin pastoriksi teologian maisteri Markus Mäkinen-Taina. Virkaanvihkimys toimitettiin uskonpuhdistusjuhlan avausjumalanpalveluksen yhteydessä Rajakadun kirkolla. Virkaanvihkimyksen toimitti kirkkokunnanjohtaja pastori Mika Bergman. Vihkimyksessä avustivat muut STLK:n pastorit ja Luterilaisen Ristin Seurakunnan pastori Risto Relander. Markus Mäkinen-Tainan oli kutsunut pastoriksi Helsingin Tunnustuksellinsen Luterilainen seurakunta. Helsingin seurakunnassa palvelevat tällä hetkellä lisäksi pastorit
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Siitamajan leirikeskuksella pidettiin 23.–24.9. teologinen konferenssi, jonka aiheena oli saarnavirka. Konferenssin puhujina oli teologeja STLK:sta ja sisarseurakunnistamme Saksasta ja Suomesta. Osanottajia saapui näiden kirkkojen lisäksi myös muista suomalaisista kirkoista, sekä teologeja että maallikkoja. Konferenssi oli onnistunut. Se antoi eri maista oleville teologeille tilaisuuden tutustua uskonveljiinsä paremmin ja lujittaa sisarkirkkojen välisiä
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jeesus muslimi? Koraanissa puhutaan Jeesuksesta enemmän kuin kenestäkään toisesta henkilöstä. Koraani kertoo, että Jeesus paransi sairaita ja herätti kuolleita (3:49). Hän syntyi neitsyt Mariasta (3:45–47), julisti evankeliumia juutalaisille (3:49) ja oli Jumalan profeetta (6:85–90). Koraani liittää vain Jeesukseen sen, että Pyhä Henki tuki häntä hänen työssään (2:87, 253). Ainoastaan Jeesusta
  Read More
 • Raamatun opetus reliqua-kysymyksestä Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, Vapahtaja asetti pyhän ehtoollisen sakramentin. Raamattu kertoo meille, että asettaessaan ehtoollisen Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini” (Matt. 26:26). Sitten hän otti maljan, kiitti, antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Juokaa tästä kaikki;
  Read More
  • Ehtoollinen
 • Avioliitto ei-uskovan kanssa Raamattu ei sisällä ehdotonta kieltoa naimisiin menemisestä epäuskoisen kanssa. Se sisältää kuitenkin varoittavia esimerkkejä, mm. kuningas Salomon vaimot, jotka houkuttelivat hänet hyväksymään epäjumalanpalveluksen. (1 Kun. 11:4) Vanhassa testamentissa israelilaisilta, Jumalan kansalta, oli normaalisti kiellettyä mennä toiseen kansaan kuuluvan kanssa naimisiin. Uskovan ei pidä mennä naimisiin sellaisen kumppanin
  Read More
  • Avioliitto
 • STLK:n 45. varsinaisen kirkkokunnankokouksen julkilausuma. Niin kuin Pyhä Henki liikkui alussa vetten päällä (1 Moos. 1:2), niin hän toimii myös pyhässä kasteessa luoden uutta. Sen kautta hän synnyttää synteihinsä kuolleet (Ef. 2:1) uuteen hengelliseen elämään (Joh. 3:5, Tiit. 3:5). Kasteen myötä saadaan Pyhä Henki (Apt. 2:38) sydämeen asumaan (1 Kor.
  Read More
  • Pyhä Henki
 • Teologian maisterit Mika Bergman, Vesa Hautala ja Dani Puolimatka vihittiin ja asetettiin julkisesti saarnavirkaan 31.10.2015 Lahdessa, Rajakadun kirkossa. Vihkimisen ja virkaanasetuksen toimitti pastori Markku Särelä, joka oli myös ohjannut näiden teologien opiskelua Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon teologisessa koulutusohjelmassa usean vuoden ajan. Mika Bergmanin oli kutsunut saarnavirkaan Helsingin Tunnustuksellinen Luterilainen Seurakunta.
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen välille jo Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Se kuuluu siis yleiseen siveyslakiin, joka koskee kaikkia ihmisiä. Näin Jumalan sana, Pyhä Raamattu, ilmoittaa. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Hän myös siunasi heidät. Tähän siunaukseen perustuu miehen ja naisen keskinäinen avioelämä. Sen vakiintuneena
  Read More
  • Perhe–elämä
 • Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Jumalaa kiittäen yksimielisesti todenneet, että niillä on opillinen ja kirkollinen yhteys Ylösnousemuksen Luterilaisen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunnan kanssa (Riika, Latvia) kanssa. Seurakunnan nimi latviaksi on Augsburgas ticibas apliecibas Augšamcelšanas luteranu draudze. Tämä seurakunta totesi omasta puolestaan opillisen ja kirkollisen yhteyden seurakuntiemme kanssa helmikuussa. Latvialainen sisarseurakuntamme
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • לָכֵן יִתֵּ֙ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם א֑וֹת הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמ֖וֹ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃ Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jes. 7:14. Selitettävä kohta on Jesajan kirjan alkupuolelta, Jes. 7:14. Ymmärtääksemme tätä jaetta meidän on katsottava
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 •   Rev. Edward Brockwell asetettiin saarnavirkaanTampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan apulaispastoriksi Siitamajalla  6.7.2010   Virkaanasetustilaisuuden ohjelma (PDF) Kuuntele pääkohdat virkaanasetustilaisuudesta (23 min,  MP3)  
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Augsburgin tunnustuksen VII:n uskonkohdan mukaisesti tunnustamme: "Sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan." (Saksalaisen tekstin mukainen käännös). Latinalainen versio kuuluu käännettynä: "Ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen (satis est) yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa." Ymmärrämme "evankeliumin
  Read More
  • Kirkollinen Yhteys
 • Monet kesät ja syksyt ovat muuttuneet talviksi ja taas kevään myötä kesiksi niistä ajoista, kun Jeesus Vapahtajani tarttui minua kädestä ja sanoi: "Minä näytän sinulle elämäsi tien, jota sinun tulee käydä." Sitä tietä olen kulkenut jo hyvin pitkälle, eikä sen määränpää ole vielä saavutettu, vaikka koti onkin jo lähellä. Usein
  Read More
  • Kristillinen Seurakunta
 • Te kansankirkon papit, jotka vastustatte niin sanottua naispappeutta, olette uskonne ja käytäntönne vuoksi tulilinjalla. Teitä vastustavat kansan enemmistö, tiedotusvälineet, epäuskoinen maailma sekä kaikki kansankirkon piispat, pappien valtaenemmistö ja suuri joukko kirkkokansaa. Vaikka haluatte edelleen pysyä kansankirkossa, minun sallittaneen kuitenkin kirjoittaa teille virkakysymyksessä puolustuspuhe, Plädoyer. Olen tottunut siihen, että usein kansankirkkoon
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Kirkollinen Yhteys
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki