Jokaisen sielun autuudeksi

Jokaisen sielun autuudeksi

Siihen aikaan Jeesus vielä puhui ja sanoi: ”Ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on ollut otollista sinun edessäsi. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.” (Matt. 11:25–27)

 

 

 

 JOKAISEN SIELUN AUTUUDEKSI

 

 

 

”Siihen aikaan Jeesus vielä puhui”, näin alkaa evankeliumitekstimme tänään. Kysymme: Mihin aikaan? Raamattu kertoo meille, että Jeesus on juuri päättänyt ankarat nuhdesanansa Galilean kaupungeille, jotka olivat kuulleet Jeesuksen julistuksen mutta eivät olleet sitä ottaneet vastaan ja sen vuoksi noiden kaupunkien kovasydämisten ihmisten olisi viimeisellä tuomiolla kannettava rangaistus, joka tulisi olemaan raskaampi, kuin pakanakaupunkien vieläpä raskaampi kuin Sodoman ja Gomorran, noiden paheellisten kaupunkien, jotka Jumala hävitti tulella taivaasta.

 

Jeesuksen julkinen toiminta on kestänyt jo pitkään. Hän on avoimesti saarnannut ja todistanut teoillaan valtavasta armosta, joka nyt on tullut maailman osaksi, että Jumalan Poika, syntisten vapahtaja on tullut heidän keskelleen kantamaan heidän syntitaakkansa. Mutta samalla kun hänen toimintansa aika on edennyt, on myös ympärillä olevien ihmisten aika nähdä ja kuulla häntä käynyt vähiin. Mutta saarnaako Jeesus vähemmän? Ei lainkaan. Loppuun asti hän julistaa ja toimittaa sitä tehtävää, jonka hän on Isältä saanut, että mahdollisimman moni saisi kuulla evankeliumin, tulla hänen luokseen ja uskoa että tässä on minun Herrani ja Vapahtajani, johon minä saan turvallisesti luottaa ja joka ottaa minut vastaan. Sen vuoksi kuuluvat tänään meille: ”Siihen aikaan Jeesus vielä puhui” Ettemme me kuuntelisi Jumalan sanan saarnaa siten että pitäisimme sen itsestään selvänä. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin lähetän nälän maahan: en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. He hoippuvat merestä mereen, pohjoisesta itään. He etsivät Herran sanaa, mutta eivät löydä.(Aam. 8:11–12)

 

 

Evankeliumin saarna ei ole itsestään selvä asia. Ensiksikin, Kristus on luvannut olla omiensa kanssa maailman loppuun asti ja hän on antanut varman lupauksensa, että helvetin portit eivät hänen seurakuntaansa voita. Se pysyy viimeiseen päivään. Mutta tämä sana koskee näkymätöntä, kaikista uskovista koostuvaa seurakuntaa maailmassa. Se ei tarkoita paikallisseurakuntaa. Se että saa olla jäsen omassa seurakunnassa ja kokoontua yhteiseen jumalanpalvelukseen on suuri armolahja. Ja että evankeliumi julistetaan puhtaana ja varmana, se on harvinaista. Kuinka moni kristitty Suomessa tänä päivänä tuskailee sen kanssa, että joutuu kuuntelemaan saarnaajaa, joka ei ruoki sielua Jumalan sanalla, vaan lisäilee siihen omiaan, tai jättää kuulijan epävarmaksi Jumalan armosta. Toiseksi, maailman loppu on tulossa. Sen sanoo Raamattu aivan selkeästi: Evankeliumi saarnataan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Matt. 24:14) Ei ole ihmisille annettu määrättömästi aikaa. Jokainen hetki päivästä on armonaikaa. Armonaikaa jumalattomalle, että hän kuulisi Jumalan sanan ja uskoisi. Armonaikaa uskovalle, että hän vahvistuisi uskossa ja saisi iloita pelastuksesta jo täällä ajassa.

 

Tekstissämme Vapahtaja kiittää suuresti Isää Jumalaa. Hän kiittää siitä, että Jumala on salannut itsensä – pelastavan vanhurskautensa – viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut sen lapsenmielisille. Evankelista Luukas kirjoittaa vielä tarkemmin, että Jeesus lausuu nämä kiitoksen sanat, kun hänen lähettämänsä opetuslapset palaavat ja kertovat että Jeesuksen nimen tähden riivaajatkin ovat heille alamaiset ja Jeesus sanoo, että älkää sen pahojen henkien karkotuksen tähden iloitko, vaan siksi että Jeesuksen nimen tähden teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. (Luuk. 10:21) Ja siitä Vapahtajamme kiitos nousee Isälle. Mutta miksi hän kiittää, että Isä on salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä? Eikö Jumala halua, että älykkäät ja viisaat pelastuvat? Emme toki saa tehdä näin hätäistä ja ajattelematonta johtopäätöstä. Raamattu nimenomaan sanoo, että Jumala tahtoo kaikkien tulevan mielenmuutokseen ja pelastuvan. (2. Piet. 3:9; 1 Tim. 2:4) Lisäksi meille kerrotaan Raamatussa monista viisaista, älykkäistä ja taitavista ihmisistä, jotka ovat nukkuneet uskossa pois. Mutta kun tullaan uskon asiaan, siihen kuinka me syntiset ihmiset tulemme Jumalalle kelpaaviksi, niin silloin meidän esikuvaksemme ei suinkaan aseteta ihmisviisautta, ei edes näiden hurskaiden ihmisten viisautta ja kykyjä – vaan heidän lapsenmielisyytensä. Että he uskovat Jumalan hyvyyteen ja armoon Vapahtajan nimen tähden, sen lupauksen tähden jonka Jumala on antanut. Huomaamme siis, että kun Raamattu sanoo sen olevan Jumalan tahto, että kaikki pelastuvat, niin se koskettaa kaikkia iästä, sukupuolesta, kansalaisuudesta riippumatta ja vielä aivan ihmisen kyvystä riippumatta. Tämä meille osoitetaan monin tavoin: pienokaiset tuodaan Jeesuksen luokse, ryöväri saa armon kädet ja jalat naulittuna paikoilleen, monen riivaajan vaivaamat vapautetaan päästösanalla, kuollut Lasarus kutsutaan takaisin eloon ja näitä esimerkkejä on paljon. Mutta niin on myös surulliset esimerkit siitä, kuinka vaikea on omaan hyvyyteen ja hurskauteen, viisauteen ja hartauteen katsovan ihmisen vastaanottaa Jeesusta, joka vain tahtoo vapahtaa synnistä. Tällaiselle ihmisviisaudelle – vaikka ei se mitään todellista viisautta ole – on mahdotonta hyväksyä, että evankeliumi ei vaadi mitään, vaan antaa kaiken.

 

Mutta katso vielä, mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo, että Jumala on ilmoittanut nämä lapsenmielisille. Lapsia ei tuohon aikaan erityisesti pidetty mitenkään viisaina. Sanommehan mekin helposti lapselliseksi sellaista aikuista, joka mielestämme käyttäytyy vastoin ikänsä arvokkuutta. Jeesuksen aikana lasten pelastusta toisinaan pidettiin jopa epävarmana, koska heidän käytökseensä kuuluu niin paljon sellaista, minkä aikuinen osaa peittää. Avointa suuttumusta, typerää kielenkäyttöä, älyttömiä rallatuksia, keppostelua. Se että Jeesus asetti tällaisen älykääpiön uskon esikuvaksi, oli varmasti monelle opetuslapsellekin vaikea pala käsittää. Muistamme että he suorastaan halusivat estää näiden pääsyn Vapahtajan luo. Mutta Jeesus ei tahdo, että heitä estetään, sillä sen vuoksi hän on heidät luonut, että hän tulisi heissäkin iankaikkiseksi elämäksi. Nimittäin lapsenusko on kaikkien uskovien usko. Tätä uskoa tulee kaiken opetuksen seurakunnassa tukea ja sitä suojella. Ei ole niin, että ihmisen tulee kasvaa pois lapsenuskosta aikuisen uskoon. Usko ei ole mikään prosessi, vaan hengellinen uusi elämä, jonka Jumala sanalla luo ei-olevaisesta olevaksi, eläväksi ja todelliseksi. Raamattu selkein sanoin lausuu: ”[Y]ksi Herra, yksi usko, yksi kaste” (Ef. 4:5) ja ”[J]oka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa kuin lapsi, ei mene sinne sisälle.” (Luuk. 18:17) Aikuisen uskoa kyllä ymmärrys voi tukea, mutta samalla aikuisen ymmärrys voi tulla kompastukseksi uskovalle. Sen vuoksi alttarin sakramentti on toisaalta vain sen ymmärtäviksi varttuneita varten, että he nauttisivat sen oikein koeteltuna, ja sen arvon mukaisesti, mutta myös ja varsinaisesti sen tähden, että he tarvitsevat sitä heikon uskonsa vahvistukseksi. Hänen täytyy kaikessa palata siihen, minkä lapsikin uskossa omistaa – Jumalan rakkauteen ja armoon Jeesuksessa, sillä näin – kuten Vapahtajamme sanoo – ”on ollut otollista Isän Jumalan edessä. Ja olemmehan me saaneet osaksemme jo pyhässä kasteessa Jumalan lapsen nimen. Amen.

 

 

 

 


Tyhjä vasen

Lue saarnoja

  • All
  • Mika Bergman
  • Edward Brockwell
  • Vesa Hautala
  • Markus Mäkinen
  • Kimmo Närhi
  • Dani Puolimatka
  • Markku Särelä
  • Risto Relander
  • Saarna
  • Rippisaarna
  • Hartaus
  • Matt. 7:13 14
  • Matt. 7:15 21
  • Matt. 21:1 9
  • Luuk. 16:1 9
  • Luuk. 17:11 19
  • Luuk. 19:41 47
  • Anteeksiantamus
  • Armonvälineet
  • Evankeliumi
  • Ilo
  • Ikuinen Elämä
  • Israel
  • Jaakob
  • Jeesuksen Kärsimys
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Job
  • Jumala
  • Jumalan Poika
  • Jumalan Rakkaus
  • Jumalan Sana
  • Kadotus
  • Kaksiluonto–oppi
  • Kaste
  • Katumus
  • Kiitos
  • Kiusaukset
  • Kristillinen Elämä
  • Kristillinen Seurakunta
  • Kristityn Risti
  • Kärsimys
  • Lohdutus
  • Lopunajat
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Oikea Oppi
  • Omaisuus
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Rauha
  • Sovitus
  • Suru
  • Synti
  • Usko
  • Vanhurskauttaminen
  • Koettelemukset
  • Synninpäästö
  • Kristuksen Taivaaseen Astuminen
  • Johannes Kastaja
  • Paastonaika Ja Pääsiäinen
  • Rukous
  • Esirukous
  • Pääsiäissunnuntai
  • Toinen Pääsiäispäivä
  • 1. Sunnuntai Pääsiäisestä (Quasi Modo Geniti)
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • 3. Sunnuntai Pääsiäisestä (Jubilate)
  • 4. Sunnuntai Pääsiäisestä (Cantate)
  • Marianpäivä
  • Laskiaissunnuntai (Esto Mihi)
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • 3. Paastonajan Sunnuntai (Oculi)
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Palmusunnuntai
  • Kiirastorstai
  • 1. Adventtisunnuntai
  • 2. Adventtisunnuntai
  • 3. Adventtisunnuntai
  • 4. Adventtisunnuntai
  • Jouluaatto
  • Ensimmäinen Joulupäivä
  • Joulun Jälkeinen Sunnuntai
  • Uudenvuodenaatto
  • Uudenvuoden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Septuagesimasunnuntai
  • Seksagesimasunnuntai
  • Loppiainen
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 4. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 5. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 6. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Kynttilänpäivä
  • Helluntai
  • Pyhän Kolmiykseyden Päivä
  • 2. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 9. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 10. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Helatorstai
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 17. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Mikkelinpäivä
  • 20. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 21. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 22. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 26. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Pyhäinpäivä
  • Kirkkovuoden Lähinnä Viimeinen Sunnuntai
  • Tuomiosunnuntai
  • Pyhä Ehtoollinen
  • Maallinen Ja Hengellinen Uskovan Elämässä
  • Pyhä Raamattu
  • Pyhä Saarnavirka
  • Harha
  • Antaminen
  • Etsikkoaika
  • Lähimmäinen
  • Kiitollisuus
  • 22.Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Paastonajan Sunnuntai
  • 1. Vuosikerta
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
  • Luuk. 5:1 11
  • Jaak. 1:22 27
  • 2. Piet. 1:17
  • Matt. 11:25 27
  • Luuk.10:23 37
  • Laupias Samarialainen
  • Lapsenusko
  • Viettelykset
  • Jumalan Valtakunta
  • Matt.18:1 11
  • Jumalan Armo
  • Liiton Arkki
  • 17. Pyhän Kolmiykseyden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Luuk.14:1 6
  • Lakihenkisyys
  • Esivalta
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa kiedotuksi. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsensa herodeslaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, tiedämme, että olet totuudellinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa kenestäkään välittämättä, sillä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" Mutta Jeesus ymmärsi heidän
  Read More
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Esivalta
  • Markus Mäkinen
 • Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli vaientanut saddukeukset, he kokoontuivat yhteen, ja eräs heistä, lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on:
  Read More
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jumalan Rakkaus
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Saarna
  • Vesa Hautala
 • Sitten [Jeesus] astui veneeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. Katso, hänen luokseen tuotiin halvaantunut mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut." Katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa." Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa
  Read More
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Esirukous
  • Kärsimys
  • Markus Mäkinen
  • Rukous
 • Tapahtui, että kun [Jeesus] tuli sapattina erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, he pitivät häntä silmällä. Katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Jeesus alkoi puhua lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina?" Mutta he olivat vaiti. Hän tarttui häneen, paransi hänet ja laski menemään. Hän sanoi heille: "Jos
  Read More
  • 17. Pyhän Kolmiykseyden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Jumalan Armo
  • Jumalan Rakkaus
  • Lakihenkisyys
  • Luuk.14:1 6
  • Markus Mäkinen
 • Sen jälkeen tapahtui, että hän vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsi monia hänen opetuslapsistaan sekä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa poikaa. Äiti oli leski, ja hänen kanssaan oli paljon ihmisiä kaupungista. Hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: "Älä
  Read More
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jumalan Armo
  • Liiton Arkki
  • Markus Mäkinen
  • Sovitus
 • Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: "Kuka sitten on suurin taivasten valtakunnassa?" Hän kutsui luokseen lapsen, asetti sen heidän keskelleen ja sanoi: "Totisesti sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette tule taivasten valtakuntaan. Sen tähden, se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Se,
  Read More
  • Jumalan Valtakunta
  • Lapsenusko
  • Markus Mäkinen
  • Matt.18:1 11
  • Mikkelinpäivä
  • Usko
  • Viettelykset
 • Jumala voi tehdä pahastakin hyvää Sen jälkeen kun Joosef oli haudannut isänsä, hän palasi Egyptiin, hän ja hänen veljensä sekä kaikki, jotka hänen kanssaan olivat menneet hautaamaan hänen isäänsä. Mutta Joosefin veljet pelkäsivät, kun heidän isänsä oli kuollut, ja ajattelivat: "Ehkä Joosef nyt alkaa vainota meitä ja kostaa meille kaiken
  Read More
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Koettelemukset
  • Saarna
  • Vesa Hautala
 • Katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi koetellen [Jeesusta]: "Opettaja, mitä minun pitää tehdä, että minä iankaikkisen elämän perisin?" Hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Miten luet?" Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Hän sanoi
  Read More
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Laupias Samarialainen
  • Luuk.10:23 37
  • Markus Mäkinen
 • Siihen aikaan Jeesus vielä puhui ja sanoi: ”Ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on ollut otollista sinun edessäsi. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne
  Read More
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Markus Mäkinen
  • Matt. 11:25 27
  • Usko
 • Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä majesteettiselta kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." (2. Piet. 1:17) Kristus Jeesus sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden. Psalmissa 97 sanotaan: HERRA on kuningas! riemuitkoon maa. Iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä
  Read More
  • 2. Piet. 1:17
  • Markus Mäkinen
  • Rippisaarna
 • Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. Mutta se, joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä
  Read More
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jaak. 1:22 27
  • Markus Mäkinen
 • ”Tapahtui, että kun kansa tunkeutui Jeesuksen ympärille kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Genetsaretin järven rannalla, hän näki järven rannassa kaksi venettä; mutta kalastajat olivat lähteneet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Hän astui niistä toiseen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkan päähän maasta; ja hän istui ja
  Read More
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Kimmo Närhi
  • Luuk. 5:1 11
 • 3. pääsiäisenjälkeinen sunnuntai, I vsk Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Vähän aikaa, niin ette enää näe minua, ja taas vähän aikaa, niin näette minut, sillä minä menen Isän luo." Silloin muutamat hänen opetuslapsistaan sanoivat toisilleen: "Mitä tarkoittaa, kun hän sanoo meille: 'Vähän aikaa, niin ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Markus Mäkinen
 • Pääsiäispäivä. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä he ja eräitä muita naisia tuli hyvin varhain haudalle tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. He huomasivat kiven vieritetyksi pois haudalta. He menivät sisälle, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Tapahtui, että kun he olivat tästä ymmällä, katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. He
  Read More
  • Evankeliumi
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Markus Mäkinen
  • Pääsiäissunnuntai
  • Sovitus
 • 5. paastonajan sunnuntai (judica) I vsk Mutta kun Kristus tuli esiin tulevaisen hyvän ylipappina, hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan pyhään ja sai aikaan iankaikkisen
  Read More
  • 1. Vuosikerta
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Kimmo Närhi
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
 • 4. paastonajan sunnuntai I vsk. Joh. 6:1-15 Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, meren tuolle puolelle. Häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsineen. Pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon
  Read More
  • 4. Paastonajan Sunnuntai
  • Paastonaika Ja Pääsiäinen
  • Risto Relander
  • Saarna
 • 4. paastonajan sunnuntai (puolipaasto), I vuosikerta. Kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla hienoa mannaa, hienoa kuin härmä. Kun israelilaiset näkivät sen, he sanoivat toisilleen: "Se on mannaa." Sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille: ”Tämä on se leipä, jonka HERRA on antanut teille syötäväksi.”
  Read More
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • Evankeliumi
  • Markus Mäkinen
  • Pyhä Ehtoollinen
  • Rippisaarna
 • Psalmissa 19 Pyhä Henki nostaa silmämme taivaiden ääriin, ja näin hän näyttää meille Jumalan Sanan valtavan ja suuren aarteen. Sellainen voima Sanalla on, että se tunkeutuu sielujemme syvyyksiin. Olemme täynnä hämmästystä Jumalan ihmeistä sekä hänen maailmassaan että hänen Sanassaan. Psalmista aloittaa ylistämällä Jumalaa hänen kunniastaan, jota julistetaan luomakunnassa. Hän ylistää
  Read More
  • Edward Brockwell
  • Hartaus
  • Jumalan Sana
  • Pyhä Raamattu
  • Usko
 • 1. paastonajan sunnuntai (Invocavit), 1. vsk. 1 Moos. 3:1–15 Mutta käärme oli älykkäin kaikista kedon eläimistä, jotka HERRA Jumala oli tehnyt. Se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" Vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä
  Read More
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • Markus Mäkinen
  • Saarna
 • 2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere), 1. vsk, Matt. 15:21-28. Sitten Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Katso, kanaanilainen nainen tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti tytärtäni." Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä
  Read More
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • Markus Mäkinen
  • Saarna
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki

Muista myös saarnakirjat

  • All
  • G. A. Aho
  • Rupert Efraimson
  • Markku Särelä
  • C. F. W. Walther
  • Saarnakirjat
  • Hartauskirjat
 • Oletus
 • Otsikko
 • Päivämäärä
 • Satunnainen