Finlands Konfessionella Lutherska Kyrka

Vad är Finlands Konfessionella Lutherska Kyrka (STLK)?

  

  1. Det är en kristen kyrka.
  2. 
Det är en kyrka som håller sig till Bibeln.

  3. Det är en evangelisk kyrka.

  4. Det är en luthersk kyrka.

  5. Det är en konfessionell (bekännelsetrogen) luthersk kyrka.
  6. Det är en kyrka som lever av Ordet och sakramenten.

  7. Det är en kyrka som bedriver missionsarbete.

1. Det är en kristen kyrka.

Vi tror på Jesus Kristus, världens Frälsare, och förkunnar Honom till frälsning, så att “var och en som tror på Honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.” (Apg.10:43).

2. Det är en kyrka som håller sig till Bibeln.

Med aposteln Paulus bekänner vi: “Jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna.” (Apg. 24:14) “Inte utöver vad Skriften säger.” (1 Kor.4:6) Bibeln ensam är domaren över lära och vandel.

3. Det är en evangelisk kyrka.

“Evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.” (Rom. 1:16)

4. Det är en luthersk kyrka.

Vi undervisar och verkar enligt den lutherska läran. I våra församlingar predikas Guds ord och utdelas sakramenten i enlighet med den lutherska läran. Så praktiseras till exempel barndop och manligt predikoämbete.

5. Det är en konfessionell (bekännelsetrogen) luthersk kyrka.

Att kyrkan är bekännelsetrogen innebär att den utan reservationer håller sig till alla lutherska bekännelseskrifter, eftersom den lära som där bekännes är tagen ur Bibeln. Kyrkan tillåter enbart undervisning enligt dem.

6. Det är en kyrka som lever av Ordet och sakramenten.

Den är en kyrka, i vars församlingar kristna samlas kring kyrkans rena kännetecken, nämligen under verkan av Guds ord och sakrament. Där dessa är i bruk finns också Kristi kyrka.

7. Det är en kyrka som bedriver missionsarbete.

STLK bedriver yttre mission där dörrar öppnas, i enlighet med de resurser som Gud ger. Vi har fått systerförsamlingar i Ukraina. Vi stöder deras arbete med bön, ömsesidiga besök, litteratur och predikningar. Dessutom har vi fått leverera litteratur som vi publicerat till många länder i Europa, Asien och Afrika. Luthers Lilla katekes och den stora förklaringen till den, Den kristna läran (Kristinoppi), har hittills översatts till ryska, estniska, lettiska, litauiska, ukrainska engelska och svenska. STLK har på ryska också utgivit Markku Säreläs böcker Lapsikaste on raamatullinen (“Barndopet är bibliskt”) och Sana on elämän lähde (“Ordet är livets källa”).

STLK vill med sin förkunnelse förhärliga Jesus Kristus för alla till frälsning. Hjärtligt välkomna att bli medlemmar i STLK:s församlingar är alla kristna, som vill tro på Jesus som sin Frälsare och hålla sig till den lutherska bekännelsen. Ta kontakt med pastorn för att gå vidare i ärendet. STLK:s sammankomster är öppna för alla, och var och en är välkommen att fritt bekanta sig med verksamheten. “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” – Joh. 8:31, 32