Teologiska artiklar

Teologiska artiklar

  • All
  • Edward Brockwell
 • Default
 • Date
 • Random
 • Hälsningar till mina kära vänner i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn. Må allt beröm, tack och all ära gå till "Honom som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod" (Uppenbarelseboken 1:5b). Jag tackar Herren och er, kära vänner, för möjligheten att vara här
  Read More
  • Edward Brockwell
 • Reliqua Bibelns lära angående reliqua Den natt då han blev förrådd instiftade Frälsaren altarens sakrament. Bibeln berättar oss att han, när han instiftade nattvarden, tog ett bröd, tackade Gud, bröd det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp." (Matt. 26:26). Sedan tog han en
  Read More