Pyhä Raamattu
 • Kristus Raamatun selittäjänä, osa 2

  Pastori Markku Särelän oppitunti Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Kristus Raamatun selittäjänä, osa 3

  Pastori Markku Särelän oppitunti Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Aikamme esittämät haasteet Raamatun luotettavuudelle 

  Vikaari Dani Puolimatkan oppitunti Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Emmauksen tie

   Pastori Kimmo Närhin oppitunti Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Hartaus psalmista 19:17-14

   

  Psalmissa 19 Pyhä Henki nostaa silmämme taivaiden ääriin, ja näin hän näyttää meille Jumalan Sanan valtavan ja suuren aarteen. Sellainen voima Sanalla on, että se tunkeutuu sielujemme syvyyksiin. Olemme täynnä hämmästystä Jumalan ihmeistä sekä hänen maailmassaan että hänen Sanassaan.

   

  Psalmista aloittaa ylistämällä Jumalaa hänen kunniastaan, jota julistetaan luomakunnassa. Hän ylistää Herraa rikkauksista, jotka on ilmoitettu hänen Sanassaan ja jotka vaikuttavat sisimmissämme. Jakeet 7-11 kuvaavat Jumalan Sanaa ja sen siunattuja vaikutuksia. Daavid avaa meille itsetutkistelevan rukouksensa ja osoittaa todellisen vaikutuksen, joka Jumalan Sanalla oli häneen. Näin voimme ottaa sydämelle tämän psalmin sanat. Osasta Daavidin rukousta jakeissa 12 - 14 on oikeastaan tullut osa monien kristittyjen päivittäistä rukousta. Itse asiassa ne muodostavatkin tämän hartauksen teeman:

   

  Kelvatkoot sinulle suuni sanatja sydämeni ajatukset edessäsi, HERRA

   

                                         I.     Kun kunniasi puhuu minulle maailmasi välityksellä.

   

                                           II.     Armosi antaa minulle anteeksi Sanasi kautta.

                                                                          I.

  v. 1— Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Daavid ihmettelee Jumalan luomistyön majesteettia ja laajuutta, ja hänen kättensä tekoja. Niiden kunnia ja loisto voivat vain himmeästi heijastaa taivasta Jumalan luona. Ihminen ei voi edes alkaa kuvitella millaista se on. Daavid saattoi vain katsoa ylös taivaalle ja kunnioittaa Jumalaa. Ja todella, sellainen on maailmankaikkeus, maailmankaikkeus on Jumalan teko. Hänen vain täytyi puhua, ja Sanansa voiman kautta hän loi taivaan, maailmankaikkeuden ja tähdet ja planeetat. (Jesaja 40:22). "Hän yksinään levittää taivaat …" (Job 9:8).

   

  Niin suuria kuin maailma ja taivaat ovatkaan, sen tähdet ja planeetat, nämä "luodut asiat" saavat meidät ajattelemaan, kuka ne on luonut. Ja niin myös Daavid teki. Hän ajatteli Jumalaa, kaiken luojaa. Jumala on jumala, täynnä hyvyyttä, ja huolenpitoa kaikkea luomaansa kohtaan. Silti koko luotu maailmankaikkeus on vain pelkkä kuva ja muistutus äärettömästä hyvyydestä, voimasta, rakkaudesta ja Jumalan kunniasta, joka on suurempi kuin maailmankaikkeus!!!

  II.

   

  Daavid kuitenkin ymmärsi, että niin ihmeelliset kuin taivaat ovatkaan, ne eivät ilmoita Jumalan pelastavasta armosta Kristuksessa, joka virtaa hänen lahjana annetusta, uskollisesta rakkaudestaan. Vain Jumalan Sana ilmoittaa sen (1. Kol 2:9, 10; Joh 6:63). Niinpä Daavid ylistää Herraa hänen Sanastaan. Miten tämän voi sanoa ymmärrettävin sanoin?? Daavid havaitsi, että Jumalan Sanassa on jotakin suurempaa ja jopa kunniakkaampaa kuin koko luomistyö! Hän sai selville enemmän Jumalan läsnäolosta, laupeudesta, rakkaudesta, ja paljon enemmän, kuin hän pohti Jumalan Sanaa!

   

   

  vv. 7–9—HERRAn laki on täydellinen. Se virvoittaa sielun. HERRAn todistus on vahva. Se tekee tyhmästä viisaan. HERRAn asetukset ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. HERRAn käskyt ovat selkeät. Ne valaisevat silmät. HERRAn pelko on puhdas, se pysyy iäti. HERRAn oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat.

   

  Jumalan Sana tulee Herralta, vapaan ja uskollisen rakkauden Jumalalta; Hän ilmoittaa meille pelastuksen lupaukset, jotka hän tekee ja pitää. Termit, joita Daavid käyttää Jumalan Sanasta, yhdistetään tavallisesti lakiin, Jumalan tahtoon, siihen mitä meidän tulee tehdä ja olla tekemättä. Hyvät luterilaiset eivät sekoita lakia ja evankeliumia. Vanhassa testamentissa nämä termit eivät kuitenkaan olleet rajoitettuja vain lakiin. Ne usein sisälsivät koko Jumalan Sanan ja joskus niitä käytettiin etupäässä evankeliumissa, Jumalan lupauksen hyvässä uutisessa, että ihmiset pelastuvat uskon kautta Kristukseen. Sisällön täytyy määrittää merkitys. Näissä jakeissa, sanassa "laki" on opetuksen perusajatus.

   

  Herran opetus on "täydellistä", se on "täydellinen". Jumalan Sana kertoo kaiken mitä meidän tarvitsee tietää Herran pelastussuunnitelmasta ja hänen tahdostaan elämäämme kohtaan (2 Tiit. 3:15–17). Me emme saa lisätä tai vähentää mitään!!! Koska Herran opetus on täydellinen, sen siunattu vaikutus on "virvoittava". Sillä on toimivan katumuksen merkitys ihmissydämiin. Katumus on kääntymistä pois synnistä ja kääntymistä Jumalaa kohti. Juuri tämän Jumala vaikuttaa meissä Sanansa välityksellä. Sana kääntää meidät pois synnistä ja kuolemasta, mutta se kääntää meidät takaisin elämään, jonka vain Jumala voi antaa! Daavid miettii, miten Jumalan sanalla on vahva vaikutus sielusta sieluun. Luther sanoisi, että kun Jumala luo uskoa, se on kuin taivas ja maa luotaisiin uudelleen. Tämä uudistuminen antaa hengellisen elämän, joka tulee katumuksesta ja luottamuksesta Jumalan hyvyyteen ja laupeuteen. Siksi voimme lainata Daavidin sanoja omin sanoin: "Herran opetus on täydellinen, se saa aikaan katumusta sielussa." Rakkaat ystävät! Pitäkää aina kehotusta katumukseen hyvänä asiana. Kyllä, katumuksessa näemme synnit sellaisina kuin ne ovat, mutta Jumalan suuri teko on kääntyä pois synnistä ja kääntyä hänen, meidän Luojamme, puoleen. Sana vaikuttaa sielun uudistuksen, sen virvoituksen! Siksi tämä psalmi, kun se luetaan oikeassa asiayhteydessä, antaa meille ilon ja antaa meidän ymmärtää nämä termit, jotka me tavallisesti yhdistämme lakiin.

   

  Daavidin jäljellä olevat sanat ovat samanlaisia ajatuksia, jotka saavat meidät ylistämään Herraa siitä, että hän ilmoitti Sanansa, joka on täydellinen, luotettava, oikea, puhdas, tosi ja iankaikkinen. Hänen Sanansa tuo meille iloa ja ymmärrystä. Ei mikään ihme, että psalmisti ylistää Herran sanaa, kun rikkaimpana aarteenamme ja suloisimpana ilonamme.


  vv. 10, 11—Ne ovat kalliimmat kultaa ja puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka.

   

  Jumalan Sana on parempi kuin mikään voitto tai ilo. Silti mitä uhrauksia ihmiset tekevätkään saadakseen niitä asioita, jotka ovat tästä maailmasta! Miten paljon suurempaa on tuntea Jumalan Sana ja uskoa se!

   

  Kun Herra puhuu Sanaansa, meidän asenteemme häntä kohtaan on palvelijan asenne. Olemme valmiita kuuntelemaan. Hänen sanansa varoittaa ja opettaa meitä. Silti sama Jumala, joka loi taivaat ja maan Sanansa voiman kautta, käyttää meissä samaa voimaa luomaan uskoa häneen armonsa, totuuden ja rakkauden lupauksien kautta. Siksi Jumalan Sanan pitäminen tarkoittaa uskomista hänen lupauksiinsa ja hänen käskyjensä tottelemista ilolla. Hänen käskyistään tulee jotain, mitä me vaalimme. Me vaalimme hänen tahtoaan ja suunnitelmaansa meitä kohtaan!

   

  Lopuksi Daavid kertoo meille, että Jumalan Sanan pitämisessä on suuri palkinto. Huomatkaa, että teksti ei sano, että saamme suuren palkinnon niiden pitämisestä, vaan niiden pitämisessä. Toisin sanoen palkinto ei ole ansiopalkinto tottelevaisuudesta, vaan se on armollinen siunaus (esim. omatunnon rauha, kunnia taivaassa), jotka tulevat, kun otamme Jumalan Sanan sydämenasiaksi ja pidämme sen. Jumala haluaa Sanansa sisimpäämme, Jumala haluaa itsensä sisimpäämme. Sitä Daavid ihmetteli ja mietti! Sydämissä, jotka tuntevat Jumalan, Jumala levittää rakkauden ja armon ääretöntä universumia, koska hän hallitsee sydämiämme Sanansa ja Hengen kautta! Sanan sisäinen "universumi" on suurempi, kuin mitä  taivaissa ja kaikessa luomakunnassanäemme.

   

  Aamen.

 • Hengelliset vastasyntyneet

  Teol. kand. Vesa Hautalan iltahartaus Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Kristus Raamatun selittäjänä, osa 1

  Pastori Markku Särelän oppitunti Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Lutherin tapa käyttää Raamattua hartauselämässä

   Teol. kand. Mika Bergmanin oppitunti Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Miksi myös maallikon tulee tuntea Raamattunsa hyvin?

  Vikaari Mika Bergmanin oppitunti Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Mitä varten luet Raamattua?

  Teol. kand. Vesa Hautalan iltahartaus Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Miten luterilainen oppi Raamatusta eroaa muihin tunnustuskuntiin verrattuna?

  Pastori Kimmo Närhin oppitunti Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Pyri rauhaan ja pyhyyteen

   Pastori Kimmo Närhin saarna Raamattuleirin 2013 päätösjumalanpalveluksessa Siitamajalla

 • Raamattu hengellisen elämän lähteenä  

  Vikaari Vesa Hautalan oppitunti Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Raamattu ja traditio

   Teol. kand. Mika Bergmanin oppitunti Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Raamatun inspiraatio

  Pastori Kimmo Närhin oppitunti Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Raamatun kaanon

  Vikaari Mika Bergmanin oppitunti Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Raamatun tärkein sisältö on johdattaa uskomaan Jeesukseen

   Pastori Kimmo Närhin oppitunti Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Raamatun tekstit jumalanpalveluksessa

  Pastori Kimmo Närhin oppitunti Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Sinun sanaasi minä panen toivoni (Ps. 119:81)

  Vikaari Mika Bergmanin iltahartaus Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Sinun Sanasi on jalkaini lamppu (Ps. 119:105)

  Pastori Kimmo Närhin aamuhartaus Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Uskosi ja pelastuksesi perustuu Jumalan tahtoon

  Pastori Kimmo Närhin iltahartaus Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Valkeus loistaa pimeyden keskellä

  Teol. kand. Mika Bergmanin iltahartaus Raamattuleirillä 2013 Siitamajalla

 • Virvoita minua Sanasi jälkeen (Ps. 119:107)

  Vikaari Markus Mäkinen-Tainan oppitunti Talvileirillä 2015 Siitamajalla

 • Ymmärrä, mitä saat!

  Teol. kand. Vesa Hautalan rippisaarna Raamattuleirin 2013 päätösjumalanpalveluksessa Siitamajalla