2. Piet. 1:17
 • Tämä on

  Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä majesteettiselta kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." (2. Piet. 1:17)

  Kristus Jeesus sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden. Psalmissa 97 sanotaan: HERRA on kuningas! riemuitkoon maa. Iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä on. Pilvi ja pimeys on hänen ympärillään, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus. Pyhä Jumala, joka luokse ei millään epäpyhällä ja saastaisella ole pääsyä on kirkastanut itsensä, oman nimensä, Pojassaan Kristuksessa. Jumalan Poika on yhtä iankaikkinen, kuin Isä ja hän iankaikkisuudesta jakaa saman kirkkauden kuin Isä. Mutta kun aika tuli kirkasti Jumala oman nimensä ja kunniansa Kristuksen inhimillisessä luonnossa.

  Israelin kansan erämaavaelluksen aikana Jumalan kunnia oli verhottuna hänen läsnäolonsa pilveen. Kristuksen alennustilassa Jumalan kunnia oli verhottuna hänen inhimilliseen luontoonsa, jossa hän ei ulkoisesti eronnut muista ihmisistä. Hänen sanansa ja tekonsa kuitenkin todistivat hänestä. Jumalan kunnia tuli kirkastetuksi Kristuksen pyhässä elämässä ja hänen julistamassaan armon evankeliumissa. Erityisen kirkkauden ilmestyksen kolme opetuslasta saivat kokea Jumalan vuorella, jossa he saivat kuulla taivaasta nuo sanat: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.”Noiden sanojen kuuleminen oli voimakas kokemus, johon Pietari viittaa kirjeessään. On kuitenkin huomattava, että apostoli ei ylpeile omalle kohdalleen suodulla ihmeellisellä kokemuksellaan Jumalan todistuksesta Pojastaan, eikä hän vaadi muilta ihmisiltä tällaista kokemusta, vaan hän käyttää tapahtunutta vahvistamaan Jumalan sanan varmuutta ja luotettavuutta: ”Meillä on [sitä] lujempi profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja aamutähti nousee.” (j. 19)

  Mitä siis voimme tästä oppia?

  Pilvi ja pimeys on Jumalan ympärillä, vanhurskaus ja oikeus on hänen valtaistuimensa perustus.Emme voi lähestyä Jumalaa omassa viisaudessamme, emmekä tuoda hänen eteensä itsekehittelemäämme hurskautta, emmekä omia tekojamme. Näiden eteen on vedetty pimeys, johon ei syntisellä ole astuminen.Mutta Pojassaan Kristuksessa Jeesuksessa Jumala on tullut meille Vapahtajaksi. Hänen pyhä elämänsä ja ristinkuolemansa on Jumalan teko, jotta me saamme uskossa lähestyä häntä, pyhää Jumalaa, joka on sovitettu koko maailman kanssa. Kuitenkin vain uskossa voimmehäntälähestyä, sillä vain usko omistaa syntien anteeksiantamuksen. Tätä uskoa Herramme tahtoo vahvistaa tänään hänen sanallaan, ja pyhän ehtoollisen sakramentilla.

  Opetuslapset kuulivat sanat: ”Tämä on minun rakas Poikani” ja he saivat uskoa sen tuon sanan perusteella. Olisiko tuo sana ollut yhtään vähemmän totuus, jos he eivät olisi sitä uskoneet? Ei toki. Kaikki, mikä on Jumalasta, on totuus ja vanhurskaus. Tänään Jumala lähestyy sinua Herran pyhän ehtoollisen aineissa. Kuulet Vapahtajan sanat: Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Nämä sanat ovat yhtä todet ja vaikuttavat, kuin opetuslasten kuulemat sanat Hoorebilla. Ne ovat yhtä todet ja voimalliset, kuin Jumalan luomissana, kun hän tyhjästä loi kaiken olemassaolevan. Huomaa siis, että aivan yhtä todet, vakaat ja voimalliset ovat nämä sanat: sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu syntiesi anteeksiantamiseksi. Siinä kuulet, minkä tähden Jumalan Poika tuli ihmiseksi; minkä tähden Kristus kirkastettiin pyhällä vuorella ja minkä tähden hän kävi ristinkuolemaan: sinun syntiesi anteeksiantamisen tähden. Ole turvallisella mielellä, sillä Kristuksessa Jeesuksessa sinulla on syntiesi sovitus, armo ja anteeksiantamus. Amen.