Lupaus vaimon siemenestä

1. Lupaus vaimon siemenestä ja lupaus Nooalle

karkoitus
Pian sen jälkeen kun Jumala oli luonut Aadamin ja Eevan, nämä lankesivat käärmeen houkuttelemina syntiin. Näin he olivat tulleet syntisiksi ja kuoleviksi.  Rikkomuksen tähden heidät karkotettiin ihanasta paratiisista.

Jumala ei kuitenkaan jättänyt Aadamia ja Eevaa synnin ja kuoleman valtaan. Jumala sanoi käärmeelle: ”Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän.” (1 Moos. 3:15) 

kaarmeAadam ja Eeva kuulivat nämä sanat ja uskoivat niihin. Jumala lupasi lähettää heille ja kaikille ihmisille Vapahtajan, joka murskaa käärmeen pään ja pelastaa ihmiset heidän synneistään. Ne ovat tärkeät sanat meillekin. Ne kertovat ennustuksen muodossa koko kristillisen uskon pääasian. On Vapahtaja, joka voittaa synnin ja kuoleman vallan.

VT1 5

Kului kauan aikaa. Ihmiset tekivät paljon pahaa. Niinpä Jumala päätti hävittää kaikki elävät olennot maan päältä. Mutta Raamattu kertoo, että Nooa sai armon Herran silmien edessä, eli Jumala päätti pelastaa Nooan ja hänen perheensä. Jumala käski Nooan rakentaa arkin eli ison laivan. Kun arkki oli valmis, Jumala käski Nooaa ottaa arkkiin koiras ja naaras jokaista eläinlajia, ja puhtaita eläinlajeja eli uhriksi kelpaavia eläimiä seitsemän paria. Lisäksi Nooan tuli kerätä ruokaa arkkiin.

Sitten kaikki eläimet menivät arkkiin ja Jumala käski myös Nooaa ja hänen perhettään menemään arkkiin. Sitten Jumala sulki oven ja niin vedenpaisumus alkoi. Koko maan pinta peittyi vedellä. Mutta Nooa ja hänen perheensä pelastuivat, koska he olivat turvassa arkissa. Lopulta sade lakkasi. Maa alkoi vähitellen kuivua. Kun maa oli tarpeeksi kuiva, Nooa ja hänen perheensä menivät ulos arkista. Silloin Jumala sanoi Nooalle:

 ”’Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa. Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele.’ Ja Jumala sanoi: ’Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on.’ Ja Jumala sanoi Nooalle: ’Tämä on sen liiton merkki, jonka minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on.’” (1. Moos. 9:9–17)

arkkiJumala lupasi Nooalle, että maan päälle ei enää koskaan tulisi vedenpaisumusta tuhoamaan maata. Tämän liiton merkiksi Jumala antoi sateenkaaren. Aina kun näet sateenkaaren, voit muistaa tätä Jumalan lupausta.

Vedenpaisumus ja arkki, joka pelasti Nooan ja hänen perheensä, ovat myös esikuvia siitä, kuinka Jumala pelastaa meidät kasteen kautta. Kaste on kuin arkki, jonka turvin me pelastumme. Kaste on myös Jeesuksen asettaman Uuden liiton merkki. Kun teet väärin ja pelkäät, että Jumala on sinulle vihainen, voit muistaa kastettasi, joka on merkkinä siitä, että Jumala on antanut sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi ja pelastaa sinut. Kaste on merkki siitä, että sinä olet Jumalan rakas lapsi, jolle Jumala haluaa ainoastaan hyvää. Se on merkkinä siitä, että Jumala johdattaa sinut taivaaseen.

kaste