Armoton palvelija

Armoton palvelija

20200609 104038

Katso lyhyt video kertomuksesta:

Silloin Pietari meni Jeesuksen luokse ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaaminun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Aivankoseitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "En sano sinulle seitsemän kertaa, vaanseitsemänkymmentä kertaa seitsemän.

Sen tähden taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka vaatipalvelijoiltaan tilin. Kun hän rupesi tilintekoon, hänen eteensä tuotiin eräs, joka olihänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia. Mutta kun tällä ei ollut, millä maksaa,hänen isäntänsä määräsi myytäväksi hänet, hänen vaimonsa, lapsensa ja kaikki, mitähänellä oli, ja velan maksettavaksi.Niin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntäsanoen: 'Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin maksan sinulle kaiken.' Isännän kävisääliksi tuota palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi.

Mutta mentyään ulos palvelijatapasi erään palvelustoverinsa, joka oli hänelle velkaasata denaaria; ja tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: 'Maksa, minkä oletvelkaa.' Niin hänen palvelustoverinsa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen: 'Olepitkämielinen minua kohtaan, niin maksan sinulle kaiken.' Mutta hän ei tahtonut,vaan meni ja heitti hänet vankilaan, kunnes hän maksaisi velkansa.

Kun nyt hänen palvelustoverinsa näkivät, mitä tapahtui, he tulivat kovinmurheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat isännälleen kaiken, mitäoli tapahtunut. Silloinhänen isäntänsä kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Annoinsinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit,eikö sinunkin olisi pitänytarmahtaa palvelustoveriasi, niin kuin minäkin armahdin sinua?'Hänen isäntänsävihastui ja antoi hänet vanginvartijoille, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä olihänelle velkaa.

Näin myös taivaallinen Isäni tekee teille, ellette kukin anna veljellenne(=kaikille lähimmäisillenne) sydämestänne anteeksi heidän rikkomisiaan."

Matt. 18:21–35

Lue lisätietoja kertomuksesta