Jeesus nousi taivaaseen

Jeesus nousi taivaaseen

20200505 112914

Katso lyhyt video kertomuksesta:

Jeesus sanoi apostoleilleen: "Tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä kanssanne, että kaiken pitää käydä toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen Laissa ja Profeetoissa ja Psalmeissa." Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään Kirjoitukset. Hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, ja näin Kristuksen piti kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja että mielenmuutosta syntien anteeksiantamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, Jerusalemissa, kunnes päällenne puetaan voima korkeudesta." Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen."

Ollessaan koolla he kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla rakennat jälleen Israelille valtakunnan?" Hän sanoi heille: "Teidän asianne ei ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä on omassa vallassaan asettanut, vaan saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee päällenne, ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka."

Kun hän oli tämän sanonut, hänet kohotettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, katso, heidän luonaan seisoi kaksi miestä valkoisissa vaatteissa. Nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylöstaivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin näitte hänen taivaaseen menevän."

Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä. Kun he olivat tulleet kaupunkiin, he menivät siihen yläsaliin, jossa he oleskelivat: Pietari, Johannes, Jaakob, Andreas, ja Filippos, Tuomas, Bartolomeos, Matteus ja Jaakob Alfeoksen poika, Simon kiivailija, ja Juuda Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa ja anomisessa naisten kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin, kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa.

Luuk. 24. luvusta ja Apt. 1:3-14

Lue lisätietoja kertomuksesta