Ruokkii 5000

Ruokkii 5000

 Viides

Katso lyhyt video kertomuksesta:

 Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, meren tuolle puolelle. Häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille.Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsineen. Pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä.

Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan luokseen, hän sanoi Filippokselle: "Mistä ostamme leipää heidän syödäkseen?" Mutta sen Jeesus sanoikoetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippos vastasi hänelle:"Eivät kahdensadan denaarin leivät riittäisi heille, niin että kukin saisi edes vähän."

Niin eräs hänen opetuslapsistaan, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle:”Täällä on pieni poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?" Jeesus sanoi: "Asettakaa ihmiset aterioimaan." Siinä paikassa oli paljonruohoa.

Niin miehet, luvultaan noin viisituhatta, asettuivat aterioimaan. Jeesus otti leivät, kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin hetahtoivat.

Mutta kun heidät oli ravittu, hän sanoi opetuslapsilleen: "Kootkaa ylijääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan." He kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista koria palasilla, mitkä olivat jääneet yli viidestä ohraleivästä niiltä, jotka olivat aterioineet.

 Joh. 6:1-15

Lue lisätietoja kertomuksesta