Tuomaskin uskoi

Tuomaskin uskoi

Tuomas näkee

Katso lyhyt video kertomuksesta:

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, Jeesus tuli ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!" Sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran.  Niin Jeesus sanoi heille jälleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät." Tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päälleen ja sanoi heille: "Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit pidätätte, niille ne ovat pidätetyt."  

Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymokseksi, yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli. Muut opetuslapset sanoivat hänelle: "Näimme Herran." Mutta hän sanoi heille: "Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en usko."  

Kahdeksan päivän kuluttua hänen opetuslapsensa olivat taas sisällä, ja Tuomas oli heidän kanssaan. Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskova."  

Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja uskovat!" 

Joh. 20:19-29.

Lue lisätietoja kertomuksesta