Pyhäkoulu
01 Luominen Kimmo Palikko

1.  Luominen ja Paratiisi

Alussa Jumala loi maailman kuudessa päivässä. Jumala loi kaiken täydelliseksi. Maailmassa ei ollut syntiä, sairauksia eikä kuolemaa. Jumala asetti ihmiset asumaan paratiisiin, jossa kaikki oli täydellistä ja kaikki eläimet olivat ystävällisiä. Ihminen eli Jumalan yhteydessä ja saattoi keskustella Jumalan kanssa.

Lue lisää:

02 lankeemus kimmo palikko

2. Lankeemus

Ihminen lankesi ja synti tuli maailmaan. Synnin seurauksena ihminen karkoitettiin paratiisista, ihminen joutui eroon Jumalasta ja synnin mukana tulivat sairaudet ja kuolema. Syntiinlankeemuksen seurauksena kaikki ihmiset ovat syntisiä ja kukaan ei enää kykene elämään täysin Jumalan tahdon mukaisesti.

Lue lisää:

03 Lupaus Vapahtajasta kimmo palikko

3. Lupaus Vapahtajasta

Jumala ei hylännyt ihmisiä vaan antoi Aadamille ja Eevalle lupauksen Vapahtajasta, joka kerran tulisi ja voittaisi synnin. Vanhan testamentin aikana ihmiset uskoivat tulevaan Vapahtajaan, joka oli tuleva sovittamaan synnit. Me uskomme Jeesukseen, joka on tullut maailmaan ja sovittanut synnit.

Lue lisää:

04 Noa Skaari kimmo palikko

4. Luopumus Jumalasta ja vedenpaisumus

Ihmiset lisääntyivät maan päällä ja luopuivat Jumalasta. Lopulta maan päällä ei ollut enään muita Jumalaan lupauksiin uskovia kuin Nooa ja hänen perheensä. Jumala hävitti vedenpaisumuksessa koko maailman paitsi Nooan ja hänen kolme poikaansa, näiden vaimot sekä kaikki eläimet, jotka olivat arkissa. Kaikki maan päällä olevat ihmiset ovat Noaan poikien jälkeläisiä.

Lue lisää:

05 Kielten sekoitus kimmo palikko

5. Baabelin torni ja kielten sekoitus

Ihmiset luopuivat pian vedenpaisumuksen jälkeen Jumalasta eivätkä totelleet häntä. Ihmiset kapinoivat Jumalaa vastaan ja alkoivat rakentaa kaupunkia oman tahtonsa mukaan eikä Jumalan tahdon mukaan. Jumala sekoitti kaikkien kielet ja ihmisten oli pakko asettua asumaan omille alueilleen, koska he eivät ymmärtäneet toistensa kieliä.

Lue lisää:

 

06 Lupaus Aabrahamille kimmo palikko

6. Lupaus vahvistetaan kantaisille

Aabraham uskoi Jumaalaan ja Jumala vahvisti lupauksensa Vapahtajasta Aabrahamille. Jumala lupasi, että Aabrahamin jälkeläisestä syntyy aikanaan Jeesus.

Lue lisää:

07 Kymmenen käskyä kimmo palikko

7. Jumalan laki annetaan Moosekselle

Luodessaan ihmisen Jumala pani lakinsa hänen sydämeensä omaksitunnoksi. Syntiinlankeemuksen seurauksena omatunto ei enää aina tiedä, mikä on Jumalan tahto. Jumala kertoi sen vuoksi oman tahtonsa eli lakinsa ihmisille.

Lue lisää:

08 Israelin kansa Jumalan johdatus kimmo palikko

8. Jumala johdattaa kansaansa

Jumala johdatti ja varjeli Israelin kansaa, koska siitä oli syntyvä Vapahtaja. Israelin kansa ei useaan otteeseen luottanut Jumalaan ja Hänen johdatukseensa. Jumala piti kuitenkin lupauksensa. Jumala lähetti profeettoja, jotka saarnasivat kansalle parannusta.

Lue lisää:

09 Profeetat ennustavat kimmo palikko

9. Profeetat ennustavat Kristuksesta

Vanhan testamentin profeetat ennustivat tulevasta Vapahtajasta Jeesuksesta. He kertoivat ennustuksien kautta millainen Vapahtaja tulisi olemaan, jotta kansa osaisi tunnistaa hänet kun hän tulisi. Myös Israelin kansan jumalanpalvelu ja kaikki juhlat olivat esikuvia syntyvästä Vapahtajasta. Kun Vapahtaja syntyi, ne menettivät merkityksensä.

Lue lisää:

10 Jeesuksen synty kimmo palikko

10. Jeesuksen syntymä

Jeesus, joka on tosi Jumala, syntyi Beetlehemiin pieneksi lapseksi. Hän tuli ihmiseksi, jotta voisi pelastaa meidät.

Lue lisää:

11 Jeesus opettaa kimmo palikko

11. Jeesus opettaa

Jeesus opetti kansaa. Hän ei tullut hylkäämään lakia vaan täyttämään sen. Jeesus eli täydellisen elämän eikä tehnyt kenellekään mitään pahaa. Hän ei tehnyt ikinä mitään syntiä. Jeesus todisti tekemillään ihmeillä olevansa Jumala ja täytti kaikki Vanhan testamentin ennustukset itsestään.

Lue lisää:

12 Ylösnousemus kimmo palikko

12. Ristinkuolema ja ylösnousemus

Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme vuoksi. Jumala hyväksyi tämän uhrin meidän syntiemme sovitukseksi. Sen merkkinä hän herätti Jeesuksen kolmantena päivänä kuolleista kuoleman voittajana. Samoin kuin Jeesus nousi haudasta, niin kaikki häneen uskovat nousevat haudoistaan iankaikkiseen elämään viimeisenä päivänä.

Lue lisää:

13 Tie taivaaseen kimmo palikko

13. Jeesus on tie taivaaseen

Jeesuksen ristinkuoleman vuoksi meille on taivas avoinna. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muutoin kuin hänen kauttaan. Kaikki, jotka uskovat, että Jeesus on kuollut heidän syntiensä vuoksi, saavat kaikki syntinsä anteeksi ja pääsevät Jeesuksen luokse taivaaseen.

Lue lisää:

14 Evankeliumi kaikkeen maailmaan kimmo palikko

14. Evankeliumin levittäminen

Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetyskäskyn: menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heille kaikki mitä Minä olen teidän käskenyt pitää. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen apostolit lähtivät viemään evankeliumin ilosanomaa kaikkeen maailmaan.

Lue lisää:

15 Tuleva kotimaa kimmo palikko

15. Taivaallinen kotimaa

Jeesus on mennyt Taivaan Isän luo valmistamaan meille sinne kotia. Hän tulee takaisin ja noutaa omansa sinne. Taivaassa kaikki on täydellistä. Siellä ei ole enää syntiä, murhetta, riitoja, sairauksia eikä kuolemaa. Siellä me elämme Jumalan yhteydessä samalla tavalla kuin Eeva ja Aadam alussa paratiisissa yhdessä Jumalan kanssa.

Lue lisää: