Etsi aineistoa Uudesta Testamentistä

Etsi UT:n pyhäkouluopetusmateriaalia raamatunpaikan mukaan

Matt. Matt. 1:18-25 Enkeli ilmestyy Joosefille
  Matt. 2:1-12 Itämaan tietäjät
  Matt. 2:13-23 Pako Egyptiin
  Matt. 3:1-12 Johannes Kastaja saarnaa
  Matt. 3:3-17 Johannes kastaa Jeesuksen
  Matt. 4:1-11 Perkele kiusaa Jeesusta
  Matt. 4:18-22 Ihmisten kalastajaksi
  Matt. luvuista 5-7 Otteita vuorisaarnasta
  Matt. 6:5-15 Isä meidän -rukous
  Matt. 7:24-29 Viisas mies kalliolle rakensi
  Matt. 8:2-4 Jeesus parantaa pitalisen
  Matt. 8:5-13 Sadanpäämiehen usko
  Matt. 8:14-17 Pietarin anoppi
  Matt. 8:18,23-27 Jeesus tyynnytti myrskyn
  Matt. 8:28-34 Jeesus ajoi riivaajat sikalaumaan
  Matt. 9:1-8 Parantaa halvaantuneen
  Matt. 9:9-13 Matteuksen kutsuminen
  Matt. 9:14-17 Miksi opetuslapset eivät paastoa
  Matt. 9:18-22 Välikohtaus matkalla
  Matt. 9:23-26 Jairuksen tytär
  Matt. 9:35-38,10:1-20 Apostolien lähettäminen ja paluu
  Matt. 11:2-15 Jeesus puhuu Johannes Kastajasta
  Matt. 12:1-8 Opetuslapset ja sapatin säännöt
  Matt. 12:9-14 Parantaa naisen ja miehen käden
  Matt. 13:1-23 Kylväjä
  Matt.13:24-30,36-43 Vertaus lusteesta
  Matt. 13:31-35,44-46 Vertauksia taivastenvaltakunnasta
  Matt. 13:47-53 Nuottavertaus
  Matt. 14:1-12 Johannes Kastajan kuolema
  Matt. 14:13-21 Ruokkii 5000 miestä
  Matt. 14:24-33 Jeesus kävelee vetten päällä
  Matt. 15:21-28 Kanaanilaisen naisen usko
  Matt. 17:1-8 Kirkastusvuorella
  Matt. 17:14-21 Riivatun pojan parantaminen
  Matt. 17:22-27 Temppeliveron maksaminen
  Matt. 18:1-5 Kuka on suurin
  Matt. 18:12-14 Kadonnut lammas
  Matt. 18:21-35 Armoton palvelija
  Matt. 19:13-15 Jeesus siunaa lapsia
  Matt. 19:16-30 Rikas nuorukainen
  Matt. 20:1-19 Viinitarhaan töihin
  Matt. 20:20-28 Sebedeuksen poikien toivomus
  Matt. 20:29-34 Sokea Bartimeus
  Matt. 21:1-11 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
  Matt. 21:12-17 Jeesus puhdistaa temppelin
  Matt. 21:18-27 Viikunapuu kuivettui
  Matt. 21:28-32 Vertaus kahdesta pojasta
  Matt. 21:33-46 Viinitarhan vuokraajat
  Matt. 22:1-14 Kuninkaanpojan häät
  Matt. 22:15-22 Antakaa keisarille mikä keisarin on
  Matt. 24:35-51 Vertaus hyvästä ja huonosta palvelijasta
  Matt. 25:1-13 Vertaus kymmenestä neitsyeestä
  Matt. 25:14-30 Vertaus leivisköistä
  Matt. 25:31-46 Jeesuksen toinen tuleminen
  Matt. 26:6-13 Maria voitelee Jeesuksen jalat
  Matt. 26:14-16 Juudas sopii kavaltamisesta
  Matt. 26:17-20 Viimeisen aterian valmistelut
  Matt. 26:21-25 Keskustelu ennen ehtoollista
  Matt. 26:26-29 Ehtoollisen asettaminen
  Matt. 26:30-35 Jeesus ennustaa Pietarin kieltävän hänet
  Matt. 26:36-46 Jeesus Getsemanessa
  Matt. 26:47-56 Juudas kavaltaa Jeesuksen
  Matt. 26:57-68 Jeesus ylipappien ja neuvoston edessä
  Matt. 26:69-75 Pietari kieltää Jeesuksen
  Matt. 27:11-14 Jeesus Pilatuksen tutkittavana
  Matt. 27:15-26 Jeesus tuomitaan
  Matt. 27:27-30 Sotilaat pilkkasivat Jeesusta
  Matt. 27:31-34 Via Dolorosa
  Matt. 27:35-50 Jeesus ristillä
  Matt. 27:51-66 Jeesus haudataan
  Matt. 28:1-8 Pääsiäisaamuna
  Matt. 28:9-15 Mariamagdaleena haudalla
  Matt. 28:16-20 Lähetyskäsky
Mark. Mark. 1:1-8 Johannes Kastaja saarnaa
  Mark. 1:9-11 Johannes kastaa Jeesuksen
  Mark. 1:16-20 Ihmisten kalastajaksi
  Mark. 1:21-28 Vaikene ja lähde hänestä!
  Mark. 1:29-31 Pietarin anoppi
  Mark. 1:32-39 Jeesus opettaa ja parantaa
  Mark. 1:40-45 Jeesus parantaa pitalisen
  Mark. 2:1-12 Parantaa halvaantuneen
  Mark. 2:13-17 Matteuksen kutsuminen
  Mark. 2:18-22 Miksi opetuslapset eivät paastoa
  Mark. 2:23-28 Opetuslapset ja sapatin säännöt
  Mark. 3:1-6 Parantaa naisen ja miehen käden
  Mark. 3:13-19 Apostolien valinta
  Mark. 4:1-20 Kylväjä
  Mark. 4:26-34 Vertauksia taivastenvaltakunnasta
  Mark. 4:35-41 Jeesus tyynnytti myrskyn
  Mark. 5:1-20 Jeesus ajoi riivaajat sikalaumaan
  Mark. 5:21-34 Välikohtaus matkalla
  Mark. 5:35-43 Jairuksen tytär
  Mark. 6:7-13,30-34 Apostolien lähettäminen ja paluu
  Mark. 6:14-29 Johannes Kastajan kuolema
  Mark. 6:31-44 Ruokkii 5000 miestä
  Mark. 6:47-52 Jeesus kävelee vetten päällä
  Mark. 7:24-30 Kanaanilaisen naisen usko
  Mark. 7:31-37 Jeesus parantaa kuuromykän
  Mark. 9:2-8 Kirkastusvuorella
  Mark. 9:14-29 Riivatun pojan parantaminen
  Mark. 9:33-37 Kuka on suurin
  Mark. 10: 13-16 Jeesus siunaa lapsia
  Mark. 10:17-31 Rikas nuorukainen
  Mark. 10:35-45 Sebedeuksen poikien toivomus
  Mark. 10:46-52 Sokea Bartimeus
  Mark. 11:1-11 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
  Mark. 11:15-18 Jeesus puhdistaa temppelin
  Mark. 12:1-12 Viinitarhan vuokraajat
  Mark. 12:13-17 Antakaa keisarille mikä keisarin on
  Mark. 12:41-44 Lesken ropo
  Mark. 14:3-9 Maria voitelee Jeesuksen jalat
  Mark. 14:10-11 Juudas sopii kavaltamisesta
  Mark. 14:12-17 Viimeisen aterian valmistelut
  Mark. 14:18-21 Keskustelu ennen ehtoollista
  Mark. 14:22-25 Ehtoollisen asettaminen
  Mark. 14:26-31 Jeesus ennustaa Pietarin kieltävän hänet
  Mark. 14:32-42 Jeesus Getsemanessa
  Mark. 14:43-52 Juudas kavaltaa Jeesuksen
  Mark. 14:53-65 Jeesus ylipappien ja neuvoston edessä
  Mark. 14:66-72 Pietari kieltää Jeesuksen
  Mark. 15:2-5 Jeesus Pilatuksen tutkittavana
  Mark. 15:16-19 Sotilaat pilkkasivat Jeesusta
  Mark. 15:20-23 Via Dolorosa
  Mark. 15:24-37 Jeesus ristillä
  Mark. 15:38-47 Jeesus haudataan
  Mark. 16:1-8 Pääsiäisaamuna
  Mark. 16:9-11 Mariamagdaleena haudalla
  Mark. 16:15-18 Lähetyskäsky
Luuk. Luuk. 1:5-25 Enkeli ilmestyy Sakariaalle
  Luuk. 1:26-38 Enkeli ilmestyy Marialle
  Luuk. 1:39-45 Maria ja Elisabet tapaavat
  Luuk.1:46-56 Marian kiitosvirsi
  Luuk. 1:57-66 Johannes Kastajan syntymä
  Luuk. 1:67-80 Sakariaan kiitosvirsi
  Luuk. 2:1-20 Jeesuksen syntymä
  Luuk. 2:21-38 Simeon ja Hanna
  Luuk. 2:40-52 Jeesus 12-vuotiaana
  Luuk. 3:1-18 Johannes Kastaja saarnaa
  Luuk. 3:21-22 Johannes kastaa Jeesuksen
  Luuk. 4:1-13 Perkele kiusaa Jeesusta
  Luuk. 4:16-30 Jeesus torjutaan Nasaretissa
  Luuk. 4:38-41 Pietarin anoppi
  Luuk. 5:1-11 Ihmisten kalastajaksi
  Luuk. 5:12-16 Jeesus parantaa pitalisen
  Luuk. 5:17-26 Parantaa halvaantuneen
  Luuk. 5:27-32 Matteuksen kutsuminen
  Luuk. 5:33-39 Miksi opetuslapset eivät paastoa
  Luuk. 6:1-5 Opetuslapset ja sapatin säännöt
  Luuk. 6:6-11 Parantaa miehen käden
  Luuk. 6:12-16 Apostolien valinta
  Luuk. 6:17-49 Otteita vuorisaarnasta
  Luuk. 6:46-49 Viisas mies kalliolle rakensi
  Luuk. 7:1-10 Sadanpäämiehen usko
  Luuk. 7:11-17 Nainin lesken poika
  Luuk. 7:18-30 Jeesus puhuu Johannes Kastajasta
  Luuk. 7:36-50 Syntinen nainen fariseuksen talossa
  Luuk. 8:4-15 Kylväjä
  Luuk. 8:22-25 Jeesus tyynnytti myrskyn
  Luuk. 8:26-39 Jeesus ajoi riivaajat sikalaumaan
  Luuk. 8:40-48 Välikohtaus matkalla
  Luuk. 8:49-56 Jairuksen tytär
  Luuk. 9:1-11 Apostolien lähettäminen ja paluu
  Luuk. 9:11-17 Ruokkii 5000 miestä
  Luuk. 9:28-36 Kirkastusvuorella
  Luuk. 9:37- 45 Riivatun pojan parantaminen
  Luuk. 9:46-48 Kuka on suurin
  Luuk. 10:1-24 70 opetuslapsen lähettäminen
  Luuk. 10:25-37 Laupias samarialainen
  Luuk. 10:38-42 Martta ja Maria
  Luuk. 11:1-4 Isä meidän -rukous
  Luuk. 12:1-34 Vertaus rikkaasta miehestä
  Luuk. 13:6-9 Hedelmätön viikunapuu
  Luuk. 13:10-21 Parantaa naisen ja miehen käden
  Luuk. 14:15-24 Vertaus suurista pidoista
  Luuk. 15:1-7 Kadonnut lammas
  Luuk. 15:8-10 Kadonnut hopearaha
  Luuk. 15:11-32 Tuhlaajapoika
  Luuk. 16:19-31 Rikas mies ja Lasarus
  Luuk. 17:5-10 Lisää meille uskoa
  Luuk. 17:11-19 Vain yksi palasi kiittämään
  Luuk. 18:9-14 Fariseus ja publikaani
  Luuk. 18:15-17 Jeesus siunaa lapsia
  Luuk. 18:18-30 Rikas nuorukainen
  Luuk. 18:35-43 Sokea Bartimeus
  Luuk. 19:1-10 Sakkeus
  Luuk. 19:11-28 Vertaus leivisköistä
  Luuk. 19:29-40 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
  Luuk. 19:45-48 Jeesus puhdistaa temppelin
  Luuk. 20:9-19 Viinitarhan vuokraajat
  Luuk. 20:20-26 Antakaa keisarille mikä keisarin on
  Luuk. 21:1-4 Lesken ropo
  Luuk. 22:3-6 Juudas sopii kavaltamisesta
  Luuk. 22:7-16 Viimeisen aterian valmistelut
  Luuk. 22:17-20 Ehtoollisen asettaminen
  Luuk. 22:21-23 Keskustelu ennen ehtoollista
  Luuk. 22:31-38 Jeesus ennustaa Pietarin kieltävän hänet
  Luuk. 22:39-46 Jeesus Getsemanessa
  Luuk. 22:47-53 Juudas kavaltaa Jeesuksen
  Luuk. 22:55-62 Pietari kieltää Jeesuksen
  Luuk. 22:63-71 Jeesus ylipappien ja neuvoston edessä
  Luuk. 23:1-5 Jeesus Pilatuksen tutkittavana
  Luuk. 23:6-12 Jeesus Herodeksen edessä
  Luuk. 23:13-25 Jeesus tuomitaan
  Luuk. 23:26-32 Via Dolorosa
  Luuk. 23:33-46 Jeesus ristillä
  Luuk. 23:47-56 Jeesus haudattiin
  Luuk. 24:1-8 Pääsiäisaamuna
  Luuk. 24:9-12 Pietari ja Johannes haudalla
  Luuk. 24:13-35 Emmauksen tiellä
  Luuk. 24:36-43 Jeesus ilmestyy opetuslapsille
  Luuk. 24:44-53 Kristuksen taivaaseenastuminen
Joh. Joh. 1:15-18 Johannes Kastaja saarnaa
  Joh. 1:19-34 Johannes kastaa Jeesuksen
  Joh. 1:35-51 Ensimmäiset opetuslapset
  Joh. 2:1-12 Häät Kaanassa
  Joh. 2:13-25 Jeesus puhdistaa temppelin
  Joh. 3:1-21 Jeesus ja Nikodeemus
  Joh. 3:22-36 Johannes todistaa Jeesuksesta
  Joh. 4:1-45 Syykarin kaivolla
  Joh. 4:46-54 Kuninkaan virkamiehen poika
  Joh. 5:1-15 Betesdan altaalla
  Joh. 6:1-13 Ruokkii 5000 miestä
  Joh. 6:16-21 Jeesus kävelee vetten päällä
  Joh. 6:23-58 Elämän leipä
  Joh. 8:2-11 Jeesus armahtaa avionrikkojanaisen
  Joh. 9:1-41 Jeesus parantaa sokean
  Joh. 10:1-21 Hyvä paimen
  Joh. 11:1-44 Lasarus tule ulos
  Joh. 12:2-8 Maria voitelee Jeesuksen jalat
  Joh. 12:12-19 Jeesus ratsastaa Jerusalemiin
  Joh. 13:1-20 Jeesus pesee opetuslasten jalat
  Joh. 13:21-38 Keskustelu ennen ehtoollista
  Joh.13:33-38 Jeesus ennustaa kukon laulavan
  Joh. 15:1-17 Viinipuu ja sen hedelmät
  Joh. 18:2-12 Juudas kavaltaa Jeesuksen
  Joh. 18:13-14, 19-23 Jeesus ylipappien ja neuvoston edessä
  Joh. 18:15-18, 25-27 Pietari kieltää Jeesuksen
  Joh. 18:28-38 Jeesus Pilatuksen tutkittavana
  Joh. 18:39-19:16 Jeesus tuomitaan
  Joh. 19:18-30 Jeesus ristillä
  Joh. 19:31-42 Jeesus haudattiin
  Joh. 20:2-10 Pietari ja Johannes haudalla
  Joh. 20:11-18 Mariamagdaleena haudalla
  Joh. 20:19-29 Jeesus ilmestyy opetuslapsille
  Joh. 21:1-24 Pietari, rakastatko sinä minua?
Apt. Apt. 1:3-12 Kristuksen taivaaseenastuminen
  Apt. 2:1-13 Ensimmäinen helluntai
  Apt. 2:14-47 Pietarin puhe helluntaina
  Apt.3:1-26 Pietari parantaa ramman
  Apt. 4:1-22 Pietari ja Johannes neuvoston edessä
  Apt. 4:23-37 Seurakunnan keskinäinen rakkaus
  Apt. 5:1-16 Ananias ja Safiira
  Apt. 5:17-42 Apostolit neuvoston edessä
  Apt. 6:1-7 Diakonien valinta
  Apt. 6:8-15, 7.luku - 8:3 Stefanus
  Apt. 8:5-40 Etiopialainen hoviherra
  Apt. 9:1-31 Sauluksesta Paavaliksi
  Apt. 9:32-43 Pietari herättää Tabitan
  Apt.10:1-48 Enkelin sanoma Korneliukselle
  Apt. 11:1-30 Antiokiaan syntyy seurakunta
  Apt. 12:1-24 Pietari vapautuu vankilasta
  Apt. 13.1-52 Ensimmäinen lähetysmatka alkaa
  Apt. 14:1-28 Ensimmäinen lähetysmatka päättyy
  Apt. 15:35-5 Timoteus ja Paavali Makedoniaan
  Apt. 16:6-12 Paavalin näky
  Apt. 16:13-15 Lyydia
  Apt. 16:16-40 Filippin vanginvartija
  Apt. 17:1-34 Filippistä Ateenaan
  Apt. 18:1-22 Toinen matka päättyy
  Apt. 18:23-19:12 Apollos sai opetusta
  Apt. 19:13-22 Paavalin teot eivät ole taikuutta
  Apt.19:21-40 Efeson hopeasepät
  Apt. 20:1-12 Eutykus putoaa ikkunalta
  Apt. 20:13-38 Jäähyväispuhe Efesossa
  Apt.21:1-22:30 Paavali sidotaan Jerusalemissa
  Apt. 23:1-35 Salaliitto Paavalin tappamiseksi
  Apt. 24:1-25:22 Paavali maaherrojen edessä
  Apt. 25:23-26:32 Kuningas Agrippan edessä
  Apt. 27:1-44 Paavali haaksirikossa
  Apt. 28:1-14 Paavali Mileten saarella
  Apt. 28:15-31 Paavali Roomassa