Kimmo Närhi
 • Uuden liiton välimies

   5. paastonajan sunnuntai (judica) I vsk

  Mutta kun Kristus tuli esiin tulevaisen hyvän ylipappina, hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan pyhään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkien veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää pihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava omantuntonne kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! Sen tähden hän on Uuden liiton välimies, että ne, jotka ovat kutsutus, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomisista.”Hebr. 9:11-15

   

  Kalliit kristityt Vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa! Millainen Vapahtaja meillä on? Pyhässä Raamatussa hän kutsutaan muun muassa Jumalan Pojaksi, Herraksi, ja tosi Jumalaksi. Tämän päivän tekstissä hänestä puhutaan ilmauksella Uuden liiton välimies. Mitä sellaista hän on tehnyt, että häntä kutsutaan tällä nimellä ja mitä hänen tekonsa meille merkitsee?

   

  Kristus hankki iankaikkisen lunastuksen

   

  Pyhässä Raamatussa puhutaan paljon iankaikkisesta lunastuksesta. Miksi se on niin merkittävä asia? Kyse on siitä, että jokaisen ihmisen ja koko ihmiskunnan suurin ongelma on synti. Aadamin ja Eevan syntiinlankeemus merkitsee, ettei heillä ja heidän jälkeläisillään voi olla mahdollisuutta vapauttaa itseään synnin ja kuoleman alta. Tämä koskee myös meitä.

   

  Arkisen elämän vaikeudet muiden ihmisten kanssa, jopa perheiden ja seurakuntien sisällä, muistuttavat meitä siitä, että emme ole vailla syntiä. On kunnioittamattomuutta vanhempia kohtaan. On halua osoittautua toisia paremmaksi ja asettautua heidän yläpuolelleen. Tämä on vastoin Jumalan käskyjä ja apostolin opetusta Fil. 2:2-4:ssä: ”Tehkää iloni täydelliseksi niin, että ajattelette samoin, että teillä on sama rakkaus, että teillä on sama henki ja että teillä on yksi ja sama ajatus, ettekä tee mitään riidanhalusta tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte, ette vain omaa etuanne, vaan jokainen toistenkin parasta.”

  Vakavin ja lopullisin seuraus synnistä on, että sen palkka on iankaikkinen kuolema. Se joka ajattelee, että synti tuottaa häiriötä vain tässä elämässä, erehtyy. Sellainen kuvitelma on hyvin pinnallinen ja sellaisen vallassa oleva ihminen ei todellisuudessa tunnusta syntiään Jumalan edessä eikä käsitä tarvitsevansa lunastusta. Mutta todellisuudessa niin sinä kuin kaikki muutkin ihmiset ovat omassa varassaan synnin ja kuoleman alaisia. Ainoa toivomme on siinä lunastuksessa, jonka Kristus on hankkinut ja josta Raamattu opettaa.

   

   

  Kristus on tullut syntisten Lunastajaksi ja on hankkinut iankaikkisen lunastuksen. Apostoli Pietari kirjoitti: ”Tietäkää, ettette ole millään katoavalla, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hänet oli tosin edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hänet on ilmoitettu teitä varten.” (1 Piet. 1: 18-20)

   

  Lunastus on iankaikkinen siinä mielessä, että Jumala oli sen valmistanut sen jo ennen maailman perustamista. Se on iankaikkinen myös siksi, että sen seuraus on iankaikkinen elämä jokaiselle Jeesukseen uskovalle. Täällä ajassa Jumala on ilmoittanut sen lupauksen sanassa. Vanhan liiton aikana hän antoi siitä myös esikuvia härkien, kauriiden ja erityisesti pääsiäislampaan uhraamisen muodossa. Uuden liiton aikana hän antaa evankeliumin sanan Kristuksesta kuulua meille ja kaikessa maailmassa sekä ravitsee sieluamme Vapahtajan säätämillä kasteen ja ehtoollisen sakramenteilla. Uskon kautta lunastukseen Jumala antaa meille täällä ajassa synnit anteeksi ja tämän elämän jälkeen iankaikkisen autuuden.

   

  Vapaus synnin ja kuoleman vallasta on lunastuksen seurausta. Lunastus merkitsee vapaaksi ostamista. Lankeemuksen ja synnin tähden olet joutunut synnin ja kuoleman valtaan. Kristuksen toimittaman lunastuksen perusteella olet tullut ostetuksi vapaaksi tuosta hirmuvallasta nyt ja iankaikkisesti.

   

  Jumala puhdistaa omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa

   

  Lunastuksen seuraus on myös se, että Jumala puhdistaa omantuntomme palvelemaan todellista elävää Jumalaa. Tällaiseen palvelemiseen kuuluu se, että vältämme kuolleita tekoja. Millaisia sitten ovat kuolleet teot?

   

  Ensiksi kaikki vanhan ihmisen teot ja siis kaikki epäuskossa tehdyt teot ovat Jumalan lain vastaisia. Ne tapahtuvat synnin vallassa, ja synnin palkka on kuolema (Room. 6:23)

   

  Toiseksi kuolleita tekoja ovat sellaiset Vanhan liiton mukaiset teot, jotka eivät Kristuksen sovitustyön jälkeen enää ole tarpeellisia ja joita tehdään kuvitellen, että niin voisi miellyttää Jumalaa. Kuolleita tekoja ovat myös kaikki muut sellaiset teot, joilla ihminen kuvittelee voivansa pelastaa itsensä.

   

  Jumalan palvelua ovat sellaiset teot, jotka tehdään uskon perustalta. Saatuasi uskon Vapahtajaasi voit todella palvella Jumalaa. Miten tämä voi toteutua? Jumalan palveleminen ilmenee rakkaudessa toisia uskovia kohtaan. Uskonveljilläsi ja –sisarillasi on tarpeita. Joskus sellaisia, jotka voidaan nimetä ja yhdessä sopia niiden hoitamisesta, esimerkiksi niin, että seurakunnassa sovitaan kyydin antamisesta jumalanpalvelukseen tai säännöllisestä avusta arkisissa askareissa. Jotkin asiat pysyvät vain harvojen tiedossa, kun autat uskonveljeä tai –sisarta vaikkapa tavanomaisen vierailun yhteydessä. Myös murheiden jakaminen, evankeliumin lohdutuksen antaminen toiselle tai varoituksen ja neuvon sana tarvittaessa on oikeaa uskonveljellistä rakkautta.

   

  Elävänä Jumalan palvelemista on myös kutsumuksen mukaiset teot lapsilla koulussa, nuorilla opiskelussa, aikuisilla työelämässä. Rehellisyys ja tunnollisuus yhdistettynä kiitolliseen mieleen merkitsee rakkautta lähimmäistä kohtaan ja koituu Jumalan nimen kunniaksi.

   

  Aivan erityinen elävän Jumalan palvelemisen muoto on Jumalan sanan levittäminen. Tärkeä osa sitä on kokoontuminen yhteiseen jumalanpalvelukseen. Tämä on rohkaisuksi toisille sanankuuloon tuleville. Kokoontuminen on myös julkista evankeliumin esillä pitämistä kaikkia ihmisiä varten. Jumala on antanut kehotuksen pitää tarjolla elämän sanaa kaikkia varten. Tätä voit toteuttaa kodissasi ja lähipiirissäsi tavanomaisen elämän keskellä. Seurakuntana voimme julkaista kirjallisuutta ja muutoin levittää evankeliumia. Tällaisella tiellä saamme kulkea Uuden liiton Välimiehen, rakkaan Lunastajamme Jeesuksen seurassa. Hän lupasi Filadelfian seurakunnalle: ”Tiedän tekosi. Katso, olen pannut eteesi avoimen oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä voimasi on vähäinen, ja olet pitänyt sanani, etkä ole kieltänyt nimeäni.”

   

  Huolimatta tämän ajan vaivoista meillä on iankaikkinen lunastus ja Jumalan sana. Ne tarkoittavat avointa ovea omantunnon rauhaan, elävän Jumalan palvelemiseen ja iankaikkiseen elämään. Amen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Vanhurskaus ja lähimmäisestä huolehtiminen (Saarna, Luuk. 10:23-37)

  Pastori Kimmo Närhin saarna 25.8.2013 Siitamajalla

 • Vanhurskauttaminen on samaa kuin syntien anteeksiantamus

  Pastori Kimmo Närhin raamattutunti Raamattuleirillä 6.7.2011
  Leirin teemana "Kristus meidän vanhurskautemme"

 • Vielä tämä vuosi (Saarna, Luuk. 13:6-9)

  Pastori Kimmo Närhin saarna Joululeirin 2011 päätösjumalanpalveluksessa Siitamajalla

 • Yksin Raamattu

  Pastori Kimmo Närhin oppitunti raamattuleirillä Orivedellä 6.7.2017

 • Yksin uskosta

  Pastori Kimmo Närhin iltahartaus Raamattuleirillä 6.7.2011
  Leirin teemana "Kristus meidän vanhurskautemme"