Taivaan kansalaisena maailmassa

"Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle – – Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen"

Matteuksen evankeliumi 6:19,20

Kristitty on taivaan kansalainen maailmassa. Se ei tarkoita Jumalan antaman elämän ja hänen luomakuntansa halveksimista tai laiminlyömistä. Mutta se merkitsee, että kristityn korkein päämäärä ei ole tässä maailmassa, vaan Jumalassa, hänen hyvyydessään ja rakkaudessaan.

Jos ihmisen elämän tärkein asia on omaisuus, menestys, maine tai oma mukavuus, hän palvoo luotua Luojan sijasta. Hän panee silloin toivonsa katoaviin asioihin ja joutuu pettymään, kun hän joutuu luopumaan niistä ja kohtaamaan Tekijänsä.

Jeesus on kuollut kaikkien syntien anteeksiantamiseksi ja vapauttaakseen niiden vallasta. Hän antaa elämälle paremman sisällön kuin materiaalisten asioiden orjuus: yhteyden Jumalaan, matkan hänen luokseen ja lähimmäisen rakastamisen matkalla. Kristitty vapautuu käyttämään elämäänsä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi.