Jeesuksen sovitustyö

"Tietäkää, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastetut – – vaan Kristuksen kalliilla verellä"

1 Piet. 1:18–19

Jeesus Kristus on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen. Hän on vapahtanut minut kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Hän teki sen, että minä olisin hänen omansa, eläisin hänen valtakunnassaan ja palvelisin häntä iankaikkisesti vanhurskaana, viattomana ja autuaana, niin kuin hän on noussut kuolleista, elää ja hallitsee iankaikkisesti. – mukaillen Lutherin Vähä Katekismuksen toisen uskonkappaleen selitystä