Uskon kautta Kristuksessa

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.”

Room. 8:1

Jos olet edes kerran elämässäsi tehnyt pahan teon, sanonut pahan sanan tai edes ajatellut pahan ajatuksen, olet syyllistynyt syntiin. Jokainen synti on Jumalan häpäisemistä, hänen pilkkaamistaan. Siksi sen seuraukset ovat äärettömän vakavat: synnin palkka on iankaikkinen kadotus, helvetin rangaistus. Jumala on kuitenkin rakastanut sinua niin, että hän antoi ainoan Poikansa edestäsi. Jeesus kärsi ristillä sen rangaistuksen, joka oikeudenmukaisesti kuului sinulle. Kun uskot tähän ilouutiseen, Jeesus on omasi ja sinä olet hänessä, ikään kuin verhoutuneena häneen. Kun Jumala nyt katsoo sinua, hän näkee sinut Poikansa kautta. Hän ei näe sinua kadotuksen ansaitsevana syntisenä, vaan rakkaana lapsenaan.