Rohkea luottamus Jumalan lupauksiin

Rohkea luottamus Jumalan lupauksiin

Ja nyt minä seison oikeuden edessä sentähden, että panen toivoni siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut. (Ap.t.26:6)

Apostoli Paavali oli joutunut oikeuden eteen. Häntä oli syytetty rikoksista, vaikka hän ei ollut tehnyt mitään väärää. Kuningas Agrippa kuulusteli Paavalia. Paavali sai pitää puolustuksekseen puheen, josta tekstimme sanat ovat peräisin. Paavali sanoi olevansa oikeuden edessä siksi, että hän pani toivonsa lu­paukseen, jonka Jumala oli antanut hänen isilleen. Mikä se lupaus on?

Apostoli Paavali oli juutalainen, Israelin kansaa. Heille Jumala oli luvannut kauan sitten, että syntyy Vapahtaja. Israelilaiset olivat Jumalan omaa kansaa, mutta hekin tarvitsivat Vapahtajaa aivan niin kuin kaikki ihmiset. Miksi sinäkin tarvitset Vapahtajaa? Koska kaikki ihmiset ovat tehneet pahaa. He ovat syntisiä. Jumala oli kuitenkin luvannut, että Vapahtaja tuo kaikista synneistä anteeksiantamuksen. Kuka oli se luvattu Vapahtaja? Tietenkin Jeesus. Juhlimme jouluna hänen syntymis­tään, koska Jumala on antanut hänen kauttaan pahat tekomme anteeksi.

Sinullekin Jumala on luvannut, että hän antaa syntisi anteeksi Jeesuksen tähden. Sinäkin tarvitset Vapahtajaa, koska jokainen tekee syntiä. Tottelemattomuus, ilkeys ja kaikki muu sellainen, millä pahoitat tahallasi toisen mielen, on syntiä. Jumala ei halua sinun tekevän sellaista. Siksi Jeesuksen piti sinuakin varten syntyä maailmaan. Jeesus kärsi sinun syntiesi sovitukseksi. Hän kuoli ristillä ja hänet haudattiin. Sitten Jumala herätti hänet kuolleista. Herättä­mällä Jeesuksen Jumala antoi lupauksen, että kaikki synnit on annettu anteeksi.

Näin täyttyi se, mitä hän oli luvannut juutalaisille: Vapahtaja oli ottanut synnit pois. Jokainen, joka uskoo tähän lupauk­seen, omistaa syntien anteeksiantamuksen. Jumala on Jeesukseen uskovien taivaal­linen Isä. Hän on kanssamme. Hän antaa uskoville Pyhän Henkensä, niin että voimme elää hänen tahtonsa mukaan. Kaiken tämän me saamme, kun luotamme lupaukseen syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksen tähden.

Siihen lupaukseen apostoli Paavali luotti. Monet eivät kuitenkaan uskoneet siihen lupaukseen. Heidän mielestään se oli hulluutta tai jumalanpilkkaa. Epäuskon takia he eivät omistaneet syntien anteeksi­antamusta. He eivät tahtoneet Jeesusta Vapahtajakseen.

Siksi he eivät tahtoneet, että Paavali opettaisi ihmisille tästä Jumalan lupauksesta. Paavali ei kuitenkaan halunnut vaieta. Hän tahtoi kertoa kaikille ihmisille, pakanoille ja juutalaisille, Jeesuksesta, että he uskoisivat ja saisivat syntinsä anteeksi ja tulisivat Jumalan lapsiksi.

Aina ei ole helppoa olla uskova. Joskus kristityt ovat joutuneet oikeuteen siksi, että uskovat Jeesukseen. On ollut aikoja, jolloin joissain maissa oli laitonta olla kristitty. Ihminen saattoi joutua vankilaan siksi, että sanoi uskovansa Jeesukseen. Voi olla ettei meidänkään ole aina helppo puhua Jeesuksesta toisille tai sanoa, että olemme uskovia. Miten me voimme olla yhtä rohkeita kuin Paavali?

Se rohkeus tulee Jumalalta. Kun uskomme Jeesukseen, hän antaa Pyhän Henkensä sydämeemme. Pyhä Henki muistuttaa meitä aina Jumalan lupauksista. Hän muistuttaa, että Jumala on luvannut olla armollinen, rakastaa meitä ja antaa kaikki syntimme anteeksi. Nämä lupaukset antavat rauhaa, iloa, rohkeutta ja voimaa.

Kun joku kysyy sinulta, uskotko Jeesukseen, voit vastata rohkeasti kyllä. Jumala on rakas taivaallinen Isäsi. Hän on kanssasi. Siksi voit iloisesti tunnustaa, että uskot Jeesukseen ja olet hänen omansa.

Pane sinäkin toivosi Jumalan lupaukseen siitä, että hän on sinulle Jeesuksen tähden armollinen!


Tyhjä vasen