Sinulle on syntynyt Vapahtaja

Sinulle on syntynyt Vapahtaja

"Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillänsä ja he peljästyivät suuresti, mutta enkeli sanoi heille: "älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa". Lk. 2:9-11.

lhmeellinen sanoma! Itse Jumala on astunut alas taivaasta, on tullut ihmiseksi, mutta on samalla pysynyt Jumalana. Beetlehemissä syntynyt lapsi ei ole tavallinen lapsi. Hän on kyllä tosi ihminen, mutta myös taivaan ja maan Herra. Enkeli kutsui häntä nimellä: Kristus ja nimellä: Herra. Nyt ovat ennustukset tulleet täytetyiksi. Poika on syntynyt, Lapsi on annettu. Suuri valkeus on koittanut niille, jotka pimeydessä vaeltavat. Nyt on saapunut Hän, joka on rikkipolkeva käärmeen pään. Se profeetta, josta Mooses on kirjoittanut, se Jaakobin Tähti, se Aamun Koitto korkeudesta. Sana on tullut lihaksi, Jumala on tullut ihmisen veljeksi.

Profeetta Jesaja on monta sataa vuotta ennemmin kirjoittanut: Katso, neitsyt tuIee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen: Immanuel. Näin on nyt tapahtunut. Lapsi on syntynyt neitsyestä. Tässä on varma todistus, että Lapsi on tosi Jumala. Että nimet Kristus ja Herra ovat hänelIe sopivia nimiä.

Mutta enkeli ei ainoastaan kutsu häntä nimellä Kristus ja Herra, hän sanoo myös paimenille ja myös meiIlekin: Teille on syntynyt Vapahtaja. Tämä on mitä suloisinta puhetta. Meille, jotka synnissä synnyimme, meille, jotka olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan ajatuksin, sanoin ja töin. Meille, jotka olemme ansainneet Jumalan vihan ja rangaistuksen. Meille on syntynyt Vapahtaja! Vapahtaja, joka on tullut maailmaan täyttämään käskyt puolestamme, kärsimään sen rangaistuksen, jonka me ansaitsimme, kärsimään sen edestämme. Meille on syntynyt Vapahtaja.

Jumala sanassaan ilmoittaa: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä Iukenut heille heidän rikkomuksiaan. Tämän on tämä ihmeellinen Seimen Lapsi saanut aikaan. Jumalan viha on muuttunut armoksi. Syntivelka on maksettu. Syntinen saa olla varma siitä, että kaikki on tehty hänen edestään, Jumala on antanut häneIIe anteeksi.

Enkeli sanoo myös: älkää peljätkö. Paimenet pelkäsivät siksi, että heidän mieleensä muistuivat synnit. Ornat synnit, Jumalan laki ja sen julistama tuomio. He tunsivat olevansa Jumalan edessä syntisiä, kadotuksen alaisia ja luulivat jo tuomion hetken tulleen. Mutta enkeIi vakuuttaa heille, että heillä ei ole syytä peljätä. Vapahtaja on syntynyt maaiImaan. EnkeIi lausuu nämä sanat jokaiselle, joka on raskautettu syntikuorman alla. Jokaiselle, joka itkee syntejänsä ja joka sanoo: Herra, ole minulIe armollinen. Tämä sanoma kuluu heille: Älä pelkää! Ole turvallisin mielin. JumaIalla on mielisuosio sinuun tämän Lapsen tähden.

Tässä ilmoitettu suuri ilo, kestävä, loppurnaton ilo, oikea, puhdas, taivaallinen ilo on tullut. Tästä jo Aabraham iIoitsi. Tästä lausui Herran profeetta Jesaja: "Sinä olet saattanut sille - kansallesi - suuren ilon, he iloitsevat sinun edessäsi, niinkuin leikkuuaikana iloitaan, niinkuin saaliinjaossa riemuitaan, sillä Lapsi on meille syntynyt, Poika on meiIle annettu ja hänen hartioillansa on Herraus."

Paimenten pelko muuttuu iloksi ja sen aikaansaa enkelin sanorna. Ja tämä ilo lisääntyi, kun he enkelin iImoitusta seuraten menivät kiiruhtaen seimen luo ja löysivät Jeesus-Iapsen. Nyt he näkivät omin silmin rakkaan Vapahtajan, josta profeetat olivat ennustaneet, joka oli heidänkin syntiensä kantaja ja sovittaja. Siis älä pelkää, ystävä, vaan iloitse. Iloitse, sillä sinulle on syntynyt Vapahtaja, joka on syntivelkasi maksanut. Iloitse, sillä sinuIIe on syntynyt Puolustaja, joka Isän edessä rukoilee edestäsi. IIoitse, sillä sinulle on syntynyt Hyvä Paimen, joka pitää sinusta huolen, kulkee sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti.

SinuIIe on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra.

R. Efraimson

Luterilainen 11-12/1979


Tyhjä vasen