Avaintenvalta

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Avaintenvalta

 

Mitä avaintenvalta on? Avaintenvalta on se erityinen hengellinen valta, jonka Kristus on antanut seurakunnalleen maan päällä. Sen nojalla seurakunta antaa katuville synnit anteeksi, mutta sitoo katumattomat synteihinsä, kunnes he katuvat niitä. Missä tämä on kirjoitettu? Johannes kirjoittaa evankeliuminsa 20. luvussa: Herra Jeesus puhalsi opetuslastensa päälle ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne on anteeksi annettu; joiden synnit te pidätätte, niille ne on pidätetty."

318.
Millainen valta on avaintenvalta?
 
Avaintenvalta on hengellinen valta, jonka Kristus on antanut koko kirkolleen maan päällä siten, että jokaisella kristillisellä paikallisseurakunnalla, pienimmälläkin, on se keskuudessaan täysin oikeuksin. Avaintenvaltaa hoidetaan Jumalan sanalla.

Joh. 20:22-23: Katso yllä.
 
 
Matt. 16:19: Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.
 
 
Matt. 18:17-18: Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niin kuin olisi pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille: Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa.
 
 
Matt. 18:20: Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellään.
319.
Mitä avaintenvalta sisältää?
 
Avaintenvaltaan kuuluu kaikki se hengellinen valta, jonka Kristus on antanut kirkolleen maan päällä. Sen vallan nojalla seurakunnalla on oikeus:

1. Saarnata ja opettaa Jumalan sanaa ja jakaa pyhiä sakramentteja.

2. Hoitaa sieluja Jumalan sanalla.

3. Päästää katuvat synneistä ja sitoa katumattomat synteihin.

4. Kutsua ja vihkiä virkaan pastoreita kaikkea yllä mainittua varten.

1 Piet. 2:9: Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.
 
 
Mark. 16:15: Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
 
 
Matt. 28:18-20: Kastekäsky.
 
 
1 Kor. 11:24: Tehkää se minun muistokseni (ehtoollinen).

Tätä valtaa sanotaan avaintenvallaksi, koska synneistä päästämällä taivas avataan ja synteihin sitomalla taivas suljetaan.

320.
Ketkä ovat katuvia syntisiä Jumalan seurakunnassa?
 
Katuvia syntisiä ovat Jumalan seurakunnassa ne, jotka tunnustavat syntinsä synneiksi Jumalan edessä, ovat murheellisia syntiensä tähden, haluavat tehdä parannusta synneistään ja turvata Jeesukseen Kristukseen, syntisten Vapahtajaan.

Heille on julistettava synninpäästö.

Ps. 51:19: Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.
 
 
Luuk. 18:13: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.
 
 
Matt. 26:75: Pietari meni ulos ja itki katkerasti.
 
 
Sananl. 28:13: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.
 
 
Apt. 16:31: Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.
 
 
Matt. 3:8: Tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä.

Tehtävä: Lue Luuk. 15:11-24: tuhlaajapoika.

321.
Ketkä ovat katumattomia syntisiä?
 
Katumattomia ovat sellaiset syntiset, jotka eivät Jumalan edessä tunnusta syntejään synneiksi, vaan puolustelevat ja peittelevät niitä. Heissä ei myöskään ilmene tarvetta uskoa syntejään anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Heille seurakunta ei saa julistaa synninpäästöä, vaan heidät on sidottava synteihinsä, kunnes he katuvat.

Sananl. 28:13: Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty.
 
 
1 Joh. 1:8: Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä.
322.
Miten seurakunta sitoo synteihin?
 
Jos synnintekijä on katumaton eikä välitä Jumalan sanan mukaisista varoituksista ja nuhteista, seurakunta julistaa hänet lopulta Kristuksen seurakunnasta erotetuksi.

Jos synti ei ole yleisesti tiedossa, menetellään seuraavan Jeesuksen ohjeen mukaan:

Matt. 18:15-17: Jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niin kuin olisi pakana ja publikaani.

Näitä kahta ensimmäistä astetta ei tarvita, jos synti on yleisesti tunnettu. Silloin se on pahennus ja synti koko seurakuntaa vastaan, joka voi ojentaa rikkonutta suoraan.

1 Kor. 5:3-5: Se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten kun olemme, te ja minun henkeni sekä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hylättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.

Ne, jotka ojennuksesta huolimatta itsepintaisesti opettavat ja levittävät oikean raamatullisen opin vastaista oppia, seurakunta julistaa sellaisiksi, joiden kanssa se ei voi olla kirkollisessa yhteydessä.

1 Tim. 6:3-5: Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut ... pysy erossa sellaisista. (Lutherin käännöksen mukaan).
 
 
Tiit. 3: 10: Harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti.

Seurakunnasta erotettu ei voi tulla sakramentille eikä toimia kastekummina tai muissa seurakunnallisissa luottamustehtävissä.

Tehtävä: Keskustellaan 1 Kor. 5. luvun perusteella siitä, miten seurakunnan tulee suhtautua sellaisiin, jotka haluavat käydä uskonveljestä tai -sisaresta, mutta elävät julkisynnissä. Entä perheessä, työpaikalla ja yhteiskunnassa?

323.
Millaiset synnit karkottavat uskon ja Pyhän Hengen?
 
Karkeat synnit karkottavat ihmisen sydämestä uskon ja Pyhän Hengen. Sellaisia syntejä ovat esimerkiksi juopottelu, murha ja aviorikos. Niitä sanotaan julkisynneiksi. Jos ihminen kuolee sellaista syntiä harjoittaessaan, hän joutuu kadotukseen.

1 Kor. 5:11,13: Jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa... "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."
 
 
Gal. 5:19-21: Lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset... jotka sellaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
 
 
Hes. 33:18: Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, on hänen sen tähden kuoltava.
324.
Voiko julkisyntiin langennut saada syntinsä anteeksi?
 
Jos julkisyntiin langennut katuu tekoansa ja turvautuu Jumalan armoon Kristuksessa, hän saa syntinsä anteeksi ja pelastuu.

Hes. 34:16: Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa.
 
 
Hes. 33:19: Jos jumalaton kääntyy pois jumalattomuudestansa ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän saa sen tähden elää.
 
 
1 Joh. 1:9: Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
325.
Voiko seurakunnasta erotettu päästä takaisin seurakuntaan?
 
Jos seurakunnasta erotettu tulee synnintuntoon ja katumukseen sekä lupaa parannusta, seurakunta julistaa hänelle pastorinsa toimesta Jumalan anteeksiannon ja ottaa hänet jälleen veljenä tai sisarena takaisin seurakunnan yhteyteen. Samalla seurakunta antaa hänelle anteeksi myös omasta puolestaan. Seurakuntakuri ei ole maallinen rangaistus, vaan se on nuhde, joka tähtää sielun pelastumiseen.

Sananl. 27:6: Ystävän lyönnit ovat luotettavat.
 
 
2 Kor. 2:6-8: Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän useimmilta on saanut, niin että teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehotan teitä, että ryhdytte osoittamaan rakkautta häntä kohtaan.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus