Jumalasta

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Jumalasta

 
144.

 
Mistä meillä on tietoa Jumalasta?

 

Meillä on tietoa Jumalasta kahdella tavalla. On luonnollista ja yliluonnollista tietoa Jumalasta.

145.

Mitä on luonnollinen tieto Jumalasta?

 

Kaikilla ihmisillä on luonnostaan tietoa ja aavistusta Jumalan olemassaolosta, hänen ominaisuuksistaan ja pyhästä tahdostaan.

Tämä tieto syntyy ja säilyy siten, että ihminen näkee Jumalan luomistekoja ja havaitsee, kuinka Jumala ihmeellisesti hallitsee koko luomakuntaa ja johdattaa yksityisiä kansoja ja koko ihmiskunnan kohtaloa. Lisäksi jokaisen ihmisen sisimmässä on omantunnon ääni, joka todistaa ihmisen vastuusta Jumalan edessä.

Näin ihmisellä on luonnollinen tieto Jumalasta. Sen perusteella ei kuitenkaan kukaan osaa kaivata evankeliumia Kristuksesta eikä voi tulla autuaaksi, vaan ihminen pysyy pahan omantunnon vallassa, ellei hän kuule ja usko evankeliumia.

Hebr. 34: Jokainen talo on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.
 

 

Ps. 19:1: Taivaat julistavat Jumalan kunniaa ja avaruus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.
 

 

Room. 1:19-20: Se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa.
 

 

Room. 2:15: Pakanat osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötätodistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä.
 

 

Apt. 14:16-17: Menneitten sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä; ja kuitenkaan hän ei ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla.

146.

Mitä on yliluonnollinen tieto Jumalasta?

 

Jumala on Sanassaan antanut pelastustamme varten meille selvän ja täysin riittävän tiedon itsestään. Siitä ihmisellä on yliluonnollinentieto Jumalasta. Vain tämän sanan kautta Jumala ilmoittaa meille armonsa Kristuksessa ja päästää meidät pahasta omastatunnosta. Siten opimme tuntemaan Jumalan oikealla tavalla niin, että pelastumme uskon kautta Kristukseen.

Huomio: Raamattu ei vastaa kaikkiin kysymyksiimme, mutta se sisältää kaiken, mikä on tarpeen tietää voidaksemme pelastua.

1 Piet. 1:23: Te olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan, elävän ja pysyvän sanan kautta.
 

 

Joh. 17:1 Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet tosi Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

147.

Millainen on Jumala?

 

Jumala on ääretön ja muuttumaton henki, jolla ei ole ruumista niin kuin meillä.

Joh. 4:24: Jumala on Henki.
 

 

Ps. 145:3: Hänen suuruutensa on tutkimaton.
 

 

Mal. 3:6: Minä olen Herra, joka en muutu.

Jumala on

1. Iankaikkinen.

Ps. 90:2: Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.

2. Kaikkialla oleva.

Apt. 17:27: Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä.

3. Kaikkitietävä ja kaikkiviisas.

1 Joh. 3:20: Jumala tietää kaikki.
 

 

Job 12:13: Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys.

4. Kaikkivaltias.

Luuk. 1:37: Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

5. Pyhä.

Jes. 6:3: Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot.

6. Totuudellinen.

4 Moos. 23:19: Ei Jumala ole ihminen niin, että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä tekisi, puhuisiko hän jotakin eikä sitä täyttäisi?

7. Vanhurskas.

 Moos. 32:4: Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

8. Hyvä, ihmisrakas, armollinen ja pitkämielinen.

Tiit. 3:4-5: Kun Jumalan, meidän Vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät.
 

 

Ps. 145:8: Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa.

148.

Mitä Jumala on vielä ilmoittanut meille olemuksestaan?

 

Jumala on Sanassaan ilmoittanut meille olemuksestaan, että hän on kolmiyhteinen, toisin sanoen hänellä on kolme eri persoonaa yhdessä jumalallisessa olemuksessa. Nämä ovat Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

5 Moos. 6:4: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.
 

 

1 Kor. 8:4: Ei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
 

 

Matt. 28:19: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
 

 

2 Kor. 13:13: Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssa.

Tehtävä: Lue Matt. 3:16-17: Jeesus kastetaan, Jes. 42:1 (Herra, Herran palvelija, Herran Henki), ja 4 Moos. 6:24-27 (Herran siunauksessa Herran nimi lasketaan kolme kertaa Jumalan kansan ylle).

149.

Mitä Jumala on ilmoittanut jumaluuden persoonien erosta?

 

Jumala on ilmoittanut persooniensa erosta seuraavat iankaikkiset asiat:

1. Isä on iankaikkisuudessa synnyttänyt Pojan.

Ps. 2:7: Sinä olet minun Poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin.

2. Poika on Isästä iankaikkisuudessa syntynyt.

3. Pyhä Henki lähtee iankaikkisuudessa Isästä ja Pojasta.

Joh. 15:26: Jeesus sanoi: Kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
 

 

Gal. 4:6: Koska olette lapsia, on Jumala lähettänyt sydämeenne Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba, Isä."

150.

Mitä Jumala on ilmoittanut persooniensa teoista?

 

Jumala on ilmoittanut persooniensa teoista:

- Isälle kuuluu erityisesti luominen (ensimmäinen uskonkappale).

- Pojalle kuuluu lunastus (toinen uskonkappale).

- Pyhälle Hengelle kuuluu erityisesti pyhitys (kolmas uskonkappale).

151.

Mitä on sanottava niistä, jotka kieltävät Jumalan kolmiyhteyden?

 

Ne, jotka kieltävät, että Jumala on yksi ja kolmiyhteinen, eivät ole kristittyjä eivätkä voi tulla autuaiksi.

1 Joh. 2:23: Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään.
 

 

Joh. 14:6: Jeesus sanoi: Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

152.

Mitä tunnustamme jokaisessa kolmessa uskonkappaleessa, kun sanomme: "Minä uskon..."?

 

Sanoessamme uskontunnustuksessa "minä uskon", me tunnustamme seuraavat kolme asiaa:

1. Tiedämme, mitä pyhä Raamattu sanoo Jumalasta.

1 Kor. 4:6: Oppisitte meistä tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on.

2. Pidämme sen sydämessämme varmana totuutena.

Room. 10:17: Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
 

 

Joh. 20:31: Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

3. Elämme ja kuolemme vakaasti luottaen Jumalaan ja hänen hyviin tekoihinsa.

2 Tim. 1:12: Minä tunnen hänet, johon minä uskon ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.

153.

Mitä sanat "minä uskon" vielä muistuttavat meille?

 

Sanat "minä uskon" muistuttavat vielä meille, ettei kukaan voi tulla autuaaksi toisen uskolla, vaan jokaisen tulee itse uskoa ja luottaa Jumalan sanan lupauksiin.

Hab. 24: Vanhurskas on elävä uskostansa.

Tehtävä: Lue Matt. 25:8-12: vertaus tyhmistä ja ymmärtäväisistä neitsyeistä.
 


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus