Rippi

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Rippi

 

Mitä rippi on? Ripissä on kaksi kohtaa: Ensimmäinen, että tunnustamme syntimme. Toinen, että otamme vastaan rippi-isältä synninpäästön eli anteeksiannon niin kuin itse Jumalalta, emmekä epäile, vaan uskomme vakaasti, että synnit ovat tämän päästön kautta Jumalan edessä taivaassa anteeksi annetut. Mitkä synnit tulee tunnustaa? Jumalalle meidän tulee tunnustaa itsemme syyllisiksi kaikkiin synteihin, niihinkin, joita emme tunne, niin kuin teemme Herran rukouksessa. Mutta rippi-isälle meidän tulee tunnustaa ainoastaan ne synnit, jotka tiedämme ja sydämessämme tunnemme. Mitkä ne ovat? Tutki tässä kymmenen käskyn mukaan, oletko isä, äiti, poika, tytär, isäntä, emäntä tai palvelija. Oletko ollut tottelematon, uskoton, laiska, oletko toisen mieltä loukannut puhein tai teoin, oletko varastanut, lyönyt jotain laimin, ollut huolimaton tai saanut aikaan vahinkoa.

333.
Voiko pastori antaa synnit anteeksi?
 
Yksin Jumalan vallassa on antaa syntejä anteeksi, mutta koska pastori toimii Jumalan työvälineenä, Jumala itse toimii hänen virkansa kautta. Pastori antaa siis synninpäästön Kristuksen täytetyn työn nojalla Jumalan käskystä.

2 Kor. 5:20: Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme.
334.
Saammeko synnit anteeksi, jos pastori on epäuskoinen?
 
Saamme. Sillä vaikka Jumalan hyvä tahto on, että pastori on uskova, niin meidän ei tule synninpäästöä kuullessamme ajatella pastorin uskoa ja hänen sydämensä tilaa, vaan meidän tulee tarkata synninpäästön sanaa ja uskoa se. Sillä kutsunsa tähden pastori ei edusta omaa persoonaansa, vaan Kristusta.

2 Tim. 2:9: Jumalan sana ei ole kahlehdittu.
335.
Voiko joku muukin kristitty kuin pastori antaa synninpäästön?
 
Voi, varsinkin poikkeustilanteessa. Seurakunnan pastorin asiana on kuitenkin viran puolesta tapahtuva julkisyntisten ripittäminen seurakunnassa.

336.
Saako teeskentelijä synninpäästössä syntinsä anteeksi?
 
Teeskentely on mahdollista, koska pastori ei näe sydämiä. Jumala yksin tuntee ne. Mutta teeskentelijä ei saa omakseen syntien anteeksiantamusta, sillä hän ei ota uskolla vastaan hänelle julistettua ja tarjottua armoa. Synninpäästö ei näet vaikuta automaattisesti ilman uskoa.

Hebr. 4:2: Hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.
 
 
Jes. 26:10: Vaikka jumalattomalle julistettaisiinkin armo, niin hän ei opi vanhurskautta. Oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran kirkkautta. (Lutherin käännöksen mukaan).
337.
Kuinka monenlaista rippiä on?
 
Rippiä on viidenlaista: jatkuva rippi Jumalan edessä, rakkauden rippi lähimmäisen edessä, yksityisrippi rippi-isän edessä, yhteinen rippi jumalanpalveluksessa ja julkisyntisen ripittäminen saarnaviran toimesta.

338.
Mitä ymmärrämme jatkuvalla ripillä Jumalan edessä?
 
Jatkuvalla ripillä Jumalan edessä ymmärrämme sitä, että olemme aina Jumalan edessä ja tunnustamme itsemme jatkuvasti syyllisiksi kaikkiin synteihin, myös niihin, joita emme tunne, rukoilemme syntejämme anteeksi ja omistamme uskolla anteeksiantamuksen Jumalan armolupausten nojalla ilman, että sitä kukaan toinen meille julistaa. Muissakin ripeissä ihminen on Jumalan edessä.

Ps. 32:5: Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin: Minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani.
 
 
Ps. 19:13: Erhetykset kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini.
339.
Mitä on rakkauden rippi lähimmäisen edessä?
 
Lähimmäisemme edessä meidän on tarpeen tunnustaa sellaiset synnit, joilla olemme rikkoneet häntä vastaan, ja pyytää niitä anteeksi. Jos emme tahdo niin tehdä, emme todella kadu syntiämme Jumalankaan edessä.

Jaak. 5:16: Tunnustakaa toisillenne syntinne.
 
 
Matt. 5:23-25: Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille, ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen.

Luther: "Ensimmäinen rippi tapahtuu Jumalan edessä... Toinen rippi tapahtuu lähimmäistä kohtaan ja on rakkauden rippi, kun ensimmäinen sitä vastoin on uskon rippi. Kuten Jaakobin kirjeessä on kirjoitettu: "Tunnustakaa toisillenne syntinne" (Jaak. 5:16). Rakkauden ripissä sen, joka on rikkonut lähimmäistään vastaan, tulee tunnustaa se hänelle, niin kuin Kristus sanoo: (Matt. 5:23-25, katso yllä). Tässä Kristus esittää vaatimuksen kummallekin osapuolelle: Sen, joka on loukannut, tulee pyytää anteeksi, ja sen, jota on loukattu, tulee antaa anteeksi. Tämäkin rippi on tarpeellinen ja Jumalan käskemä samoin kuin edellinen. Sillä Jumala ei halua olla armollinen eikä antaa anteeksi kenellekään, ellei tämä anna anteeksi lähimmäiselleen. Niinpä uskokaan ei voi olla oikea, ellei se tuota hedelmänään anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Muuten ihminen ei saa tulla Jumalan eteen. Ellei tätä hedelmää ole käsillä, ei myöskään usko eikä ensimmäinen rippi ole oikea." (Saarna ripistä ja sakramentista vuodelta 1524).

340.
Mitä on yksityisrippi rippi-isän edessä?
 
Yksityisripissä saamme kertoa Jumalalle pastorin kuullen kaiken, mikä painaa sydäntämme, ja tunnustaa syntimme. Saamme sielunhoidollisia neuvoja, Jumalan sanan lohdutusta ja ennen kaikkea synninpäästön. Tällainen rippi on vapaaehtoinen asia. Saamme käyttää sitä toki silloinkin, kun mikään erityinen asia ei paina mieltämme. Mutta erityisen suurta lohdutusta se antaa synnin raskauttamalle sielulle. Sen tulee olla seurakunnassa aina tarjolla.

Matt. 9:2: Poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.

Luther: "Missä siis on sellainen sydän, joka tuntee syntinsä ja halajaa lohdutusta, sillä on ripissä varma turvapaikka. Siitä se löytää ja siinä se kuulee Jumalan sanan, kun Jumala kirvoittaa ja päästää hänet ihmisen välityksellä vapaaksi synneistä."

Tehtävä: Lue Vähästä katekismuksesta Lutherin lyhyt ohje yksityisripin käytöstä.

341.
Mitä on yhteinen rippi?
 
Yhteinen rippi tapahtuu seurakunnan jumalanpalveluksessa, kun osallistumme yhteiseen synnintunnustukseen ja kuulemme sen jälkeen julistetun synninpäästön.

342.
Mitä on julkirippi?
 
Jos joku uskonveli tai -sisar on langennut julkisyntiin, on tarpeen, että hänen sielunsa tulee hoidetuksi ja syntynyt pahennus seurakunnasta poistetuksi. Jos hän ei muuten ole tullut tuntemaan syntiänsä ja sen kadottavuutta, pastorin on tarpeen ohjata häntä sen tuntemiseen. Kun hän tulee synnintuntoon, pastori julistaa hänelle Jumalan ja seurakunnan anteeksiannon ja ottaa hänet rakkaana uskonveljenä tai -sisarena toisten armahdettujen Jumalan lasten joukkoon.

1 Tim. 5:20: Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.
 
 
2 Sam. 12:13: Daavid sanoi Naatanille: "Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan." Naatan sanoi Daavidille: "Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi. Sinä et kuole."

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus