Kuudes rukous

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Kuudes rukous

 

Äläkä saata meitä kiusaukseen. Mitä se on? Jumala tosin ei kiusaa ketään. Mutta me rukoilemme tässä rukouksessa, että Jumala suojelisi ja varjelisi meitä, niin etteivät perkele, maailma ja oma lihamme pettäisi eivätkä viettelisi meitä harhauskoon, epätoivoon ja muihin suuriin synteihin ja paheisiin. Ja rukoilemme vielä, että jos joudummekin sellaisiin kiusauksiin, viimein voittaisimme.

284.
Millaisia koettelemuksia on?
 
Koettelemuksia on kahdenlaisia, hyviä ja pahoja. Pahoja koettelemuksia sanotaan kiusauksiksi.

285.
Mitä ovat hyvät koettelemukset?
 
Hyvät koettelemukset ovat Jumalasta. Niiden avulla hän koettelee omiaan antamalla heidän joutua ahdistuksiin ja elämän vaikeuksiin puhdistaakseen heidän uskoaan, vahvistaakseen sitä ja varjellakseen heitä paljon pahemmasta.

Joh. 6:5-6: Jeesus sanoi Filippukselle: "Mistä ostamme leipää näiden syödä?" Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä.
 
 
Ps. 139:23-24: Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni.
 
 
Ps. 119:67: Ennen kuin minut nöyryytettiin, minä eksyin, mutta nyt minä noudatan sinun sanaasi.
 
 
Jes. 48:10: Katso, minä puhdistan sinut, mutta en niin kuin hopeaa, vaan minä teen sinusta valitun kärsimyksen pätsissä. (Lutherin käännöksen mukaan).
 
 
Joh. 5:14: Jeesus sanoi 38 vuotta sairastaneelle: Katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 22:1-12: Jumala koettelee Aabrahamia, ja Mark. 7:25-30: Jeesus koettelee kanaanilaista vaimoa. Lue, millainen mieliala oli Jobilla koettelemusten jälkeen, Job 42:1-6, ja Makedonian seurakunnissa "monessa ahdistuksen koetuksessa", 2 Kor. 8:1-2.

Kun kristitty tunnustaa uskoansa Jeesukseen, hän joutuu kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Sitä sanotaan ristiksi. Se on hyvä koettelemus.

Tehtävä: Tutki Raamatusta, mitä se sanoo rististä. Lue Matt. 5:11-12; 10:37-38 ja 1 Piet. 4:12-16. "Joka ei ole ristillinen ... ei ole myöskään kristillinen."

286.
Mitä ovat kiusaukset?
 
Kiusaukset ovat sellaisia koettelemuksia, joilla perkele, maailma ja oma lihamme yrittävät kavaluudella houkutella meitä pois Jumalan sanasta harhauskoon, lihalliseen huolettomuuteen ja muuhun synnin harjoitukseen ja siten lopulta epäuskoon. Kiusaaja esittää meille synnin hyvänä, edullisena ja mieluisana asiana. Jos hän saa meidät lankeamaan, hän uskottelee, että syntimme on niin suuri, ettei sitä anneta anteeksi. Kiusaaja haluaa, että me jäisimme epäuskoon ja synnin valtaan sekä joutuisimme lopulta kadotukseen.

Jaak. 1: 13-14: Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko: "Jumala minua kiusaa" ... vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee.
 
 
Sananl. 1:10: Poikani, jos synnintekijät sinua viekoittelevat, älä suostu.
 
 
Matt. 18:7: Voi maailmaa viettelysten tähden.
 
 
1 Moos. 4:7: Synti väijyy ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä.
287.
Mitä anomme kuudennessa rukouksessa?
 
Me rukoilemme kuudennessa rukouksessa, että Jumala estäisi kiusaukset, tai jos hän sallii niitä, antaisi meille niistä voiton.

Ef. 6:13,18: Pukekaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä... ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella.
 
 
1 Kor. 10: 13: Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää.

Luther: "Meidän täytyy kestää kiusauksia, jopa olla niiden kourissa, mutta sitä me rukoilemme, ettemme niihin lankeaisi emmekä hukkuisi. "

288.
Miten kestämme kiusauksissa?
 
Me emme voi kestää kiusauksissa omilla voimillamme emmekä oman viisautemme varassa, mutta kylläkin Jumalan voimalla ja hänen viisautensa varassa. Sen tähden meidän on kiusausten tullen otettava aseiksemme uskon rukouksessa Jumalan sana, Kristuksen voitto kiusaajasta ja Jumalan armo.

Jos olemme kuitenkin langenneet, saamme katuen tunnustaa syntimme, turvata Kristukseen ja uskoa syntimme anteeksi annetuiksi sekä nousta lankeemuksestamme armon varassa.

Ef. 6:13: Pukekaa päällenne Jumalan koko sota-asu.
 
 
Hebr. 2:18: Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, hän voi kiusattuja auttaa.
 
 
Room. 5:20: Sillä missä synti on tullut suureksi, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi.
 
 
1 Joh. 5:4-5: Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika.
 
 
Matt. 14:30: (Hukkuva Pietari:) Herra, auta minua.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus