Johdanto

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Johdanto

 
1.

 
Miksi meidän tulee oppia tuntemaan Jumalan sana?

 

Herramme Jeesus Kristus on jo pyhässä kasteessa tehnyt meidät opetuslapsiksensa. Hän halua, että me opimme tuntemaan Jumalan sanan ja pelastumme sen kautta. Hän on sanonut:

Matt. 28:18-20: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät pitämään kaikki, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne, joka päivä maailman loppuun asti.

Jotta tämä vapahtajan hyvä tahto toteutuisi, meidän on tarpeen oppia Jumalan sana järjestelmällisesti kohta kohdalta. Tässä auttavat meitä Vähä katekismus ja kristinoppi.

Huomio: Jeesus haluaa, että myös ne, jotka eivät ole saaneet lapsena kristillistä kastetta, oppivat hänen sanansa ja tulevat kastetuiksi kolmiyhteisen Jumalan nimeen.

2.

Mikä kirja on Vähä katekismus?

 

Kun uskonpuhdistaja Martti Luther (1483 - 1546) toimi seurakuntien tarkastajana, hän havaitsi vallitsevan hätätilan kun seurakuntien jäsenet eivät aina edes pastorit tunteneet kristillisen uskon perusasioita. Niin Luther tarttui kynään ja kirjoitti Vähän katekismuksen vuonna 1529. Hän kokosi siihen pyhästä Raamatusta kristillisen uskon pääkohdat. Kirja sai suuren suosion. SE tuli otetuksi Luterilaisten tunnustuskirjojen joukkoon, ja sitä käytetään yhä oppikirjana kaikissa tunnustuksellisissa luterilaisissa kirkoissa.

Tehtävä: katso Katekismuksesta, mitkä ovat uskon pääkohdat?

3.

Millä tavoin meidän tulee oppia Jumalan sanaa?

 

Meidän tulee oppia Jumalan sanaa mielellämme sekä vastaanottavaisin ja nöyrin sydämin, sillä Jumala itse puhuu meille siinä ja haluaa pelastaa meidät sen kautta. Apostoli Pietari kirjoittaa:

1 Piet. 2:2: Halutkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus