Jumalan lain tarkoituksesta ja käytöstä

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Jumalan lain tarkoituksesta ja käytöstä

 
128.

 
Millä tavoin Jumala tahtoo meidän täyttävän hänen käskynsä?

 

Jumala vaatii meiltä käskyjensä täydellistä täyttämistä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa.

Matt. 5:48: Olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on.
 

 

Jaak. 2:10: Joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.

129.

Kykeneekö ihminen täyttämään Jumalan lain?

 

Syntiinlankeemuksen jälkeen ei kukaan ihminen enää täytä Jumalan lakia niin, kuin Jumala tahtoo. Epäuskoinen ihminen ei täytä sitä ollenkaan, ja Kristukseen uskovankin kuuliaisuus on sangen vajavaista. Kristus on ainoa, joka on täyttänyt Jumalan lain.

Room. 3:23: Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.
 

 

Jes. 64:6: Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme.
 

 

Ps. 143:2: Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi.

130.

Mikä siis ei voi olla lain tarkoituksena?

 

Jumalan lain tarkoituksena ei ole, että me sitä täyttämällä tulisimme autuaiksi.

Gal. 3:11: Selvää On, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta.

131.

Mikä sitten on Jumalan lain tarkoitus ja tehtävä?

 

Jumalan lain tarkoitukset ja tehtävät ovat seuraavat kolme:

1. Lain uhka ja rangaistukset estävät jossain määrin synnin karkeita purkautumisia ihmiselämässä. Siten laki pitää yllä maailmassa ulkonaista kuria, järjestystä ja moraalia sekä kahlitsee ulkonaista pahaa. Laki on kahle. Tätä sanotaan lain ensimmäiseksi käytöksi.

1 Tim. 1:9: Lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille.

2. Laki opettaa meitä oikein tuntemaan syntimme Jumalan edessä. Laki on peili. Tämä on lain päätehtävä. Sitä sanotaan lain toiseksi käytöksi.

Room. 3:20: Lain kautta tulee synnin tunto.
 

 

Room. 7:7: Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muutoin kuin lain kautta. Sillä minä en olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut minulle: "Älä himoitse!"
 

 

Gal. 3:24: Näin laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme uskosta vanhurskaiksi.

3. Laki osoittaa Kristukseen uskoville, mitkä ovat niitä Jumalan säätämiä ihmiselämän velvollisuuksia, joissa heidän on vaellettava. Laki on ohje. Tätä sanotaan lain kolmanneksi käytöksi.

Ps. 119:105: Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.
 

 

Room. 3:31: Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain.

Luther opettaa lain kolmatta käyttöä jo Vähän Katekismuksen selityksissä, sillä hän on kirjoittanut ne myös sitä varten, että "me, Jumalan lapsina, Jumalan Sanan mukaan pyhästi elämme" (Katso ensimmäisen rukouksen selitystä).


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus