Toinen käsky

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Toinen käsky

 

 Älä lausu turhaan Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu turhaan häneen nimensä. Mitä se on? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme hänen nimeänsä kautta toivota pahaa, vanno, taio, valehtele emmekä petä, vaan että me sitä kaikessa hädässä huudamme avuksi, rukoilemme, kiitämme ja ylistämme.

28.

Mistä Jumala puhuu toisessa käskyssä?

 

Tässä käskyssä Jumala puhuu nimensä käytöstä.

Luther sanoo. "Niin kuin ensimmäinen käsky neuvoo sydäntä ja opettaa uskoa, tämä käsky johdattaa meitä ulospäin ja suuntaa sekä suun että kielen oikeaan suhteeseen Jumalaan.

29.

Mitä Raamattu ymmärtää Jumalan nimellä?

 

Jumalan nimi on Jumala itse sellaisena, kuin hän on ilmoittanut meille itsensä Sanassaan ja teoissaan.

Ps. 48: 11: Jumala, niin kuin sinun nimesi, niin ulottuu sinun ylistyksesi maan ääriin saakka.

 

Ps. 8:2: Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse.

30.

Mitä Jumala kieltää toisessa käskyssä?

 

Jumala kieltää nimensä väärinkäytön. Jumalan nimeä ei saa lausua ajattelemattomasti eikä turhaan. Sitä ei saa myöskään käyttää vakan asian tukena.

Seuraavat asiat ovat kiellettyjä: Jumalan pilkka, kiroilu ja siunailu, pahan toivottaminen, luvaton vala, taikominen ja valehteleminen Jumalan nimen kautta.

31.

Mitä Raamattu sanoo Jumalan pilkasta?

 

Raamattu sanoo:

3 Moos. 24:15: Kuka ikinä Jumalaansa kiroilee, se joutuu syynalaiseksi.

Tehtävä: Lue 3 Moos. 24:11-16: Selomitin pojan jumalanpilkka, ja Matt. 27:27-31: Sotilaat pilkkasivat Herraa Jeesusta.

32.

Mitä on pahan toivottaminen?

 

Pahan toivottaminen Jumalan nimen kautta on Jumalan vihan ja rangaistuksen toivottamista lähimmäiselle tai itselle. Muukin pahan toivottaminen on kiellettyä.

Jaak. 3:9-10: Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.
 

 

Room. 12:14: Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa älkääkä kirotko.
 

 

Sak. 8:17: Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toistanne vastaan.

Tehtäviä: Lue 2 Sam. 16:7,8: Siimei kiroaa Daavidia, Matt. 26:74: Pietari kiroaa itseään, ja Matt. 27:25: Juutalaiset toivottavat itselleen Jumalan vihaa ja rangaistusta. Keskustellaan, miksi on sopimatonta käyttää Jumalan nimeä kirosanoina ja päivittelyssä sekä miksi muutkin kirosanat ovat sopimattomia.

33.

Milloin ei saa vannoa?

 

Vannominen on kielletty seuraavissa tapauksissa:

a) Väärä vala. Siinä ihminen vannoo puhuvansa totta, vaikka valehtelee.

Sak. 8: 17: Älkää rakastako väärää valaa.

Tehtävä: Lue Matt. 26:72: Pietarin väärä vala.

b) Vannoutuminen synnillisiin asioihin. Tehtävä: Lue Apt. 23:12: Juutalaiset vannoivat tappavansa Paavalin.

c) Vala epävarmassa asiassa, kun väitämme todeksi sellaista, mistä emme ole varmoja.

Sak. 8:16: Puhukaa totta toinen toisellenne.

d) Ajattelematon tai kevytmielinen vala.

Tehtävä: Lue Matt. 14:6-10: Herodeksen kevytmielinen vala.

e) Vala väärän asian hyväksi.

Tehtävä: Lue 1 Sam. 28:8-10: Saulin vala.

e) Vannoskelu jokapäiväisen elämän vähäarvoisissa asioissa.

Tehtävä: Lue Matt. 5:33-37: Jeesuksen varoitus.

34.

Milloin saa ja tuleekin vannoa?

 

Kaikki vannominen eli valan tekeminen Jumalan nimeen ei ole kiellettyä. Vala on oikea, luvallinen ja käsketty silloin, kun totuuden vahvistaminen velvoittaa meitä siihen tärkeissä asioissa. Tällöin se koituu Jumalan nimelle kunniaksi ja lähimmäisellemme parhaaksi. Vannoessamme Jumalan nimeen kutsumme Jumalan todistamaan, että puhumme totta.

2 Kor. 1:23: Minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut Korinttoon.
  

 

5 Moos. 6:13: Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi ja palvele häntä ja vanno hänen nimeensä.
  

 

Hebr. 6:16: Ihmiset vannovat suurempansa kautta ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä.
 

 

Saarn. 8:2: Ota vaarin kuninkaan käskystä, varsinkin Jumalan kautta vannotun valan tähden.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 14:22,23 ja 24:2-9: Aabraham, uskon isä, teki valan ja vaati palvelijaltaan valan, ja Matt. 26:63-64: Jeesus suostui valaan. Mainitse esimerkkejä oikeasta valasta nykyaikana!

 35.

Mitä on taikominen Jumalan nimen kautta?

 

Taikominen Jumalan nimen kautta on Jumalan nimen käyttämistä taikauskoisella tavalla, esimerkiksi sairauksien parantamiseksi, salaisuuksien selvittämiseksi ja tulevaisuuden ennustamiseksi. Tämän synnin harjoittaja saattaa joutua rangaistukseksi yhteyteen sielunvihollisen kanssa.

3 Moos. 19:31: Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien tykö. Älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
 

 

5 Moos. 18:10-12: Älköön keskuudessasi olko ketään... joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tai kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka sellaista tekee, on kauhistus Herralle.

Tehtäviä: Lue 1 Sam. 28:5-14: Saulin harhanäky ja Apt. 8:9-24: Simon noita. Keskustellaan okkultismista ja spiritismistä Raamatun valossa.

36.

Mitä on valehteleminen ja pettäminen Jumalan nimen kautta?

 

Se, joka Jumalan nimessä levittää, puolustaa ja kaunistelee väärää oppia ja jumalatonta elämää, valehtelee ja pettää Jumalan nimen kautta.

Jer. 23:31: Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltänsä, mutta sanovat: "Se on Herran sana."
 

 

Matt. 15:8-9: Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä.
 

 

Matt. 7:21: Ei jokainen, joka sanoo minulle: "Herra, Herra", pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

37.

Miten Jumala varoittaa meitä väheksymästä toista käskyä?

 

Jumala on liittänyt toiseen käskyyn vakavan varoituksen: "Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu turhaan hänen nimensä."

Tehtävä: Lue Apt. 5:1-11: Ananiaan ja Safiiran rangaistus.

38.

Miten meidän tulee käyttää Jumalan nimeä?

 

Jumala käskee käyttää nimeään Raamatun mukaisesti hartain ja kunnioittavin mielin.

Ps. 115:1: Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia armosi ja totuutesi tähden.

1. Jumala haluaa, että turvaudumme hänen nimeensä kaikessa hädässä.

Ps. 50:15: Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinä olet kunnioittava minua.

Tehtävä: Lue Matt. 8:23-27: opetuslapset hädässä, Matt. 15:22: kanaanilainen vaimo, ja Luuk. 23:42-43: ryöväri ristillä.

2. Jumala haluaa, että turvaudumme hänen nimeensä rukouksessa.

Matt. 7:7: Anokaa, niin teille annetaan. Kolkuttakaa, niin teille avataan.

Luther lausuu: "On myös suureksi avuksi, kun totuttaudumme joka päivä uskomaan itsemme Jumalan huomaan ruumiinemme ja sieluinemme, vaimoinemme, lapsinemme, palvelusväkinemme ja kaikkine omaisuuksinemme kaiken hädän varalta, mikä saattaa kohdata. Tästähän ovat tulleet käyttöön ruokarukoukset sekä aamu- ja ehtoosiunaukset. "

3. Jumala haluaa, että kiitämme ja ylistämme hänen nimeänsä. Se tapahtuu kiitosrukouksessa ja kiitosvirsissä sekä muulloinkin, kun tunnustamme, että olemme saaneet Jumalalta lahjaksi kaiken hyvän.

Jaak. 1: 17: Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä.
 

 

Ps. 103:1-2: Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

Tehtävä: Lue Luuk. 17:11-19.

4. Jumala haluaa, että kerromme hänestä lähimmäisillemme sanoin ja teoin.

Ps. 145:10-12: Sinun hurskaasi kiittävät sinua. He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta ja kertovat sinun voimastasi. Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen voimalliset työnsä ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kunnian.

Kristuksen omaksi tunnustautuvan elämässä uskollisuus ja rehellisyys, tunnollisuus ja vastuuntunto kaikissa asioissa sekä kotona, työssä että muualla ja niihin yhdistyneinä ystävällisyys, tyytyväisyys ja iloinen mieli ovat jaloja uskon todistuksia.

2 Kor. 13: Te olette Kristuksen kirje.

5. Jumala haluaa, että me tunnustamme hänen nimeänsä ihmisten edessä. Se tapahtuu varsinkin siten, että opetamme Jumalan sanan puhdasta oppia, puolustamme sitä vääriä oppeja vastaan ja annamme kaiken omamme alttiiksi Jumalan kunnian ja sielujen iankaikkisen pelastuksen tähden.

Matt. 10:32-33: Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.
 

 

Mark. 8:38: Joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukukunnassa, sitä myös Ihmisen Poika häpeää, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.

39.

Milloin kiitämme ja ylistämme Jumalan nimeä?

 

Kiitämme Jumalan nimeä joka päivä yksityisessä rukouksessa ja kotihartaudessa. Yhdessä kiitämme ja ylistämme häntä seurakunnan jumalanpalveluksessa rukouksin, virsin ja uhrein.

Kol. 3:16: Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
 

 

Sananl. 3:9: Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta.
 

 

Joona 2:10: Minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus