Käskyjen päätössanat

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Käskyjen päätössanat

 

 
Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansiin polviin niille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Mitä se on? Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka rikkovat nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee pelätä Jumalan vihaa, niin ettemme riko näitä käskyjä. Mutta hän lupaa armonsa ja kaikkea hyvää kaikille, jotka pitävät nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee rakastaa Jumalaa, turvata häneen ja mielellämme elää hänen käskyjensä mukaan.

117.

Mitä Jumala muistuttaa meille sanoilla: "Minä, Herra, sinun Jumalasi"?

 

Sanoilla "Minä, Herra, sinun Jumalasi" Jumala muistuttaa meille, että hänellä on täysi oikeus antaa meille nämä käskyt ja vaatia meiltä niiden ehdotonta noudattamista eli kuuliaisuutta.

5 Moos. 5:32: Niin noudattakaa siis tarkoin niitä, niin kuin Herra, teidän Jumalanne, on teitä käskenyt. Älkää poiketko oikealle älkääkä vasemmalle.

118.

Mitä Jumala teroittaa meille sanoilla: "Olen kiivas Jumala"?

 

Sanoilla "Olen kiivas Jumala" Jumala teroittaa jokaiselle, että hän valvoo tarkasti käskyjensä noudattamista ja rankaisee varmasti niiden rikkomisen, mutta palkitsee niiden pitämisen.

Jaak. 4:12: Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa.

119.

Mikä uhkaa jokaista, joka vihaa Jumalaa ja rikkoo uhmaten hänen käskyjään?

 

Jokaista, joka vihaa Jumalaa ja rikkoo uhmaten hänen käskyjään, uhkaa Jumalan väistämätön rangaistus. Tämä rangaistus on Jumalan viha ja armottomuus, ajallinen kuolema ja iankaikkinen kadotus.

5 Moos. 27:26: Kirottu olkoon se, joka ei pidä tämän lain sanoja eikä täytä niitä. Ja kaikki kansa sanokoon: "Aamen."
 

 

Room. 6:23: Synnin palkka on kuolema.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 6-7: vedenpaisumus, 1 Moos. 19:1-19: Sodoman ja Gomorran tuho, ja Luuk. 19:43-44: Jerusalemin hävitys. Lue, mitä Raamattu sanoo iankaikkisesta kadotuksesta eli helvetistä: Matt. 8:12, 11:16-24, 13:49-50, 25:41, Mark. 9:43-44, Luuk. 16:23-24, Room. 2:9.

Luther: "Näitä Jumala juuri tarkoittaa, kun hän sanoo: 'jotka minua vihaavat', toisin sanoen, niitä, jotka pysyvät uhmassaan ja ylpeydessään. "

120.

Ketä Jumalan rangaistus kohtaa?

 

Jumalan rangaistus kohtaa jokaista katumatonta ja epäuskoista synninharjoittajaa, kutakin hänen omista synneistään.

5 Moos. 24:16: Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden. Kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.

121.

Miten Jumalan rangaistus koskee jälkeläisiäkin?

 

Jumala ilmoittaa, että hänen vanhurskas rangaistuksensa vanhempien jumalattomuudesta jatkuu useassa sukupolvessa vielä heidän lapsissaankin, jos he vanhempiensa tavoin vihaavat Jumalaa ja vaeltavat epäuskossa ja jumalattomuudessa.

3 Moos. 26:39: Myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 9:25: Haam tuotti kirouksen jumalattomalle pojalleen Kanaanille ja tämän jälkeläisille, ja Matt. 27:25: juutalaiset tuottivat kirouksen epäuskoisille jälkeläisilleen.

Myös jumalaapelkäävät lapset joutuvat usein kärsimään jumalattomien vanhempiensa syntien ulkonaisista seurauksista. Tämä ei ole kuitenkaan heille rangaistusta, vaan Jumalan hyvää, isällistä kuritusta, joka koituu lopulta heille hyväksi.

Room. 8:28: Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat.

Tehtävä: Lue 1 Sam. 15:26-28: Joonatan menetti kuninkuuden isänsä Saulin jumalattomuuden tähden, vaikka hän itse eli Herran armossa.

122.

Mikä on Jumalan ankaran uhkauksen tarkoitus?

 

Jumalan ankaran uhkauksen tarkoituksena on, että jokaisen synnin kohdalla pelkäisimme Jumalan vanhurskasta vihaa ja kavahtaisimme syntiä.

Matt. 7:19: Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.

123.

Mitä Jumala lupaa niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä?

 

Jumala lupaa ajassa ja iankaikkisuudessa runsaasti siunata ja palkita kaikkia, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä.

Luuk. 10:28: Tee se, niin saat elää.
 

 

1 Tim. 4:8: Jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen.

124.

Kuinka Jumala toteuttaa tätä lupaustaan?

 

Jumala toteuttaa tätä lupaustaan niissä, jotka tunnustavat syntinsä ja turvaavat Kristuksen armoon sekä haluavat noudattaa hänen käskyjään sekä opin että elämän alueilla. Me voimme nimittäin rakastaa Jumalaa ainoastaan, jos meillä on usko Jeesukseen. Jumala antaa siunauksensa vain sulasta armostaan eikä uskovien tekojen tähden, sillä heidän kuuliaisuutensa ei ole täydellistä, vaan sangen vajavaista.

Hebr. 11:6: Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen.
 

 

Ps. 103:17-18: Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille, niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.

125.

Kuinka pitkään Jumalan siunaus kestää?

 

Jumala siunaa jumalaapelkäävien vanhempien uskovia lapsia tuhansiin polviin, siis loputtomasti.

Luuk. 1:50: Hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 15:5-6: Jumala siunasi israelilaisia Aabrahamin tähden. Pohdi, mitä siunausta sinulle on tullut uskovien vanhempiesi tai isovanhempiesi kautta.

126.

Mikä on Jumalan armollisen lupauksen tarkoitus?

 

Jumalan armollinen lupaus ja suuri hyvyys kehottaa meitä rakastamaan Jumalaa, luottamaan häneen ja mielellämme noudattamaan hänen käskyjään.

1 Joh. 5:3: Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä.

127.

Mihin käskyyn käskyjen päätössanat liittyvät?

 

Käskyjen päätössanat liittyvät ensimmäiseen käskyyn, joka itse asiassa sisältää jo kaikki muutkin käskyt. Päätössanat osoittavat, että Jumalan käskyjä voi oikein noudattaa vain sellainen sydän, joka yli kaiken pelkää ja rakastaa Jumalaa sekä turvaa yksin häneen.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus