Synnistä

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Synnistä

 
132.

 
Mikä on syntiä?

 

Kaikki poikkeaminen Jumalan käskyistä on syntiä.

1 Joh. 3:4: Synti on laittomuus.

Raamatussa sanotaan syntiä myös tottelemattomuudeksi (Room. 5:19), pahaksi teoksi ja rikokseksi (2 Moos. 34:7), rikkomukseksi (2 Kor. 5:19) ja vääryydeksi (Room. 6:13).

133.

Miten synti tuli maailmaan?

 

Synti tuli maailmaan perkeleen kautta, joka ensiksi lankesi pois Jumalan yhteydestä. Synti tuli sitten myös ihmisen kautta, joka perkeleen viettelemänä vapaaehtoisesti suostui syntiin.

Joh. 8:44: Perkele on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä.
 

 

1 Joh. 3:8: Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti.
 

 

Room. 5:12: Yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 3:1-7: syntiinlankeemuskertomus.

134.

Mihin kahteen ryhmään voimme jakaa synnin?

 

Voimme jakaa synnin perisyntiin ja tekosynteihin, joista kummastakin on Raamatussa puhe.

135.

Mitä on perisynti?

 

Perisynti on ihmisluonnon täydellinen hengellinen turmelus, jonka olemme perineet Aadamilta vanhempiemme kautta. Perisynnin vaikutuksesta ihminen on menettänyt sen vanhurskauden, jonka Jumala antoi hänelle luomisessa. Perisynnin turmelema ihminen ei todellisuudessa pelkää eikä rakasta Jumalaa eikä turvaa yksin häneen, vaan on hengellisesti kuollut ja sokea, vihamielinen Jumalaa kohtaan ja täynnä kaikkea pahaa ja siihen halukas.

Joh. 3:6: Mikä lihasta on syntynyt, on liha.
 

 

Room. 7:18: Minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää.
 

 

Room. 8:7: Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan.

Huomio: Sanalla "liha" Raamattu tarkoittaa tällaisissa yhteyksissä ihmistä sellaisena, jollaisena hän luonnostaan sikiää ja syntyy, joka siis on perisynnin turmelema ja vailla Pyhää Henkeä (vanha ihminen eli "vanha Aadam").

Ps. 51:7: Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.
 

 

1 Moos. 8:21: Ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka.
 

 

1 Moos. 6:5: Kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.
 

 

1 Kor. 2:14: Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus.
 

 

Ef. 2:1: Te olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne.

136.

Missä tilassa ihminen on luonnostaan perisynnin tähden?

 

Ihminen on luonnostaan perisynnin tähden Jumalan edessä kelvoton ja tuomion- ja kadotuksenalainen. Jotta hän voisi pelastua, hänen täytyy syntyä uudesti kasteen ja uskon kautta.

Ef. 2:3: Me olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin.
 

 

Joh. 3:5-6: Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

Luterilaiset tunnustuskirjat: "Kaikki ihmiset, jotka Aadamin lankeemuksen jälkeen luonnollisella tavalla syntyvät, sikiävät ja syntyvät synnissä. Toisin sanoen he ovat äidin kohdusta asti täynnä pahaa himoa ja viettymystä. Heillä ei voi luonnostaan olla mitään todellista jumalanpelkoa, mitään todellista uskoa Jumalaan. Tämä synnynnäinen tauti on todellista syntiä ja se myös kiroaa Jumalan iankaikkisen vihan alaisuuteen kaikki ne, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen kautta synny uudestaan ylhäältä." (Augsburgin tunnustus, 2).

137.

Mitä ovat tekosynnit?

 

Perisynnin turmelema ihminen rikkoo Jumalan käskyjä ajatuksin, sanoin ja teoin. Näitä syntejä sanotaan tekosynneiksi. Niihin kuuluvat myös laiminlyönnit eli teot, jotka jätetään tekemättä, vaikka Jumalan Sana käskee ne tehdä.

Matt. 7:17: Huono puu tekee pahoja hedelmiä.
 

 

Jaak. 4:17: Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.

Tekosynnit voidaan taas luokitella eri ryhmiin. Esimerkiksi: tietoisesti tehdyt synnit ja tietämättömyydestä tehdyt synnit, tahalliset synnit ja heikkoudesta tehdyt synnit, osallistuminen toisten synteihin (1 Tim. 5:22, 2 Joh. 11), törkeät julkisynnit ja vääryydet, jotka huutavat Jumalan rangaistusta taivaasta. Näitä ovat mm. julkijumalattomuus 1 Moos. 18:20, murha 1 Moos. 4:10, Ilm. 6:9-10 sekä muukalaisten, leskien, orpojen, köyhien ja yleensä turvattomien sortaminen 2 Moos. 3:7-9; 22:21-24; Mal. 3:5; Jaak. 5:4; myös vielä äidin kohdussa olevien tuhoaminen, Aam. 1:13.

138.

Mitä on synti Pyhää Henkeä vastaan?

 

Synti Pyhää Henkeä vastaan eroaa kaikista muista synneistä siinä, ettei sitä voi koskaan saada anteeksi.

Mark. 3:28-29: Kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin. Mutta joka pilkkaa Pyhää Henkeä, se ei saa ikinä anteeksi, vaan on vikapää iankaikkiseen syntiin.

Tämä synti tapahtuu seuraavasti: Pyhä Henki valaisee ihmisen siten, että ihmisen täytyy sydämessään tunnustaa jumalallinen totuus jumalalliseksi, mutta silti ihminen tahallaan ja vastoin parempaa tietoaan kieltää sen, asettuu vastustamaan sitä sekä pilkkaa, rienaa ja häpäisee Pyhää Henkeä. Tällainen ihminen paatuu niin, ettei hän voi tulla parannukseen. Sen vuoksi meidän on tarkasti varottava, ettemme asetu vastustamaan ja pilkkaamaan totuutta, joka on kirkastunut meille Jumalan Sanasta. Synti Pyhää Henkeä vastaan ei kohdistu Pyhän Hengen persoonaan, vaan virkaan.

Luuk. 12:1: Jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anneta anteeksi.
 

 

1 Joh. 5:16: On syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä en sano, että olisi rukoiltava.
 

 

Hebr. 6:4-6: Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet, taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.

Tehtävä: Lue Matt. 12:22-32: Jeesuksen varoitus fariseuksille, jotka asettuivat ilmiselvää totuutta vastaan ja pilkkasivat.

139.

Mistä tiedämme, ettemme ole tehneet tätä erityistä syntiä Pyhää Henkeä vastaan?

 

Sellainen, joka on joutunut sielunhätään ja pelkää tehneensä synnin Pyhää Henkeä vastaan ja on huolissaan siitä, että hänet olisi suljettu pois Jumalan armosta Kristuksessa, ei ole tehnyt tätä nimenomaista syntiä Pyhää Henkeä vastaan.

Hänessä on nimittäin päin vastoin todettavissa Pyhän Hengen voimakas vaikutus, mikä ilmenee huolena ja murheena omasta sielun tilasta ja iankaikkisesta kohtalosta. Hän on uskossa, vaikkakin ahdistusten alla.

Hänen heikkoa uskoaan on vahvistettava Jumalan armosanalla, sillä Kristus on kuollut jokaisen ihmisen tähden ja tahtoo, että kaikki pelastuisivat.

Se taas, joka on tehnyt tämän erityisen synnin Pyhää Henkeä vastaan, ei ole murheellinen siitä. Hän ei ole myöskään huolissaan sielunsa kohtalosta, vaan vaeltaa ylpeydessä ja kapinassa sydän lopullisesti paatuneena ja alistumatta selvän Jumalan sanan alle.

140.

Miten pelastumme perisynnin alaisesta tilastamme ja kadotuksesta?

 

Meillä ei ole mitään mahdollisuutta pelastua lain kautta eli omilla teoillamme. Mutta Jumala on antanut meille toisen sanan, nimittäin evankeliumin, jossa hän on ilmoittanut meille sen pelastuksen, jonka Vapahtajamme Jeesus Kristus on meille hankkinut. Tämän pelastuksen saamme omistaa lahjana uskon kautta ja siten olla vapaat synnin kirouksesta, vanhurskaat ja autuaat. Tästä opimme lisää Katekismuksen toisessa pääkappaleessa.

Room. 1:16: Evankeliumi ... on Jumalan voima itsekullekin uskovalle pelastukseksi.
 

 

Room. 10:4: Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus