Kahdeksas käsky

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Kahdeksas käsky

 

 
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Mitä se on? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme valehtele lähimmäisestämme emmekä häntä petä, panettele tai saata huonoon maineeseen, vaan puolustamme häntä, ajattelemme ja puhumme hänestä hyvää ja käännämme kaiken parhain päin.

106.

Mitä Jumala varjelee kahdeksannessa käskyssä?

 

Kahdeksannessa käskyssä Jumala varjelee lähimmäisemme kunnian ja maineen.

107.

Mitä Jumala kieltää kahdeksannessa käskyssä?

 

Jumala kieltää meitä lausumasta mitään pahaa lähimmäisestämme, ellei se tapahdu Jumalan käskystä ja velvoituksesta.

108.

Mikä on väärää todistusta?

 

Väärää todistusta ovat kaikki pahan sydämemme ajatukset ja puheet lähimmäisestämme, jotka vahingoittavat hänen kunniaansa ja mainettansa. Tätä syntiä ovat:

1. Oikeudessa tai viranomaisen luona esitetty valheellinen lausunto, todistus, syytös tai puolustus ja väärä tuomio.

Väärät todistajat: Sananl. 19:5: Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se ei pelastu.

Tehtävä: Lue Apt. 6:11-14: väärät todistajat Stefanusta vastaan.

Väärä syyttäjä: Lue Matt. 27:12 ja Joh. 18:29-30.
 

 

Väärä lainsäädäntö ja väärän asian puolustaminen:
 

 

Jes. 1.0:1-2: Voi niitä, jotka vääriä säädöksiä säätävät, jotka turmiollisia tuomioita kirjoittelevat, vääntääksensä vaivaisten asian ja riistääksensä minun kansani kurjilta oikeuden, että lesket joutuisivat heidän saaliiksensa ja orvot heidän ryöstettäviksensä.
 

 

Väärät tuomarit:
 

 

Sananl. 17:15: Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus.
 

 

Luuk. 23:24: Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa (ristiinnaulita Jeesus) täytettäväksi.

2. Kun puhumme lähimmäisestämme petollisessa ja pahassa tarkoituksessa toisin kuin asia on ja vaikenemme totuudesta (juoruaminen ja parjaaminen).

Ef. 4:25: Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisenne kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä.
 

 

Joh. 8:44: Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä.

Tehtävä: Lue 2 Kun. 5:19-27: Geehasin valheet.

3. Kun ilmaisemme lähimmäisemme salaisuuden.

Sananl. 11:13: Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla on luotettava henki, se säilyttää asian.

4. Kun puhumme lähimmäisestämme pahaa muille.

Jaak. 4: 11: Älkää panetelko toisianne, veljet!
 

 

Luuk. 6:37: Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta.

5. Kun sydämessämme haudomme pahaa lähimmäistämme vastaan ja ajattelemme hänestä pahaa.

Sak. 8:17: Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toisellenne, älkääkä rakastako väärää valaa. Sillä kaikkia näitä minä vihaan, sanoo Herra.

109.

Miten kahdeksatta käskyä on sovellettava?

 

Kahdeksatta käskyä ja oikeutta on sovellettava siten, ettei sitä käytetä viattomia vastaan. Niinpä totuuden salaaminen esimerkiksi isänmaan vihollisten tai muiden pahantekijöiden torjumiseksi ei ole valheen syntiä, vaan meitä velvoittaa siihen oikea lähimmäisen rakkaus. Samoin velvollisuutenamme on ilmoittaa tietoomme tullut paha aikomus. Esivallalla, vanhemmilla ja muillakin on kullakin hallintoalallaan oikeus ja velvollisuus nuhdella, tuomita ja rangaista pahaa. Seurakunnalla ja sen pastorilla on oikeus käyttää avaintenvaltaa.

Tehtäviä: Lue Joos. 24-5 ja Hebr. 11:31: Raahab ei kertonut totuutta Israelin vihollisille, 1 Sam. 20:12-13: Joonatan lupasi kertoa Daavidille pahat aikeet, ja Apt. 23:12-16: Paavalin sisarenpoika ilmaisi Paavalille juutalaisten murha-aikeen.

110.

Miten meidän tulee puhua lähimmäisestämme?

 

Jumala tahtoo, että me puhumme lähimmäisestämme aina vilpittömästi ja hänen parastaan tarkoittaen.

Room. 12:9: Olkoon rakkaus vilpitön.
 

 

Kol. 4:6: Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata.

Tämä toteutuu, kun

1. Puolustamme lähimmäistämme valheita, juoruja sekä vääriä tai liioittelevia syytöksiä vastaan.

Sananl. 31:8-9: Avaa suusi mykän hyväksi, oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville. Avaa suusi, tuomitse oikein, hanki kurjalle ja köyhälle oikeus.

Luther: "Jos siis tapaat suunsoittajan, joka juoruilee toisesta ja parjaa häntä, niin sano hänelle vapaasti vasten kasvoja niin, että hän sävähtää punaiseksi. Näin oppii pitämään suunsa kiinni moni, joka muuten voisi saattaa jonkun ihmisraukan huonoon maineeseen, josta tämä vaivoin voi vapautua. Kunnia ja hyvä maine ovat näet helposti riistetyt, mutta niitä ei hankita helposti takaisin."

2. Kerromme ja kiitämme vilpittömin mielin lähimmäisemme todellisia hyviä ominaisuuksia ja tekoja.

1 Sam. 194: Niin Joonatan puhui hyvää Daavidista isällensä Saulille ja sanoi hänelle: Älköön kuningas rikkoko palvelijaansa Daavidia vastaan, sillä hän ei ole rikkonut sinua vastaan, vaan hänen työnsä ovat olleet sinulle suureksi hyödyksi.

3. Emme usko vähällä lähimmäisestämme pahaa, vaan ymmärrämme häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Peitämme hänen heikkouksiaan ja virheitään, rukoilemme hänen puolestaan, toivomme parannusta ja puhumme itse aina totta.

Sananl. 14:30: Sävyisä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätä luissa.
 

 

1 Piet. 4:8: Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden.
 

 

1 Kor. 13:7: Rakkaus... kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

Luther: "On erityisen ihana, jalo avu, jos joku osaa kaiken, minkä kuulee lähimmäisestään puhuttavan - ellei se ole ilmeistä pahaa - hyvin selittää ja kääntää parhaaksi tai ainakin jättää rankaisematta, siis tekee aivan toisin kuin nuo myrkkykielet, jotka kaikin voimin koettavat vainuta ja saada hyppysiinsä jotakin lähimmäisestään, häntä moittiakseen, ja selittävät ja vääntävät sitä pahimpaan päin."

Tehtävä: Lue Jaak. 3:5-8: Kielellämme voimme tuottaa suurta kirousta tai suurta siunausta.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus