Kuudes käsky

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Kuudes käsky

 

 
Älä tee huorin. Mitä se on? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että olemme puhtaat ja siveät ajatuksissa, sanoissa ja töissä ja että kukin rakastaa ja kunnioittaa aviopuolisoaan.

83.

Mitä Jumala tahtoo varjella kuudennessa käskyssä?

 

Jumala haluaa varjella kuudennessa käskyssä jokaisen ihmisen siveyden sekä säätämänsä avioliiton pyhyyden, kun hän velvoittaa meidät olemaan siveellisesti puhtaita ja pitämään avioliiton pyhänä.

Sananl. 4:23: Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.

84.

Mitä on huorintekeminen?

 

Huorintekemistä ovat:

1. Sydämen paha seksuaalinen himo.

Matt. 15:19: Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet...
 

 

Kol. 3:5-6: Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelua.

2. Himoitsevat tai viettelevät katseet ja muut eleet.

Matt. 5:27-28: Jeesus sanoi: Te olette kuulleet sanotuksi: "Älä tee huorin." Mutta minä sanon teille: Jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan.
 

 

2 Piet. 2:14: Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta... he ovat kirouksen lapsia.

3. Sopimattomat puheet ja kaksimielisyydet.

Ef. 5:3-4: Mutta haureutta tai minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niin kuin pyhien sopii - älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta.

4. Kaikki muu haureuden harjoitus, kuten avosuhde, aviorikos, ryhmäseksi, sukurutsa, raiskaus, vietteleminen, homoseksuaalisuus, yhteys eläinten kanssa yms.

Hebr. 114: Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamattomana, sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

Huomio: Sanaa "avioliitto" vastaa tässä alkukielessä sana gamos, joka merkitsee häitä. Jumala siis tahtoo, että kristitty pitää kunniassa myös avioliittoon vihkimisen.

1 Kor. 5:1: Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.
 

 

Room. 1:26-27: Sen tähden Jumala on hylännyt heidät häpeällisiin himoihin. Sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
 

 

3 Moos. 18:23: Älä sekaannu mihinkään eläimeen.

85.

Miten nuorten ja myös muiden, jotka eivät ole naimisissa, tulee noudattaa kuudetta käskyä?

 

Kun seurustelet, tee se Jumalan kasvojen edessä ja rukoile Häneltä voimaa säilyttää oma ja seurustelukumppanisi seksuaalinen koskemattomuus.

Kun etsit itsellesi tulevaa aviopuolisoa, tee se Jumalalta johdatusta rukoillen. Ano häneltä uskovaa aviopuolisoa ja luota siihen, että Jumala aikanaan kuulee rukoukset.

Sinulla on lupa etsiä aviopuolisoksi vain sellaista, joka on vapaa menemään avioliittoon, siis sellaista, joka ei ole naimisissa tai ei ole lupautunut toiselle. Katso myös kysymystä 93.

1 Tess. 4:3-5: Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne.
 

 

Sananl. 18:22: Joka vaimon löysi, se onnen löysi, sai Herralta mielisuosion.
 

 

Ps. 6:10: Herra kuulee minun anomiseni.

Tehtävä: Pohdi, miksi on tärkeätä, että puolisolla on sama usko kuin sinullakin. Lue 1 Moos. 6:1-8, missä "Jumalan pojilla" tarkoitetaan uskovia miehiä ja "ihmisten tyttärillä" epäuskoisia naisia.

86.

Mitä on kihlaus?

 

Kun mies ja nainen ovat sopineet siitä, että he menevät keskenään naimisiin, he ovat kihlautuneet.

Kihlaus on siis lupaus vihillemenosta ja yhteisestä elämästä toistensa aviopuolisoina siihen asti, kunnes kuolema heidät erottaa.

Kihlatut ovat toisilleen luvatut, mutta eivät vielä toisilleen annetut.

Kihlauksen julkaisemisen tarkoituksena on tehdä avioliittoaikomus julkiseksi.

Tehtävä: Pohdi, mitä etuja on kihlauksen julkaisemisesta.

87.

Mitä kuuluu Pätevään kihlaukseen?

 

Oikeaan ja pätevään kihlaukseen kuuluvat:

1. Kumpikin kihlakumppani on avioliittoon kykenevä ja oikeutettu.

2. Heillä on vanhempien tai maallisen lain antama suostumus.

3. He antavat aviolupauksensa omasta vapaasta halustaan kenenkään painostamatta eivätkä myöskään salaa mitään asiaan vaikuttavaa.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 24:48-58: Rebekan kihlaus. Pohdi, millaisia asioita ei saa salata kihlautuessa.

88.

Onko kihlaus sitova?

 

Raamattu kutsuu kihlattuja mieheksi ja vaimoksi. Siten se osoittaa, että avioliitto solmitaan lupauksen muodossa jo silloin, kun kihlalupaus annetaan. Mikäli kihlaus on pätevä, se on omaatuntoa sitova. Sen vuoksi kristittyjen tulee ennen kihlautumista harkita asiaa riittävällä vakavuudella, koska kysymyksessä on elinikäinen asia.

Tehtävä: Lue Matt. 1:20-24: Enkeli nimittää Mariaa Joosefin vaimoksi, vaikka he olivat vasta kihloissa ja asuivat erillään.

89.

Miten kihlaparin tulee käyttäytyä?

 

Kihlaparilla ei ole lupaa elää aviollista yhdyselämää ennen vihkimistä, koska Jumala ei ole vielä antanut heitä toisilleen. Heidän ei pidä asettua asumaan yhteen ennen vihkimistä, vaan heidän tulee uskollisina toisilleen valmistautua kunniallisesti erillään tulevaa yhteistä kotia varten.

90.

Mikä on avioliitto?

 

Avioliitto on Jumalan asettama miehen ja naisen välinen elämänyhteys.

Se solmitaan lupauksen muodossa kihlauduttaessa, mutta vasta avioliittoon vihittäessä Jumala antaa puolisot toisilleen.

Kristityt haluavat pyhittää avioliittonsa vihkimisen yhteydessä Jumalan sanalla ja rukouksella sekä saada sille Jumalan siunauksen.

Avioliitto kestää siihen asti, kunnes kuolema erottaa puolisot toisistaan.

1 Moos. 5:2: Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät ja siunasi heidät.
 

 

Matt. 19:5-6: Mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 2:18-24: Avioliiton asettaminen.

91.

Minkä järjestyksen Jumala on asettanut avioliittoon?

 

Jumala, joka on järjestyksen Jumala, on rakkaudessaan asettanut tietyn järjestyksen myös avioliittoon. Siinä mies on vaimon pää, niin kuin Kristuskin on seurakunnan pää. Jumala tahtoo, että tämä järjestys toteutuu molemmin puolin uhrautuvassa rakkaudessa ja että avioliitto on siten onnellinen.

1 Moos. 2:18: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva.
 

 

1 Kor. 14:33: Sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala.
 

 

Ef. 5:22:-25,33: Vaimot, olkaa kukin miehellenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin Vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin kukin miehellensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa kukin vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä... Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

92.

Mikä on avioliiton tarkoitus?

 

Avioliiton perustarkoitus on aviopuolisoiden yhteinen, läheinen elämä uskollisuudessa, kun elämän ilot ja surut, arki ja juhla jaetaan ja eletään yhdessä. Sellaisen liiton kautta Jumala haluaa antaa puolisoille runsaan siunauksen.

Avioliitto on myös järjestyneen yhteiskunnan perusta.

Aivan erityinen siunaus on, kun Jumala suo, että aviopuolisot voivat tulla isäksi ja äidiksi ja saada lapsia ja lapset voivat varttua yhteisessä kodissa.

Jumalaapelkäävä, kristillinen koti on Jumalan suurenmoinen lahja, jolla on suuri siunaus kodin jäsenille. Se on hyvä, siunausta levittävä esimerkki myös muille.

1 Moos. 2:24: Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
 

 

1 Moos. 1:28: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa.
 

 

Ps. 127:3: Katso, lapset ovat Herran lahja ja kohdun hedelmä on anti.

93.

Milloin avioero on sallittu?

 

On muistettava, ettei koskaan tapahdu Jumalan tahtomaa avioliiton ja kodin särkymistä, sillä Jumala haluaa, että jokainen avioliitto ja koti säilyy ehjänä. Mutta jos avioliitto itse asiassa on jo särkynyt puolison uskottomuuden tähden, Jumalan Sana antaa uskolliselle puolisolle luvan viralliseen avioeroon ja uuteen avioliittoon. Kuitenkin jos käytännössä on mahdollista, on pyrittävä solmitun avioliiton eheyttämiseen. Jumalan Sana antaa luvan uudelleenavioitumiseen myös silloin, kun epäuskoinen puoliso jättää uskovan puolison tämän uskon tähden. Uskovalla on silloin oikeus solmia uusi avioliitto. (Muita seikkoja, katso Matt. 19: 10-12).

Matt. 19:9: Se, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, tekee huorin.
 

 

1 Kor. 7:15: Mutta, jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut. Sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut.

Luterilaiset Tunnustuskirjat: "Epävanhurskas on sekin säädös, joka avioeron jälkeen estää syyttömän aviopuolison avioon menemisen." (Paavin valta ja yliherruus,78).

Huomio: Yhteiskunta hyväksyy avioeron väljemmin perustein, koska siihen ei kuulu ainoastaan kristittyjä, vaan myös epäuskoisia.

94.

Mikä rangaistus kohtaa kuudennen käskyn rikkojaa?

 

Kun ihminen rikkoo kuudetta käskyä vastaan, jo hänen ajalliseenkin elämäänsä voi tulla paljon murhetta ja onnettomuutta. Mutta sitä, joka pysyy katumattomana eikä pakene Jumalan armon turviin, kohtaa iankaikkinen kadotus.

Hebr. 13:4: Haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.
 

 

Ef. 5:5: Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella ... ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa.

95.

Voiko saada anteeksi synnin kuudetta käskyä vastaan?

 

Jumala antaa mielellään anteeksi synnin kuudetta ja kaikkia muitakin käskyjä vastaan Kristuksen tähden, koska Kristus on sovittanut kaikki synnit. Saamme katuen tunnustaa Jumalalle syntimme, turvautua hänen armoonsa ja aloittaa elämämme ikään kuin alusta.

Room. 5:20: Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi.

 

Eräistä huomionarvoisista asioista kristityn kilvoituksessa

96.

Millaisia asioita uskovien tulee karttaa pysyäkseen oikealla tiellä?

 

Uskovan tulee karttaa kaikkia sellaisia asioita, jotka ovat hänelle viettelykseksi ja jotka saattavat hänet lankeamaan uskosta. Niitä ovat mm.:

1. Huono seura, jossa harrastetaan joutilaisuutta, puhutaan sopimattomia, pilkataan Jumalaa tai ihmisiä sekä kiihdytetään itseä tai toisia rikosten tai muiden syntien tekemiseen.

Ps. 1:1: Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, missä pilkkaajat istuvat.
 

 

1 Kor. 15:33: Älkää eksykö! Huono seura hyvät tavat turmelee.
 

 

1 Tim. 5:13: He oppivat kylää kierrellessään vielä laiskoiksikin, eikä ainoastaan laiskoiksi, vaan myös juoruisiksi ja sekaantumaan muiden asioihin, puhumaan sopimattomia.

Joutilaisuus on paha asia, koska ihminen ei silloin saa hyviä virikkeitä ja ajatuksia, vaan on altis omasta sydämestään ja ympäriltään nouseville pahoille ajatuksille ja kiusauksille.

2. Viinan, huumeiden ja päihteiden käyttö, joka tapahtuu himoiten tai humaltumistarkoituksessa. Vaikeuksien tullen ei pidä paeta noiden turviin, vaan luottaa Jumalaan ja rukoilla apua häneltä, sillä hän auttaa oikealla ajalla ja tavalla hyvän tahtonsa mukaan. Huomio: Vähäinenkin huumeiden kokeilu voi olla kohtalokasta, sillä se voi johtaa pysyvään riippuvuuteen ja ihmisen tuhoon.

Sananl. 2 3:3 1: Älä katsele viiniä, kuinka se punoittaa.
 

 

Ef. 5:18: Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno.
 

 

1 Kor. 6:10: Juomarit eivät saa periä Jumalan valtakuntaa.

3. Sellainen tanssi, johon liittyy seksuaalisesti kiihottavia liikkeitä ja musiikkia, sopimattomia sanoja sekä viettelevä seura ja meno.

Room. 13:13-14: Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät.

4. Väärä hengellisyys ja kaikki muukin lihallinen meno.

5. Vielä meidän on varottava sitä, etteivät silmämme katsele, korvamme kuuntele ja mielikuvituksemme seuraa hyväksyen sellaisia esityksiä, filmejä, ohjelmia, elämänmenoa yms, missä rikollisuutta, epäsiveellisyyttä, uskottomuutta ja muuta syntielämää esitetään.

Tehtäviä: Keskustellaan, missä kaikkialla tällaista voi tulla vastaan ja miten silloin toimimme. Lue 1 Tim. 2:9.

Huomio: Kaikella, minkä Jumala on luonut, on myös oikea käyttönsä. Se tapahtuu sopusoinnussa Jumalan käskyjen kanssa.

97.

Millaiset asiat auttavat meitä elämään siveästi ja muutenkin oikein?

 

Jumalan sanan käyttö, rukous, seurakunnan tilaisuudet, uskovien seura, työ, opiskelu ja hyvät harrastukset auttavat meitä ajattelemaan, puhumaan ja tekemään sitä, mikä on oikein.

Fil. 4:8: Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.
 

 

Mark. 14:38: Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko.

98.

Mitä on ajateltava vapaan ratkaisuvallan asioista?

 

On olemassa vapaan ratkaisuvallan asioita, joita sanotaan myös ehdonvallan asioiksi. Ne ovat sellaisia asioita, joita Jumala ei ole käskenyt eikä kieltänyt, vaan jotka hän on jättänyt meidän vapaaseen harkintaamme. Tällaisissa asioissa voivat kuitenkin esivalta, vanhemmat, työnantajat ja esimiehet kukin alueellaan antaa määräyksiä, joihin olemme neljännen käskyn tähden omassatunnossamme sidottuja.

Lisäksi meidän on otettava huomioon, ettemme pahenna sellaisia heikkoja kristittyjä, jotka pitävät syntinä vapaan harkintavallan asioita, koska eivät tunne oikeata kristillistä vapautta. Veljellinen rakkaus vaatii silloin kristittyä rajoittamaan vapautensa käyttöä, ettei kukaan joutuisi hämmennyksiin ja vaaraan tehdä vastoin heikkoa omaatuntoaan. Tässä on osoitettava epäitsekkäästi suurta mukautuvaisuutta ja samalla opetettava heikoille oikeaa kristillistä vapautta.

Tehtäviä: Lue 1 Kor. 8 ja Room . 14:13-23. Keskustellaan siitä, mitkä elämäämme liittyvät asiat ovat tällaisia.

Jos taas lakihenkiset lahkot tai yksityiset vaativat meitä pitämään syntinä ja karttamaan sellaista, mikä Jumalan Sanan mukaan on vapaata, emme saa hetkeksikään alistua siihen, vaan meidän on pidettävä kiinni vapaudestamme uskon tunnustamisen asiana ja puolustettava evankeliumin totuutta.

Tehtävä: Lue Gal. 2:45 ja 5:1 sekä Kol. 2:16.

Jos taas olemme epävarmoja siitä, onko jokin asia syntiä vai ei, meidän on ensiksi otettava asiasta selvää ja vasta sitten toimittava, sillä "kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä" (Room. 14:23).
 


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus