Seitsemäs käsky

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Seitsemäs käsky

 

 
Älä varasta. Mitä se on? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme anasta lähimmäiseltämme rahaa tai omaisuutta, emmekä saata sitä itsellemme petollisella kaupalla tai vääryydellä, vaan autamme häntä enentämään ja varjelemaan omaisuuttaan ja elatustaan.

99.

Mitä Jumala varjelee seitsemännessä käskyssä?

 

Jumala varjelee seitsemännessä käskyssä lähimmäisemme ajallisen omaisuuden.

100.

Mistä ajallinen omaisuus ja siihen liittyvä omistusoikeus ovat peräisin?

 

Ajallinenkin omaisuus on Jumalalta, sillä hän on kaiken Luoja ja omistaa kaikki. Jumala siunaa ihmiselämää antamalla meille toimeentulon, palkkaa ja muita tuloja, varallisuutta ja omaisuutta.

 

Ps. 24: 1: Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on.
 

 

Matt. 6:26: Katsokaa taivaan lintuja! Eivät ne työtä tee eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?

Tehtävä: Lue Job 42:12-13: Jobin saama siunaus.

101.

Millaisia asioita kuuluu ihmiselämän järjestyksiin omaisuudesta puheenollen?

 

Jumalan säätämiin ihmiselämän järjestyksiin kuuluvat mm. työ ja palkka, raha ja omaisuus sekä oikeudet ostaa, myydä, omistaa, perustaa yrityksiä ja harjoittaa liiketoimintaa. Ihmisellä on oikeus hankkia ajallista omaisuutta rehellisin keinoin, ja hänellä on siihen omistusoikeus.

 

2 Tess. 3:10: Jos joku ei halua tehdä työtä, hänen ei pidä myöskään syödä.
 

 

Luuk. 10:7: Työmies on palkkansa ansainnut.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 23:3-18: Aabraham tekee kiinteistökaupan, ja Mark. 1:19-20: Sebedeuksen kalastusyritys työntekijöineen. Pohdi, mitä on ajateltava työttömyydestä, ja lue Matt. 20:1-12.

102.

Mitä Jumala kieltää seitsemännessä käskyssä?

 

Jumala kieltää seitsemännessä käskyssä kaiken varastamisen eli kaiken toisen omaisuuden luvatta ottamisen lähimmäisemme vahingoksi. Tätä syntiä ovat mm. seuraavat asiat:

1. Ryöstö.

Tehtävä: Lue Luuk. 10:30: ryövärit.

2. Varkaus.

Tehtävä: Lue Joos. 7:20-26: Aakan, 2 Kun. 5:19-27: Geehasi, ja Joh. 12:6: Juudas Iskariot.

3. Varastettuun tavaraan ryhtyminen.

 

Sananl. 29:24: Joka käy osille varkaan kanssa, se vihaa sieluansa.

4. Petoksella ja lähimmäisen vahingolla hankittu hyöty kaupassa.

 

Jer. 22:13: Voi sitä, joka ei vanhurskaudella taloansa rakenna eikä yläsalejansa oikeudella; joka ilmaiseksi teettää työtä lähimmäisellään eikä anna hänelle hänen palkkaansa.

5. Koronkiskominen. Sitä on lain vastaisen, ylisuuren koron ottaminen, korolla lähimmäisen hädänalaisesta asemasta hyötyminen ja kiristäminen.

 

2 Moos. 22:25: Jos lainaat rahaa jollekin minun kansastani, jollekin köyhälle, joka on sinun luonasi, niin älä menettele koronkiskurin tavoin häntä kohtaan. Älkää panko korkoa hänen maksettavakseen.

Tehtävä: Pohdi, onko koron ottaminen aina syntiä. Lue Matt. 25:27 ja Luuk. 19:23.

6. Kevytmielinen velanotto ja velan maksamatta jättäminen.

 

Ps. 37:21: Jumalaton ottaa lainan eikä maksa.

7. Laiskottelu.

Tehtäviä: Lue Sananl. 6:6 ja 2 Tess. 3: 10. Pohdi myös, millä perusteilla kristitty voi hyvällä omallatunnolla nostaa eläkettä tai sosiaalisia avustuksia.

8. Sydämen halu vieraaseen omaisuuteen, kateus, itsekkyys ja ahneus.

 

Matt. 15:19: Sydämestä lähtevät ... varkaudet.
 

 

1 Tim. 6:10: Rahan himo on kaiken pahan juuri.

9. Yhteisen omaisuuden käyttö omiin tarkoituksiin, sen tuhlaaminen ja huono hoito. Veropetos ja muu yhteiskunnalta tai yhteisöiltä varastaminen.

103.

Kuka näkee jokaisen varkauden ja rankaisee sen?

 

Jumala näkee jokaisen varkauden ja rankaisee iankaikkisesti jokaista, joka pysyy siinä katumatta. Sen tähden meidän on kavahdettava tarkasti tätäkin syntiä. Jos haltuumme on tullut lähimmäisemme omaisuutta, meidän on tunnustettava syntimme ja mahdollisuuksien mukaan korvattava vahinko.

 

1 Tess. 4:3,6: Jumalan tahto on... ettei kukaan tuota hänelle (lähimmäiselle) vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja.
 

 

Ef. 4:28: Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle.

Tehtävä: Lue Luuk. 19:8: Sakkeus lupasi korvata, jos oli jotakin vääryydellä ottanut.

104.

Mitä Jumala käskee seitsemännessä käskyssä?

 

Jumala käskee meitä seitsemännessä käskyssä toimimaan siten, että lähimmäisemme toimeentulo säilyisi ja paranisi sekä että hänen omaisuutensa pysyisi koskemattomana ja kasvaisi.

Tämä tapahtuu, jos

1. Tuemme lähimmäisemme toimeentuloa hyvillä neuvoilla ja teoilla.

 

Hebr. 13:16: Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 46:33-34: Joosef neuvoo veljiään, ja 2 Moos. 23:4: huolenpito vihamiehen omasta.

2. Hoidamme uskollisesti meille uskottua yksityisen tai yhteisön omaisuutta.

 

1 Kor. 10:24: Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 39:4-6: Joosef hoiti uskollisesti isäntänsä omaa; 1 Moos. 41:46-57: Egyptin taloutta.

3. Olemme valmiit omaisuudellamme palvelemaan lähimmäistämme luottaen siihen, että Jumala armossaan pitää meistä kyllä huolen.

 

Sananl. 19:17: joka vaivaista armahtaa, se lainaa Herralle, ja hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 13:4-12: Aabraham antoi Lootin valita parhaan paikan.

105.

Mitä meidän on erityisesti muistettava?

 

Meidän on erityisesti muistettava, ettei omaisuuden kerääminen ole kristityn elämän sisältö tai tavoite. Kristityn päämääränä on taivaan autuus. Käytämme omaisuuttamme oikein, jos palvelemme sillä perheenjäseniä ja muita lähimmäisiä, erityisesti köyhiä, ja jos tuemme sillä Jumalan valtakunnan työtä.

 

Luuk. 12:15: Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä olisi ylenpalttisesti.
 

 

1 Tim. 6:17: Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Kehota heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat.
 

 

Gal. 2: 10: Meidän tuli vain muistaa köyhiä.
 

 

2 Kor. 9:7: Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus