Yhdeksäs ja kymmenes käsky

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Yhdeksäs ja kymmenes käsky

 

 
Yhdeksäs käsky: Älä himoitse lähimmäisesi kotia. Mitä se on? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme petoksella tavoittele lähimmäisemme perintöä tai taloa, emmekä saata sitä itsellemme lain tai oikeuden varjolla, vaan autamme häntä, että hän saisi pitää omansa.

Kymmenes käsky: Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijaa, karjaa äläkä mitään hänen omaansa. Mitä se on? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme houkuttele, anasta emmekä vieroita lähimmäiseltämme aviopuolisoa, palvelusväkeä tai karjaa, vaan kehotamme ja vaadimme heitä pysymään asemassaan ja tekemään ahkerasti velvollisuutensa.

111.

Mitä Jumala varjelee yhdeksännessä ja kymmenennessä käskyssä?

 

Jumala varjelee yhdeksännessä ja kymmenennessä käskyssä ne edut ja olosuhteet, jotka lähimmäisellämme ovat Jumalan järjestyksen mukaan tässä elämässä.

112.

Mitä Jumala kieltää näissä käskyissä?

 

Jumala kieltää meitä olemasta tyytymättömiä siihen, mitä hän on meille suonut ja mihin hän on meidät velvoittanut. Samalla hän kieltää meitä himoitsemasta sellaista, mikä ei hänen järjestyksensä mukaan kuulu meille ja mitä me emme sitä rikkomatta voi saada.

1 Tim. 6:7-9: Me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

113.

Mitä on himoitseminen?

 

Kaikki sellaiset mieliteot, halut ja toiveet, jotka Jumala on kieltänyt meiltä Sanassaan, ovat himoa. Ne ovat jo itsessään syntiä ja kadottavia, vaikka niitä ei toteutettaisikaan. Mutta kaikki, mitä Jumala ei ole kieltänyt, on vapaata.

Gal. 5:17: Liha himoitsee Henkeä vastaan.
 

 

Room. 7:7: Syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse. "
 

 

Jaak. 1:14-15: Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman.

114.

Minkä asioitten himoitsemisen Jumala kieltää näissä käskyissä?

 

Jumala kieltää meitä

1. Vaanimasta lähimmäisemme perintöä tai muita elinetuja petoksella tai oikeuden varjolla.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 31:7: Laaban petti Jaakobia, 1 Kun. 21: Ahab ja lisebel anastivat lain varjolla Naabotin viinitarhan, ja Matt. 23:14: fariseukset veivät leskien omaisuutta.

2. Houkuttelemasta, yllyttämästä tai pakottamasta lähimmäisen aviopuolisoa tai työntekijöitä jättämään hänet ja tulemaan omaksemme tai johtamasta hallintaamme lähimmäisemme muita etuja tai olosuhteita.

Tehtävä: Lue 2 Sam. 11:1-4: Daavid vietteli Batseban, ja 2 Sam. 15:1-6: Absalom vieroitti kansan sydämet Daavidista.

3. Kadehtimasta ja ahnehtimasta lähimmäisemme omaa.

Luuk. 12:15: Katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta.

Luther: "Tämä käsky siis erityisesti kohdistuu kateellisuuteen ja tuohon inhottavaan ahneuteen, jotta Jumala raivaisi pois sen alkujuuren, josta lähtee kaikki se, millä lähimmäiselle tuotetaan vahinkoa."

Tehtävä: Keskustellaan, mitä toisten etuja ja olosuhteita himoitaan nykyaikana.

115.

Mihin Jumala velvoittaa meidät näissä käskyissä?

 

Jumala velvoittaa meidät tyytymään niihin olosuhteisiin, joihin hän on asettanut meidät elämään. Hän tahtoo, että me autamme uskollisesti lähimmäisiämme ja velvoitamme jokaista pysymään vakaasti sillä paikalla ja siinä tehtävässä, minkä Jumala on hänelle antanut.

1 Tim. 6:6: Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
 

 

Luuk. 16:10: Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen.
 

 

Matt. 25:21: Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi.
 

 

Fil. 2:4: Katsokaa kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 39: Joosef vaati Potifarin vaimoa olemaan miehelleen uskollinen, ja Filemonin kirje: Paavali palautti karanneen orjan isännälleen. - Pohdi, saako vaihtaa työpaikkaa sekä onko luvallista parantaa huonoja olosuhteitaan. Keskustellaan, onko oikein, jos työnantaja sanoo irti uskolliset vanhat työntekijät ja ottaa uusia.

116.

Millainen sydän meillä tulee olla Jumalan Sanan mukaan?

 

Meillä tulee olla puhdas sydän niin, että meillä on vain pelkkä puhdas, pyhä halu ja into kaikkeen siihen, mitä Jumala tahtoo.

Matt. 5:8: Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
 

 

3 Moos. 19:2: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä.
 

 

1 Sam. 16:7: Herra katsoo sydämeen.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus