Rukouksesta yleensä

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Rukouksesta yleensä


255.

Mitä rukous on?
 
Oikea rukous on Kristukseen uskovan sydämen puhetta Jumalalle.

Rukous on jumalanpalvelusta, jossa me huudamme avuksi oikeata ja elävää Jumalaa todellisessa uskossa välimiehemme Jeesuksen Kristuksen kautta saadaksemme, mitä me itse ja myös lähimmäisemme tarvitsevat. Rukouksessa me myös ylistämme ja kiitämme Häntä siitä, mitä hän on meille antanut ja luvannut.

Rukous perustuu Jumalan käskyyn ja Jumalan Sanan lupauksiin sekä hänen laupeuteensa, ei meidän ansioihimme.

Rukous on uskon seurausta ja kuuluu hyvien tekojen alueelle. Se ei ole armonväline. Oikea rukous kuitenkin virkistää uskovia, koska siihen liittyy Jumalan Sanan muisteleminen ja käyttö, ja Sana on armonväline, jonka kautta Jumala puhuu meille.

Ps. 19:15: Kelvatkoot sinulle minun suuni sanat ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäsi, Herra, minun kallioni ja lunastajani.
 
 
Ps. 145:18: Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat, kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat.
 
 
Jes. 65:24: Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen.
 
 
Dan. 9:18: Me annamme rukoustemme langeta sinun eteesi,. emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen.
 
 
Matt. 7:7: Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan.
 
 
Matt. 18:19: Jos kaksi teistä maan päällä sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
 
 
Jaak. 4:2: Teillä ei ole sen tähden, ettette ano.
 
 
Ps. 50:15: Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinä olet kunnioittava minua.
 
 
Ps. 103:2-3: Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi.
256.
Mikä kehottaa meitä rukoilemaan?
 
Meitä kehottaa rukoilemaan:

1. Jumalan käsky.

2. Jumalan lupaus kuulla rukouksemme ja täyttää pyyntömme.

3. Oma ja lähimmäisemme hätä.

4. Jumalalle kuuluva kiitos ja kunnia.

Tehtävä: Etsi tähän sopivat raamatunlauseet edellisen kysymyksen kohdista.

257.
Ketä saamme rukoilla?
 
Me saamme rukoilla vain tosi Jumalaa, Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä. Sillä muuta Jumalaa ei ole, yksin hänelle kuuluu kaikki kunnia ja vain hän kuulee ja voi meitä auttaa. Sen tähden myös yhteiset rukoukset niiden kanssa, jotka rukoilevat enkeleitä, ihmisiä tai muita epäjumalia, ovat kauhistus Herralle.

Matt. 4:10: Herraa, sinun Jumalaasi, tulee sinun kumartaa ja häntä ainoata palvella.
 
 
Ps. 65:3: Sinä kuulet rukouksen.
 
 
Sananl. 28:9: Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus.
 
 
1 Tim. 1:17: Iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Aamen.
 
 
Jes. 63:16: Sinähän olet meidän Isämme, sillä Aabraham ei meistä tiedä eikä Israel meitä tunne. Sinä, Herra, olet meidän Isämme, "meidän Lunastajamme" on ikiajoista sinun nimesi.
 
 
Ilm. 22:8-9: Minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: Varo, ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin. Kumartaen rukoile Jumalaa."
258.
Mitä saamme rukoilla ja mitä meidän tuleekin anoa?
 
Me saamme ja meidän tuleekin anoa kaikkea, mikä on Jumalalle kunniaksi sekä itsellemme ja lähimmäisellemme tosi parhaaksi.

Kun rukoilemme ajallisia asioita, kuten terveyttä ja parempia olosuhteita, meidän tulee liittää rukoukseemme ehto: "jos se on Sinun tahtosi". Jumala näet yksin tietää, mikä on hänelle kunniaksi ja meille parhaaksi.

Hengellisiä asioita, jotka ovat tarpeen autuuttamme varten, kuten syntiemme anteeksisaamista, uskossa säilymistä ja lähimmäistemme pelastusta, meidän tulee rukoilla ilman ehtoja, sillä me tiedämme Jumalan Sanasta, että Jumala tahtoo antaa ne meille ja että ne ovat Jumalan kunniaksi ja meille parhaaksi.

Fil. 4:6: Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi.
 
 
Luuk. 11:13: Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka tätä häneltä anovat.
 
 
Jaak. 1:5: Mutta jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan.
 
 
Matt. 8:2: Pitalinen mies kumartui maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa."
259.
Mihin vedoten meidän tulee esittää pyyntömme Jumalalle?
 
Meidän tulee esittää rukouksemme Jumalalle Jeesuksen nimessä, toisin sanoen meidän tulee lujasti luottaa siihen, että Jumala on Jeesuksen Kristuksen tähden meille armollinen ja kuulee rukouksemme.

Joh. 16:23: Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä minun nimessäni, hän antaa sen teille. (Lutherin käännöksen mukaan).
260.
Keiden puolesta meidän tulee rukoilla?
 
Meidän tulee rukoilla itsemme ja kaikkien ihmisten puolesta, varsinkin Jumalan seurakunnan, lähetystyön, sananjulistajien ja esivallan puolesta sekä myös vihollisten puolesta.

1 Tim. 2:1-2: Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
 
 
Kol. 4:2-3: Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta.
 
 
Matt. 5:44: Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat.

Vainajien puolesta ei pidä rukoilla, sillä kuolemassa armonaika päättyy ja sen jälkeen vainajan tilaan ei voida vaikuttaa. Siitä ei ole myöskään Jumalan käskyä.

Hebr. 9:27: Ihmisille on määrätty, että heidän täytyy kerran kuolla, mutta sen jälkeen tulee tuomio.
 
 
2 Kor. 5:10: Sillä kaikkien meidän pitää ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Luther: "Tulee säilyttää hautausmenot ja yhdessä itkeä niiden kanssa, jotka ovat menettäneet rakkaat ystävänsä, ja ilmaista heille myötätuntoa. Ei niin, että meidän tulisi rukoilla kuolleitten puolesta." (1 Mooseksen kirjan selitys, 1540-luvulta 1 Moos. 35:20:n johdosta).

Tehtävä: Lue esimerkkejä rukoilijoista: Luuk. 18:13: Publikaani rukoili omasta puolestaan; 1 Moos. 18:23-32: Aabraham rukoili Sodoman puolesta; Job 42: 10: Job rukoili ystäväinsä puolesta; Dan. 6:5-13 ja 9:3-20: Daniel rukoili Jumalan kansan puolesta; Matt. 15:22-28: Kanaanilainen vaimo rukoili tyttärensä puolesta; Luuk. 23:34: Jeesus rukoili vihollistensa puolesta; Apt. 7:60: Stefanus rukoili kivittäjiensä puolesta.

261.
Kuuleeko Jumala jokaisen rukouksen?
 
Jumala kuulee jokaisen oikean rukouksen, mutta hän vastaa omalla tavallaan ja omalla ajallaan, sillä hän antaa meille kulloinkin sitä, mikä on meille todella hyväksi.

2 Kor. 12:7-9: Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin. Sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa."
 
 
Joh. 2:4: Minun aikani ei ole vielä tullut.
 
 
Jes. 54:7: Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella.
262.
Millaisia rukouksia Jumala ei ole luvannut kuulla?
 
Jumala ei ole luvannut kuulla sellaisia rukouksia, jotka

1. Esitetään epäuskossa.

Jaak. 1:6-7: Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä. Sillä se, joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa.

2. Ovat itsekkäitä ja vastoin Jumalan tahtoa.

Jaak. 4:3: Te anotte, ettekä saa, sen tähden, että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne.

Tehtävä: Lue Matt. 20:20-23: Sebedeuksen poikien äidin itsekäs pyyntö.

3. Toivottavat pahaa lähimmäiselle.

Room. 12:14: Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.

4. Määräävät Jumalalle ajan ja tavan, milloin ja miten hänen tulee auttaa. Huomio: Oikeassa rukouksessa Jumalaa ei komennella, vaan se on armahdetun syntisen ja kuuliaisen lapsen nöyrää ja kiitollista anomista.

263.
Miksi kristitystä voi tuntua ikään kuin Jumala ei olisi kuullutkaan hänen rukoustaan?
 
Ahdistuksen hetkellä emme monestikaan heti huomaa sitä apua, jonka Jumala on jo antanut meille. Kun Jumala ei aina anna meille sellaista apua, joka vapauttaisi meidät murheestamme, hänellä on siihen omat hyvät isälliset syynsä, vaikka emme pysty niitä tajuamaan. Hän kasvattaa meitä ahdistustenkin keskellä luottamaan häneen laupiaana taivaallisena Isänä ja jäämään Sanan lupausten varaan.

Mark. 11:24: Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.
 
 
Ps. 42:10,12: Minä sanon Jumalalle, kalliolleni: Miksi olet minut unohtanut... Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani.

Tehtävä: Lue Matt. 15:22-28: kanaanilainen vaimo.

264.
Missä ja milloin saamme rukoilla?
 
Me saamme ja meidän tuleekin rukoilla kaikkialla, varsinkin yksinämme, kotihartaudessa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Meidän tulee rukoilla joka aika, etenkin ahdistuksessa ja ratkaisujen edellä.

1 Tim. 2:8: Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä.
 
 
Matt. 6:6: Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Ja sinun Isäsi, joka näkee salassa, maksaa sinulle.
 
 
Ps. 26:12: Seurakunnan kokouksissa minä kiitän Herraa.
 
 
1 Tess. 5:17: Rukoilkaa lakkaamatta.
 
 
Ps. 50:15: Avuksesi huuda minua hädän päivänä.

Sopivia aikoja rukoukseen kodissa ovat aamu ja ilta, ennen ateriaa ja sen jälkeen.

265.
Mikä Jumalan lupaus erityisesti lohduttaa meitä, kun tunnemme itsemme huonoiksi rukoilijoiksi?
 
Kun emme osaa esittää pyyntöämme Jumalalle, meitä lohduttaa se, että Jumala tietää kaikki ja että itse Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme.

Room. 8:26-27: Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilla, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus