Pyhän ehtoollisen hyödystä

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Pyhän ehtoollisen hyödystä

 

Mitä tämä syöminen ja juominen hyödyttää? Sen ilmoittavat meille nämä sanat: Teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi. Näillä sanoillahan tässä sakramentissa annetaan meille synnit anteeksi, elämä ja autuus. Sillä missä syntien anteeksiantamus on, siinä on myös elämä ja autuus.

351.
Millainen hyöty on ehtoollisen sakramentista?
 
Sakramentin nauttiminen tuottaa meille mitä suurimman hyödyn. Sillä Herramme Kristus antaa siinä syntien anteeksiantamuksen, elämän ja autuuden. Siitä ovat takeena ja sinettinä hänen tosi ruumiinsa ja verensä, jotka hän on uhrannut meidän itsekunkin edestä maksaessaan syntivelkamme ja jotka hän antaa meille ehtoollisessa.

1 Joh. 5: 11: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
 
 
Room. 4:7-8: Autuaita ovat ne, joiden rikokset ovat anteeksiannetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autuas on se, jolle Herra ei lue syntiä.
352.
Missä tarkoituksessa nautimme pyhää ehtoollista?
 
Nautimme pyhää ehtoollista, jotta

1. Uskomme virkistyy ja vahvistuu saadessamme siinä erityisen vakuutuksen syntiemme anteeksiantamisesta.

Jer. 31:25: Minä virvoitan väsyneen sielun, ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen.

2. Voimme paremmin elää Jumalan tahdon mukaan, kun uskomme vahvistuu.

Ps. 119:32: Minä juoksen sinun käskyjesi teitä, sillä sinä lohdutat minun sydämeni. (Lutherin käännöksen mukaan).
 
 
Joh. 15:5: Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se tuottaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.

3. Samalla tunnustamme oikean uskon yhteyttä.

1 Kor. 10:17: Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis. Sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset.
 
 
1 Kor. 10:21: Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta, ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä.
 
 
1 Kor. 11:26: Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kun hän tulee.

Luther: "Pyhästä sakramentista on se hyöty, että Kristus pitää sillä pienen joukkonsa koossa... Mutta se ei voi koskaan tapahtua, ellei ole yhtäläisyyttä opissa... Rakas Herramme Kristus asetti sakramentin pitääksensä niin sydämellisesti voimassa yksimielisyyden opissa, uskossa ja elämässä." (Saarna ehtoollisesta).

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus