Pyhän ehtoollisen olemuksesta

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Pyhän ehtoollisen olemuksesta


343.

Kuka on asettanut pyhän ehtoollisen sakramentin?
 
Pyhän ehtoollisen asetti Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus, jolla on kaikki valta, joka tietää kaiken ja joka voi antaa meille sen, minkä hän lupaa. Niitä sanoja, joilla Kristus asetti ehtoollisen, sanomme ehtoollisen asetussanoiksi.

Ps. 33:4: Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen tekonsa ovat tehdyt uskollisuudessa.
 
 
Ef. 3:20-21: Hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
344.
Mitkä ovat ehtoollisen ulkonaiset aineet?
 
Herra Kristus käski käyttää pyhässä ehtoollisessa ulkonaisina aineina viljasta, jauhoista tehtyä leipää ja viinipuun rypäleistä valmistettua viiniä.

Tehtävä: Lue Matt. 26:26-29, Mark. 14:22-25, Luuk. 22:18- 20 ja 1 Kor. 11:23-25: ehtoollisen asettaminen.

345.
Mihin tarkoitukseen Herramme Kristus käyttää ehtoollisaineita?
 
Herramme Kristus antaa meille pyhässä ehtoollisessa leivässä tosi ruumiinsa ja viinissä tosi verensä, kuten hän asetussanoissa lausuu.

346.
Minkä voimasta Kristuksen tosi ruumis ja tosi veri ovat leivässä ja viinissä läsnä?
 
Kristuksen tosi ruumis ja tosi veri ovat leivässä ja viinissä läsnä asetussanojen voimasta, jotka Kristus lausui ensimmäisen ehtoollisen yhteydessä ja jotka toistetaan, kun ehtoollisaineet pyhitetään.

347.
Miksi Kristuksen sanoja "Tämä on minun ruumiini" ja "Tämä on minun vereni" ei saa käsittää kuvaannollisella tavalla?
 
Näitä Kristuksen sanoja ei saa käsittää kuvaannollisella tavalla, kuten uudestikastajat ja muut reformoidut opettavat, koska

1. Herramme Kristus sanoo asetussanoissa, että hän antaa meille sen ruumiinsa, jonka hän on meidän edestämme antanut, ja sen verensä, jonka hän on meidän edestämme vuodattanut.

2. Apostoli Paavali lausuu, että ehtoollisessa tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä.

1 Kor. 10:16: Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka me murramme eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?

3. Apostoli Paavali lausuu, että se, joka kelvottomasti nauttii ehtoollisen, on syyllinen - ei leipään ja viiniin - vaan Kristuksen ruumiiseen ja vereen.

1 Kor. 11:27: Joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, on oleva syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen.

4. Asetussanat ovat jumalallisen asetuksen ja testamentin sanoja.

Gal. 3:15: Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.

Luther: "Asia on sellainen, miksi Kristuksen suu sen esittää ja sanoo. Hän ei saata valehdella eikä pettää."

348.
Muuttuvatko leipä ja viini ehtoollisessa Kristuksen ruumiiksi ja vereksi?
 
Leipä ja viini eivät muutu ehtoollisessa Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, kuten paavikirkko opettaa, vaan leipä pysyy leipänä ja viini viininä koko ajan. Mutta samalla, kun ehtoollisessa syömme siunatun leivän, saamme leivässä Kristuksen tosi ruumiin, ja kun juomme siunattua viiniä, saamme viinissä Kristuksen tosi veren.

1 Kor. 10:16: Katso edellä.
349.
Kuinka monenlainen syöminen ja juominen tapahtuu pyhässä ehtoollisessa?
 
Pyhässä ehtoollisessa tapahtuu kolmenlainen syöminen ja juominen: luonnollinen, hengellinen ja sakramentillinen.

Luonnollinen syöminen ja juominen tarkoittaa tavallista syömistä. Ehtoollisessa leipä ja viini syödään luonnollisella tavalla kuten ruoka.

Hengellinen syöminen ja juominen tarkoittaa uskoa Kristukseen. Uskossa näet me nautimme Kristuksen lunastustyön hedelmää, syntien anteeksiantamusta. Lue Joh. 6:47-58. Tätä hengellistä syömistä on aina harjoitettava. Huomio: Joh. 6:47-58 ei puhu ehtoollisen nauttimisesta, vaan vain tästä hengellisestä syömisestä.

Sakramentillinen syöminen ja juominen tapahtuu ainoastaan pyhän ehtoollisen sakramentissa, sillä vain siinä saamme suullamme ottaa vastaan ja yliluonnollisella tavalla syödä ja juoda Kristuksen tosi ruumiin ja veren. Tämä tapahtuu samalla, kun syömme leivän ja juomme viinin.

350.
Mitä Herramme Kristus säätää, kun hän sanoo: "Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni"?
 
Kun Kristus sanoo: "Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni", hän säätää, että

1. Ehtoollista tulee viettää hänen seurakunnassaan usein ja toistuvasti hänen tulemisensa päivään asti.

2. Sitä on vietettävä hänen asetuksensa mukaan.

3. Ehtoollisaineet tulee pyhittää asetussanat toistaen.

1 Kor. 11:26: Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee.
 
 
Apt. 2:42: He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa.

Luther: "Ne, jotka tahtovat olla kristittyjä, valmistautukoot usein nauttimaan tätä suuresti kunnioitettua sakramenttia."

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus