LIITE 1, Raamatun kirjat ja niistä käytetyt lyhennykset

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

LIITE 1, Raamatun kirjat ja niistä käytetyt lyhennykset

 

Vanha testamentti
 
Ensimmäinen Mooseksen kirja
-
1 Moos.
Toinen Mooseksen kirja
-
2 Moos.
Kolmas Mooseksen kirja
-
3 Moos.
Neljäs Mooseksen kirja
-
4 Moos.
Viides Mooseksen kirja
-
5 Moos.
Joosuan
-
Joos.
Tuomarien kirja
-
Tuom.
Ruut
-
Ruut
Ensimmäinen Samuelin kirja
-
1 Sam.
Toinen Samuelin kirja
-
2 Sam.
Ensimmäinen kuningasten kirja
-
1 Kun.
Toinen kuningasten kirja
-
2 Kun.
Ensimmäinen aikakirja
-
1 Aik.
Toinen aikakirja
-
2 Aik.
Esran kirja
-
Esra
Nehemian kirja
-
Neh.
Esterin kirja
-
Est.
Jobin kirja
-
Job
Psalmit
-
Ps.
Sananlaskut
-
Sananl.
Saarnaaja
-
Saarn.
Korkea Veisu
-
Kork.V.
Jesaja
-
Jes.
Jeremia
-
Jer.
Jeremian valitusvirret
-
Val.
Hesekiel
-
Hes.
Daniel
-
Dan.
Hoosea
-
Hoos.
Jooel
-
Jooel
Aamos
-
Aam.
Obadja
-
Ob.
Joona
-
Joon.
Miika
-
Miik.
Naahum
-
Naah.
Habakuk
-
Hab.
Sefanja
-
Sef.
Haggai
-
Hagg.
Sakarja
-
Sak.
Malakia
-
Mal.
 
Uusi testamentti
 
Evankeliumi Matteuksen mukaan
-
Matt.
Evankeliumi Markuksen mukaan
-
Mark.
Evankeliumi Luukkaan mukaan
-
Luuk.
Evankeliumi Johanneksen mukaan
-
Joh.
Apostolien teot
-
Apt.
Paavalin kirje roomalaisille
-
Room.
Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille
-
1 Kor.
Paavalin toinen kirje korinttolaisille
-
2 Kor.
Paavalin kirje galatalaisille
-
Gal.
Paavalin kirje efesolaisille
-
Ef.
Paavalin kirje filippiläisille
-
Fil.
Paavalin kirje kolossalaisille
-
Kol.
Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille
-
1 Tess.
Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille
-
2 Tess.
Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle
-
1 Tim.
Paavalin toinen kirje Timoteukselle
-
2 Tim.
Paavalin kirje Tiitukselle
-
Tiit.
Paavalin kirje Filemonille
-
Filem.
Kirje hebrealaisille
-
Hebr.
Pietarin ensimmäinen kirje
-
1 Piet.
Pietarin toinen kirje
-
2 Piet.
Johanneksen ensimmäinen kirje
-
1 Joh.
Johanneksen toinen kirje
-
2 Joh.
Johanneksen kolmas kirje
-
3 Joh.
Jaakobin kirje
-
Jaak.
Juudaan kirje
-
Juud.
Johanneksen ilmestys
-
Ilm.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus