LISÄYS 2, Armolahjoista

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

LISÄYS 2, Armolahjoista


1.

Kuinka monessa merkityksessä Raamattu puhuu armolahjoista?
 
Raamattu puhuu armolahjoista kolmessa eri merkityksessä. Niitä ovat 1. Jumalan armo Kristuksessa, 2. armolahjat, joita Jumala antaa aina ja kaikkialla seurakunnalleen, sekä 3. erityiset armolahjat, joita Jumala ei anna aina kaikille seurakunnassaan.

2.
Millainen armolahja on Jumalan armo Kristuksessa?
 
Jumalan armo Kristuksessa eli syntien anteeksiantamus on kaikille välttämätön pelastukseen.

Room. 6:23: Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
3.
Millaisia ovat ne armolahjat, joita Jumala antaa aina ja kaikkialla seurakunnalleen?
 
Esimerkiksi johtamisen, rukouksen, uhraamisen, Raamatun selittämisen (profetoimisen), opettamisen, henkien koettelemisen ja opin arvioimisen sekä rakkauden armolahjat ovat sellaisia, joita aina esiintyy Jumalan seurakunnassa, vaikkakaan ei jokaisella kristityllä yhtä suuressa määrin. Kukaan ei niillä saa itselleen syntien anteeksiantamusta eikä taivasosuutta, mitkä yksin Herramme Kristus on meille hankkinut. Jumala antaa näitä armolahjoja Raamatun tuntemuksen ja uskossa kasvamisen myötä. Näiden avulla Jumala rakentaa ja varjelee seurakuntaansa ja niistä on siis paljon hyötyä.

Room. 12:6-12: Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakulla on profetoimisen (Raamatun selittämisen, "profetoida" sanan ensimmäinen merkitys) lahja, käyttäköön sitä uskon mukaisesti (alkutekstin ja Lutherin mukaan). Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehottaa, niin kehottamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön... olkaa rukouksessa kestävät.
 
 
Joh. 10:27 ja 10:5: Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. - Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä.
 
 
1 Joh. 4:1: Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Tehtävä: Lue 1 Kor. 12:31 ja 13. luku.

4.
Millaisia armolahjoja ovat ne, joita ei ole aina?
 
Raamattu puhuu sellaisista erityisistä armolahjoista, tunnusmerkeistä ja ihmeistä, joita ei ole ollut aina eikä kaikkialla. Niitä ovat esimerkiksi kuolleitten herättäminen, sairaitten parantaminen, vierailla kielillä puhuminen ilman opiskelua, tulevien vainonaikojen ennustaminen ("profetoida" sanan toinen merkitys) ja jonkin raamatunkohdan selittäminen Hengen erityisestä ("profetoida" sanan kolmas merkitys) ilmoituksesta.

Tehtävä: Lue Mark. 16:17-20, 1 Kor. 12 -14, Apt. 21:9, Luuk. 4:27.

5.
Mikä oli erityisten armolahjojen tarkoitus?
 
Jumala antoi erityisiä armolahjoja suurina murrosaikoina, kuten Mooseksen, profeetta Elian, Jeesuksen ja apostolien aikana.

Vanhan Testamentin aikana Jumala osoitti ihmein ja merkein, että hän on oikea Jumala ja että Israel on hänen valitsemansa kansa, josta Messias syntyy.

2 Kun. 5:15: Katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa.

Jeesus osoitti ihmein ja merkein, että hän on Jumalan Poika ja luvattu Messias.

Joh. 10:36-38: Kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: "Sinä pilkkaat Jumalaa", sen tähden, että minä sanoin: "Minä olen Jumalan Poika"? Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä.

Apostolisena aikana Jumala vahvisti ihmeillä ja merkeillä Sanansa.

Mark. 16:20: Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.
 
 
2 Kor. 12:12: Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja voimateoilla.

Kun Jumala on jo vahvistanut Sanansa, meidän ei tule vaatia uusia merkkejä voidaksemme uskoa, vaan meidän tulee uskoa ja pitäytyä apostoliseen Raamatun sanaan ja sen mukaiseen saarnaan ristiinnaulitusta Herrasta Kristuksesta. Erityiset merkit ja ihmeet eivät ole siis oikean kirkon tuntomerkki, vaan oikean kirkon ainoat pettämättömät tuntomerkit ovat puhdas Jumalan sanan saama ja oikein jaetut sakramentit.

1 Kor. 1:21-23: Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus.
 
 
Luuk. 16:29-31: Mutta Aabraham sanoi: "Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä." Niin hän (rikas mies) sanoi: "Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen." Mutta Aabraham sanoi hänelle: "Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös."

Luther: "Jos vielä ruvettaisiin vaatimaan sellaisia merkkejä, se olisi samaa, kuin jos sanottaisiin: Epäilen, liekö kaste, Herran ehtoollinen ja koko evankeliumin oppi oikea. Sillä nämä ovat olleet voimassa jo kauan ja voimallisesti vahvistetut niin, että sellaiset ihmeet ja merkit ovat lakanneet." (Saarna Matt. 8:1-13:n johdosta vuodelta 1535).

6.
Voiko yhä vielä tapahtua ihmeitä?
 
Vaikka ihmeet eivät ole kirkon tuntomerkki ja vaikka meillä ei ole lupaa vaatia niitä, Jumala voi hyvyydessään nähdä hyväksi kuulla rukouksemme ja auttaa meitä lapsiaan välistä suoranaisen ihmeen kautta, sillä kaikki on hänen vallassaan. Esimerkiksi Luther kirjoitti vuonna 1540 kuolemansairaana maanneelle ystävälleen Friedrich Mykoniukselle: "Käsken sinua Jumalan nimessä elämään, koska olet minulle hyvin tarpeen kirkon parantamiseksi" (uskonpuhdistuksen toteuttamisessa). Kun kirje saapui, Mykonius oli kuolemaisillaan eikä voinut enää puhua. Kun kirje oli luettu, hän tervehtyi ja eli vielä kuusi vuotta ja kuoli vasta uskonpuhdistajan jälkeen, kuten Luther oli Jumalalta pyytänyt.

7.
Saako ihmeitten toivossa hylätä luonnolliset avun saamisen keinot?
 
Ei saa, vaan meidän tulee kiitollisina käyttää kaikkea sitä apua, jota Jumala antaa meille luonnollisin keinoin. Esimerkiksi työllä ja uutteruudella saamme toimeentulon, ruokaa laittamalla ja syömällä saamme ravinnon, terveitä elintapoja noudattaen varjeltuu terveys ja sairauksia voidaan parantaa lääketieteen keinoin. On Jumalan kiusaamista hylätä nämä luonnolliset keinot ja vaatia Jumalaa huolehtimaan meistä yliluonnollisin keinoin.

1 Tim. 5:23: Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi.
 
 
Matt. 4:6-7: Perkele sanoi hänelle: Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. Sillä kirjoitettu on: "Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta" ja: "He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi". Jeesus sanoi hänelle: Taas on kirjoitettu: "Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi".
8.
Millaiset ihmeet ovat suurimpia?
 
Suurimpia ihmeitä ovat sellaiset, joita ei yleensä pidetä ollenkaan ihmeinä, kun esimerkiksi epäuskoinen tulee kääntymykseen tai kun opilliseen harhaan joutunut tulee totuuden tuntemiseen tai kun Jumalan Sanan totuus varjeltuu vaikkapa aivan pienenkin joukon keskellä.

Joh. 14:12: Totisesti, totisesti minä sanon teille: Joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö.
9.
Onko myös valheellisia ihmeitä?
 
On, ja varsinkin lopun aikana niitä on paljon. Väärien ihmeitten avulla kiusaaja yrittää saada Jumalan lapset eksytysten valtaan.

Matt. 7:22-23: Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'
 
 
2 Tess. 2:9-10: Jonka (paavillisen Antikristuksen) tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta vaiheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen.
10.
Miten väärät ihmeet voi erottaa oikeista?
 
Väärät ihmeet voivat olla niin taitavasti naamioituja ja ne saattavat tapahtua niin suuren ulkonaisen hurskauden myötä, että niiden valheellisuuden havaitseminen voi olla ylivoimaisen vaikeaa.

Matt. 24:4,24: Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä... Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
11.
Miten voimme sitten välttyä eksytyksiltä?
 
Meidän ei tule juosta ihmeitten perässä, vaan meidän tulee etsiä puhdasta Jumalan sanan oppia ja pysyä siinä. Samalla meidän tulee karttaa toisoppisia, vaikka heidän ihmeensä vaikuttaisivatkin aidoilta.

5 Moos. 13:1-4: Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkin tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: "Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä", niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä pelätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa.
 
 
2 Tess. 2:10: He (ne, jotka seuraavat Antikristuksen ihmeitä) joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus