Lapsikaste

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Lapsikaste


301.

Miksi pienetkin lapset on kastettava?
 
Pienetkin lapset on kastettava, koska

1. Hekin kuuluvat kaikkiin kansoihin.

Matt. 28:19: Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla...

2. Hekin ovat hengellisesti kuolleita ja heidänkin on tarpeen syntyä uudesti uskon kautta Kristukseen, jotta voisivat pelastua.

Joh. 3:3,5: Se, joka ei synny uudesti, ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa... Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

3. Armoliitto ja lupaus taivasten valtakunnasta kuuluu lapsille. Silloin kuuluu heille myös liiton ja lupauksen sinettikin eli kaste.

1 Moos. 17:7: Minä teen... iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun siemenesi Jumala.
 
 
Apt. 2:38-39: Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksiantamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu.
 
 
Mark. 10:14: Sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta.

4. Pyhä Henki vaikuttaa uskon pienissäkin lapsissa.

Mark. 10:13-16: Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.
 
 
Matt. 18:6: Joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun...
 
 
Matt. 21:16: Lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen.

5. Kaste tuli ympärileikkauksen paikalle.

Kol. 2:11-12: Kristuksessa te myös olette ympärileikatut... Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala.

6. Pyhä Henki vaikuttaa kasteessa uskon ja uudestisyntymisen.

Kol. 2:12: Kasteessa te myös olette hänen kanssaan herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala.

7. Kaste kuuluu koko Kristuksen kirkolle, jonka jäseniä ovat myös uskovat lapset.

Ef. 5:25-26: Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten, sanan kautta.

8. Jumala ei ole antanut meille mitään muuta välinettä kuin kasteen, jolla voimme saattaa pienet lapset uskoon ja siten osallisiksi lunastuksesta.

Matt. 18:10-11: Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä pienistä. Sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa. Sillä Ihmisen Poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut.

9. Apostolit kastoivat kokonaisia perhekuntia.

Tehtävä: Lue Apt. 10 ja 11: Korneliuksen, 16:13-15: Lyydian, 16:25-34: Filipin vanginvartijan, 18:8: Krispuksen, ja 1 Kor. 1:16: Stefanaan perhekuntien kasteet.

Kirkkoisä Origenes (182-254): "Kirkko on saanut apostoleilta tavan kastaa pikku lapsetkin."

Luther: "Kasteelle tultuansa ja ... kastajan tehdessä Kristuksen sijassa toimitustansa, Kristus siunaa lapsia antaen heille uskon ja taivaan valtakunnan (Kirkkopostilla)."

302.
Mikä on kastekummien tehtävä?
 
Kastekummit todistavat, että lapsi on oikein kastettu. He rukoilevat lapsen puolesta ja tukevat hänen kristillistä kasvatustaan ja tarvittaessa vastaavat siitä.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus