Iankaikkinen elämä

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Iankaikkinen elämä

 


Minä uskon ... iankaikkisen elämän.

248.
Millä perusteella uskot, että on iankaikkinen elämä?
 
Uskon, että on olemassa iankaikkinen elämä, koska Raamattu niin todistaa.

Matt. 25:46: Nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
 
 
Joh. 10:28: Minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
 
 
Joh. 3:16: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
 
 
Hebr. 13:14: Ei meillä ole täällä Pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.
249.
Millaista on iankaikkinen elämä?
 
Iankaikkinen elämä on sanomattoman ihanaa autuutta, rauhaa, vanhurskautta, riemua ja kirkkautta, kun saamme katsella Jumalan Karitsaa kasvoista kasvoihin vapaina synnistä ja sen kirouksesta. Iankaikkinen elämä on laadultaan hengellistä. Kun ruumiimme on kirkastettu, sillä ei ole ajallisia tarpeita. Taivaassa ei syödä maallista ravintoa eikä siellä ole avioliittoa, vaan olemme enkelien kaltaisia.

Ilm. 21:4: Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet pois heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.
 
 
Ps. 17:15: Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella.
 
 
Ps. 16:11: Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.
 
 
Room. 8:18: Tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
 
 
Room. 14:17: Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
 
 
Ilm. 22:3-4: Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa.
 
 
Mark. 12:25: Sillä kun kuolleista noustaan, ei naida eikä mennä miehelle, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaissa.
250.
Kuka saa iankaikkisen elämän?
 
Iankaikkisen elämän saa jokainen Kristukseen uskova. Se on omanamme jo nyt uskon kautta, mutta täydellisenä se toteutuu vasta taivaassa. Epäuskossa kuolleet eivät pääse iankaikkiseen elämään, vaan joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

Joh. 3:36: Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.
 
 
1 Joh. 3:2: Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.
 
 
Mark. 16:16: Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
251.
Mitä tapahtuu uskovalle ajallisessa kuolemassa?
 
Kuolemassa uskovankin ruumis maatuu eli kokee katoavaisuuden, mutta Pyhä Henki siirtää hänen sielunsa rauhaan Kristuksen tykö.

Luuk. 23:43: Totisesti minä sanon sinulle: Tänä päivänä pitää sinun olla minun kanssani paratiisissa.
 
 
Luuk. 16:22: Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan.
 
 
Fil. 1:23-25: Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on viipymiseni lihassa tarpeellisempi, ja kun olen tästä varma, tiedän jääväni eloon.
 
 
Koi. 3:3-4: Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa.
252.
Mitä tapahtuu viimeisenä päivänä uskovan sielulle ja ruumiille?
 
Kun Pyhä Henki viimeisenä päivänä herättää kuolleet, silloin saa uskovan ruumiskin yhdessä sielun kanssa elää Kristuksen luona iankaikkisessa ilossa ja kirkkaudessa.

Fil. 3:21: Kristus on muuttava meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi.

Vrt. virsi 313:8: Ja ruumiini suo rauhassa Levätä maassa aikansa, Siks kun sen sieltä herätät, Taas sielun kanssa yhdistät. (Martin Behm, 1557-1622/Elias Lönnrot, 1802-1884, vuoden 1938 virsikirja).

253.
Oletko varma, että sinäkin pääset taivaaseen?
 
Jumala on jo täällä ajassa kutsunut minut evankeliumilla, valaissut ja pyhittänyt sekä varjellut minut oikeassa uskossa. Olen myös varma siitä, että hän on jo iankaikkisuudessa valinnut minut iankaikkiseen autuuteen eikä kukaan voi ryöstää minua hänen kädestään.

On vain Jumalan iankaikkinen armovalinta, vihanvalintaa ei ole. Jumala ei ole iankaikkisuudessa määrännyt ketään helvettiin, vaan epäuskoiset joutuvat sinne omasta syystään.

Ef. 1:3-6 Jumala oli ... ennen maailman perustamista Kristuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa edeltäpäin määräten meidät lapseuteen.
 
 
Joh. 10:27-28: Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, eivätkä he ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
 
 
1 Tess. 5:9: Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
 
 
1 Tim. 2:4: Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Tehtävä: Lue Room. 8:28-30: Jumalan iankaikkinen armovalinta.

254.
Miksi päätät kolmannenkin uskonkappaleen sanoilla: "Tämä on varmasti totta"?
 
Kolmannenkin uskonkappaleen päätän sanoilla: "Tämä on varmasti totta", koska matkallani iankaikkiseen autuuteen jään uskossa lujasti luottamaan siihen, että Pyhä Henki toteuttaa minussa ja koko seurakunnassaan sen, mitä tässä uskonkappaleessa tunnustan.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus