Ruumiin ylösnouseminen

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Ruumiin ylösnouseminen

 


Minä uskon ... ruumiin ylösnousemisen.

244.
Mitä Raamattu opettaa ruumiin ylösnousemisesta?
 
Raamattu opettaa, että viimeisenä päivänä Jumala herättää minut ja kaikki kuolleet. Hän tekee silloin tämän saman ruumiin, jossa olemme eläneet ja kuolleet, jälleen eläväksi.

Joh. 5:28-29: Hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat tehneet hyvää, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat tehneet pahaa, tuomion ylösnousemukseen.
245.
Mikä erotus ilmenee kuolleitten ylösnousemuksessa?
 
Kristukseen uskovat nousevat iankaikkiseen elämään kirkastetussa ruumiissa, mutta epäuskoiset nousevat ikuiseen kuolemaan ja vaivaan ruumis synnin, pilkan ja häpeän alaisena.

Fil. 3:21: Kristus on muuttava meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän voi myös tehdä kaiken itselleen alamaiseksi.
 
 
Jes. 66:24: Heidän matonsa eivät kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle.
246.
Missä järjestyksessä ylösnousemus tapahtuu?
 
Viimeisenä päivänä, Kristuksen toisen tulemuksen yhteydessä, tapahtuu yleinen, kaikkia ihmisiä koskeva ylösnousemus. Ensiksi herätetään uskossa kuolleet, ja sitten kirkastetaan silloin elossa olevat uskovat. Uskovien ja epäuskoisten kuolleista herättämisen välillä ei ole pitkää ajanjaksoa eikä joidenkin olettamaa tuhatvuotista valtakuntaa.

Matt. 12:41: Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi. Sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.
 
 
1 Kor. 15:51-52: Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
 
 
1 Tess. 4:16-17: Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
 
 
Hebr. 9:27: Ihmisille on määrätty, että heidän kerran pitää kuolla, mutta sen jälkeen tulee tuomio.

Tehtävä: Mieti, mikä yllä olevista raamatunkohdista kumoaa sielunvaellusopin.

Huomio: Ajatus tuhatvuotisesta valtakunnasta (kiliasmi) perustuu eräiden Vanhan testamentin ja Ilmestyskirjan ennustusten kirjaimelliseen tulkintaan. Vanha testamentti kuvaa meille Messiaan aikaa, hänen valtakuntaansa ja sen leviämistä ihanana rauhanvaltakuntana ajallisesta elämästä otetuin kuvin. Uusi testamentti osoittaa sen toteutuneen Kristuksessa Jeesuksessa ja hänen armonvaltakunnassaan ja torjuu noiden ennustusten kirjaimellisen tulkinnan sanomalla: "Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla" (Luuk. 17:20). Vrt. esimerkiksi Jes. 9:1-6 ja 11. luku, joissa onnellinen rauhanaika ja Israelin jäännöksen paluu kytketään Kristuksen syntymään ja sitä seuraavaan evankeliumin julistukseen. Ilmestyskirjan profetiat ovat kuvaannollisia ja ne tulee selittää Raamatun selkeitten kohtien mukaan. Kristillisen kirkon tunnustukset eivät tunne tuhatvuotisvaltakunnan oppia ja ne opettavat Raamatun mukaisesti, että Kristus tulee näkyväisesti enää ainoastaan kerran ja pitää silloin viimeisen tuomion. Vähä katekismus: "Herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet."

247.
Miten voit ymmärtää ruumiin ylösnousemuksen?
 
Ruumiin ylösnousemus on niin valtava asia, etten järjelläni voi sitä tajuta, mutta uskon sen lapsenmielisesti, koska Jumala on sen Sanassaan ilmoittanut ja koska se ei perustu meidän ihmisten mahdollisuuksiin, vaan Jumalan voimaan.

Jumalalle, joka loi maailman sanallaan tyhjästä, ei ole mikään mahdotonta. Hän pystyy pelkällä sanallaan kutsumaan esiin myös kaikki kuolleet.

Matt. 22:29: (Jeesus sanoi saddukeuksille, jotka eivät uskone ruumiin ylösnousemukseen): Te eksytte, koska ette tunne Kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.
 
 
Matt. 11:25: Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
 
 
Room. 4:17: Aabraham uskoi Jumalaan, joka tekee kuolle( eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan, niin kuin ne olisivat.
 
 
Room. 4:21: Aabraham oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.

Tehtävä: Lue Matt. 22:23-33: Jeesus ja saddukeukset, ja 1 Kor. 15 apostoli Paavali opettaa ruumiin ylösnousemusta.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus