Syntien anteeksiantamus ja vanhurskauttaminen

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Syntien anteeksiantamus ja vanhurskauttaminen

 

Minä uskon syntien anteeksiantamisen.

237.
Miksi tunnustan: "Minä uskon syntien anteeksiantamisen"?
 
Minä tunnustan uskovani syntien anteeksiantamisen, koska olen varma siitä, etten voi omin voimin ja teoin kelvata Jumalalle ja tulla vanhurskaaksi, vaan että minulle lahjoitetaan syntien anteeksiantamus armosta uskon kautta Jeesukseen. Syntien anteeksiantaminen on samaa kuin vanhurskauttaminen.

Ps. 130:3-4: Jos sinä, Herra,, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin.
 
 
Ef. 2:8-9: Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
 
 
Room. 4:6-7: Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja: Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksiannetut ja joiden synnit ovat peitetyt.
238.
Mitä on vanhurskauttaminen?
 
Jeesus Kristus on jo sovittanut kaikkien ihmisten kaikki synnit ja siten hankkinut Jumalan anteeksiannon maailmalle. Niin Kristuksen kuolleista herättämys on samalla koko maailman vanhurskautus. Tätä sanomme yleiseksi vanhurskauttamiseksi.

2 Kor. 5:19: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksiaan ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
 
 
1 Joh. 2:2: Hän on meidän syntiemme sovitus eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
 
 
Hebr. 1:3: Poika ... on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istuutunut Majesteetin oikealle puolelle.
 
 
Jer. 23:5-6: Minä herätän Daavidille vanhurskaan Vesan... ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: Herra on meidän vanhurskautemme.
 
 
Room. 3:23-24: Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
 
 
Room. 4:25: Hänet on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

Luther: "Sillä hän (Jumalan Poika) on kuollut koko maailman syntien tähden. Mutta nytpä on aivan varmaa, että minäkin kuulun maailmaan. Siis on aivan varmaa, että hän on kuollut minunkin syntieni tähden. (Room. 3:28:n johdosta, 19. teesi, vuodelta 1535).

Tämän anteeksiannon Jumala julistaa minulle evankeliumin sanassa ja sakramenttien lupauksissa, joista otan sen vastaan pelkällä uskolla, siis yksinomaan armosta, sulana lahjana, ilman ainoatakaan tekoa tai ansiota omalta puoleltani. Tämän uskon Jumala lukee minulle vanhurskaudeksi. Tätä sanomme uskosta vanhurskauttamiseksi.

Room. 1: 16: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi.
 
 
Room. 4:5: Sille, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi.
 
 
Room. 4:16: Sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta.

Luterilainen tunnustus: Vanhurskautus merkitsee... vanhurskaaksi julistamista ja synneistä ja niiden iankaikkisesta rangaistuksesta vapaaksi julistamista Kristuksen vanhurskauden tähden, jonka 'Jumala uskolle lukee', Fil. 3:9." (Yksimielisyyden ohje, täydellinen selitys, 3:17).

239.
Minkä tähden Jumala antaa sinulle synnit anteeksi eli vanhurskauttaa sinut?
 
Minulla ei ole mitään hyvää tekoa tai ansiota, jonka tähden Jumala antaisi minulle syntini anteeksi, vaan hän antaa ne anteeksi yksinomaan armosta, yksin Kristuksen tähden, ainoastaan lahjana.

Jer. 31:1 Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.
 
 
Ef. 2:8-9: Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
 
 
Joh. 14:6: Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Luterilaiset tunnustuskirjat: "Se vanhurskaus siis, joka Jumalan edessä uskolle eli uskoville sulasta armosta luetaan, on Kristuksen kuuliaisuus, kärsimys ja ylösnousemus, koskapa hän meidän edestämme on hyvittänyt lain ja suorittanut maksun meidän synneistämme. " (Yksimielisyyden ohje, täydellinen selitys 3,14).

Huomio: Nekään teot, joita teemme uskon hedelminä, eivät tuota meille ansiota.

Luuk. 17:10: Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa: "Me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään."
240.
Saako jokainen uskova olla aivan varma syntiensä anteeksiantamisesta?
 
Jokainen Kristukseen uskova saa olla aivan varma syntiensä anteeksiantamisesta Jumalan edessä, koska

1. Jumalan lupaukset ovat lujat ja varmat.

2 Kor. 1:20: Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on.
 
 
Hebr. 6:18: Jumala ei ole voinut valehdella.
 
 
Tiit. 1:2: Jumala ei valehtele.
 
 
2 Tim. 1:12: Minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.
 
 
1 Tim. 1:15: Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

2. Jumala on vahvistanut sen valallaan.

Hes. 33:11: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää.

3. Pyhä Henki on sinetöinyt sen uskovien sydämissä sanalla ja sakramenteilla.

2 Kor. 1:21-22: Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.
 
 
Room. 4:11: Aabraham sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamattomana, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin.

Niin me saamme olla varmoja siitä, "ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" (Room. 8:38-39).

241.
Mitä tunnustamme vanhurskauttamisesta koko oikein opettavan kirkon kanssa?
 
Koko oikein opettavan kirkon kanssa tunnustamme syntisen ihmisen vanhurskauttamisesta Jumalan edessä apostoli Paavalin sanoin: "Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja" (Room. 3:28).

Room. 3:21-22: Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat.
242.
Miksi meidän tulee pitää mitä lujimmin kiinni oikeasta vanhurskauttamisopista?
 
Vanhurskauttamisoppi on kristillisen opin pääkohta:

1. Ilman sitä kaikki muu on mitätöntä.

Apt. 4:12: Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

2. Tämä oppi erottaa kristillisen kirkon kaikista vääristä uskonnoista.

Gal. 5:4: Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta.

Kaikki väärät uskonnot ohjaavat ihmistä etsimään vanhurskautta Jumalan edessä ihmisen omien tekojen ja ansioiden perusteella. Siitä syystä vääriä uskontoja on niin paljon.

Luther lausuu: "Nämä uskonkappaleet siis kerrassaan erottavat meidät kristityt kaikista muista ihmisistä maan päällä. Sillä mitä hyvänsä onkaan kristikunnan ulkopuolella: pakanoita, turkkilaisia (islaminuskoisia), juutalaisia, vääriä kristittyjä ja ulkokullattuja, niin vaikka he uskoisivatkin yhden tosi Jumalan ja häntä palvelisivat, he eivät kuitenkaan tiedä, millainen mieliala hänellä on heitä kohtaan eivätkä liioin saata odottaa häneltä mitään rakkautta tai hyvyyttä. Näin ollen he jäävätkin ikuisen vihan ja kadotuksen alaisiksi. Sillä heillä ei ole Herraa Kristusta eikä Pyhä Henki ole heitä millään lahjoillaan valaissut eikä armoittanut."

3. Ainoastaan oikea vanhurskauttamisoppi antaa ja säilyttää kurjille syntisille oikean, pysyvän ja horjumattoman lohdutuksen elämässä ja kuolemassa.

Matt. 9:2: Poikani, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.

4. Tämä oppi yksin antaa Jumalalle kaiken kunnian.

Ps. 115:1: Älä meille, Herra, älä meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia armosi ja totuutesi tähden.
243.
Miten siis tulet Jumalan edessä vanhurskaaksi eli miten pelastut?
 
Minä en tule Jumalan edessä vanhurskaaksi minkään tekoni ansiosta, en myöskään sisimpääni vuodatetun tai siellä olevan vanhurskauden tähden, vaan tulen vanhurskaaksi yksinomaan Jumalan armosta ja laupeudesta, ainoastaan Kristuksen ansion tähden, johon olen uskolla todellisessa sydämen luottamuksessa tarttunut ja sen itselleni omistanut.

Toisin sanoen:

Minä saan Jumalan edessä kelpaavan vanhurskauden ja pelastuksen Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kaikkein pyhimmän kuuliaisuuden, kärsimyksen ja kuoleman tähden, en kenenkään muun tekojen tähden. Tämän Kristuksen täydellisen laintäyttämyksen, kuuliaisuuden ja uhrin Jumala lukee minun hyväkseni uskoessani Kristukseen. Se vanhurskaus, jossa siis Jumalalle kelpaan, ei ole omani, vaan se on Kristuksen vanhurskaus.

Room. 104: Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
 
 
Room. 5:19: Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.
 
 
Jes. 64:6: Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme.
 
 
Jes. 53:5, 11: Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut... Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

Tehtävä: Lue Room. 3 ja 4. Huomio: Jaak. 2:17-26 ei puhu vanhurskaaksi tulemisesta Jumalan edessä, vaan vanhurskaaksi osoittautumisesta ihmisten edessä.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus