Ensimmäinen luku, Jumalan kymmenen käskyä

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Ensimmäinen luku, Jumalan kymmenen käskyä

 

 
Niin kuin perheenisän tulee teroittaa tämä yksinkertaisesti perhekunnalleen.

 

Ensimmäinen käsky

Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

Mitä se on?

Meidän tulee yli kaiken pelätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen.

 

Toinen käsky

Älä lausu turhaan Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka lausuu turhaan hänen nimensä.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme hänen nimensä kautta toivota pahaa, vanno, taio, valehtele emmekä petä, vaan että me sitä kaikessa hädässä avuksi huudamme, rukoilemme, kiitämme ja ylistämme.

 

Kolmas käsky

Muista pyhittää lepopäivä.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi saarnaa ja Jumalan sanaa, vaan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme.

 

Neljäs käsky

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi emmekä vihoita vanhempiamme tai hallitusväkeämme, vaan kunnioitamme ja palvelemme heitä. olemme heille kuuliaiset ja pidämme heitä rakkaina ja kalliina.

 

Viides käsky

Älä tapa.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme vahingoita lähimmäisemme elämää emmekä tuota hänelle kärsimystä, vaan autamme ja hoivaamme häntä kaikissa elämän tarpeissa.

 

Kuudes käsky

Älä tee huorin.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että olemme puhtaat ja siveät ajatuksissa, sanoissa ja teoissa ja että kukin rakastaa ja kunnioittaa aviopuolisoaan.

 

Seitsemäs käsky

Älä varasta.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme anasta lähimmäiseltämme rahaa tai omaisuutta, emmekä saata sitä itsellemme petollisella kaupalla tai vääryydellä, vaan autamme häntä enentämään ja varjelemaan omaisuuttaan ja elatustaan.

 

Kahdeksas käsky

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme valehtele lähimmäisestämme emmekä häntä petä, panettele tai saata huonoon maineeseen, vaan puolustamme häntä, ajattelemme ja puhumme hänestä hyvää ja käännämme kaiken parhain päin.

 

Yhdeksäs käsky

Älä himoitse lähimmäisesi kotia.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme petoksella tavoittele lähimmäisemme perintöä tai taloa, emmekä saata sitä itsellemme lain tai oikeuden varjolla, vaan autamme häntä, että hän saisi pitää omansa.

 

Kymmenes käsky

Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijaa, karjaa äläkä mitään hänen omaansa.

Mitä se on?

Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme houkuttele, anasta emmekä vieroita lähimmäiseltämme aviopuolisoa, palvelusväkeä tai karjaa, vaan kehotamme ja vaadimme heitä pysymään asemassaan ja tekemään ahkerasti velvollisuutensa.

 

Mitä Jumala näistä kaikista käskyistä sanoo?

Hän sanoo näin:
Minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansiin polviin niille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

Mitä se on?

Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka rikkovat nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee pelätä Jumalan vihaa, niin ettemme riko näitä käskyjä. Mutta hän lupaa armonsa ja kaikkea hyvää kaikille, jotka pitävät nämä käskyt. Sen tähden meidän tulee rakastaa Jumalaa, turvata häneen ja mielellämme elää hänen käskyjensä mukaan.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus