Kolmas luku, Herran rukous

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Kolmas luku, Herran rukous

 

 
Niin kuin perheenisän tulee teroittaa tämä yksinkertaisesti perhekunnalleen.

 

Isä meidän, joka olet taivaassa.

Mitä se on?

Näillä sanoilla Jumala tahtoo kehottaa meitä uskomaan, että hän on meidän oikea Isämme ja me hänen oikeat lapsensa, niin että me turvallisesti ja täysin luottavasti rukoilisimme häntä, niin kuin rakkaat lapset rakasta isäänsä.

 

Ensimmäinen rukous

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi.

Mitä se on?

Jumalan nimi on tosin itsessänsä pyhä, mutta me rukoilemme tässä rukouksessa, että se meidänkin tykönämme pyhitettäisiin.

Kuinka tämä tapahtuu?

Se tapahtuu, kun Jumalan Sana opetetaan selvästi ja puhtaasti ja myös me, Jumalan lapsina, elämme sen mukaan pyhästi. Siihen auta meitä, rakas taivaallinen Isä! Mutta se, joka opettaa ja elää toisin kuin Jumalan Sana opettaa, häpäisee meidän keskuudessamme Jumalan nimen. Siitä varjele meitä, taivaallinen Isä!

 

Toinen rukous

Tulkoon Sinun valtakuntasi.

Mitä se on?

Jumalan valtakunta tulee tosin itsestään ilman meidän rukoustamme, mutta me sanomme tässä rukouksessa, että se tulisi meidänkin tykömme.

Kuinka tämä tapahtuu?

Se tapahtuu, kun taivaallinen Isä antaa meille Pyhän Henkensä, niin että me hänen armonsa kautta uskomme hänen pyhän sanansa ja elämme Jumalan tahdon mukaan täällä ajassa ja sitten iankaikkisuudessa.

 

Kolmas rukous

Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa.

Mitä se on?

Jumalan hyvä, armollinen tahto tapahtuu tosin ilman meidän rukoustamme, mutta me anomme tässä rukouksessa, että se tapahtuisi meidänkin tykönämme.

Kuinka tämä tapahtuu?

Se tapahtuu, kun Jumala tekee tyhjäksi ja estää kaikki pahat juonet ja hankkeet, se on, perkeleen, maailman ja oman lihamme tahdon, ne kun eivät salli meidän pyhittää Jumalan nimeä eikä hänen valtakuntansa tulla meidän tykömme; ja kun hän vahvistaa ja varjelee meitä lujina Sanassaan ja uskossa aina elämämme loppuun asti. Tämä on hänen armollinen, hyvä tahtonsa.

 

Neljäs rukous

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Mitä se on?

Jumala tosin antaa jokapäiväisen leivän kaikille ihmisille, jopa pahoillekin, ilman meidän rukoustamme. Mutta me anomme tässä rukouksessa, että Jumala opettaisi meitä tuntemaan sen hänen hyvyydekseen ja kiitollisilla nauttimaan jokapäiväistä leipäämme.

Mitä jokapäiväinen leipä on?

Kaikki, mitä kuuluu ravintoon ja välttämättömiin tarpeisiimme niin kuin ruoka, juoma, vaatteet, jalkineet, koti ja kontu, pelto, karja, raha, tavara, hurskas puoliso, hurskaat lapset, hurskaat työntekijät, hurskas ja uskollinen esivalta, hyvä hallitus, hyvät ilmat, rauha ja terveys, hyvät tavat, hyvä maine, hyvät ystävät, uskolliset naapurit ja muuta senkaltaista.

 

Viides rukous

Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Mitä se on?

Me rukoilemme tässä rukouksessa, ettei taivaallinen Isämme katsoisi syntejämme eikä niiden tähden hylkäisi rukoustamme. Sillä me emme ole arvolliset saamaan mitään siitä, mitä rukoilemme, emmekä ole sitä ansainneet, vaan että hän armostansa antaisi meille kaiken tämän. Sillä me teemme joka päivä paljon syntiä emmekä ansaitse muuta kuin rangaistusta. Niin tahdomme mekin sydämestämme antaa anteeksi ja mielellämme tehdä hyvää niille, jotka rikkovat meitä vastaan.

 

Kuudes rukous

Äläkä saata meitä kiusaukseen.

Mitä se on?

Jumala tosin ei kiusaa ketään. Mutta me rukoilemme tässä rukouksessa, että Jumala suojelisi ja varjelisi meitä, niin etteivät perkele, maailma ja oma lihamme pettäisi eivätkä viettelisi meitä harhauskoon, epätoivoon ja muihin suuriin synteihin ja paheisiin. Ja rukoilemme vielä, että jos joudummekin sellaisiin kiusauksiin. viimein voittaisimme.

 

Seitsemäs rukous

Vaan Päästä meidät Pahasta.

Mitä se on?

Me rukoilemme lopuksi tässä rukouksessa, että taivaallinen Isämme vapauttaisi meidät kaikesta pahasta ruumiin ja sielun, tavaran ja kunnian puolesta, ja että hän viimein, kun kuoleman hetki tulee, antaisi meille autuaallisen lopun ja ottaisi meidät armollisesti tästä murheen laaksosta tykönsä taivaaseen.

 

Päätössanat

Sillä Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesta. Aamen.

Mitä aamen merkitsee?

Minä saan olla varma siitä, että taivaallinen Isä mieltyy tällaisiin rukouksiin ja kuulee ne. Sillä hän on itse käskenyt meidän näin rukoilla ja hän on luvannut kuulla meitä. Aamen, aamen, se on, totisesti, totisesti, näin on tapahtuva.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus