Neljäs käsky

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Neljäs käsky

 

 
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Mitä se on? Meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme halveksi emmekä vihoita vanhempiamme tai hallitusväkeämme, vaan kunnioitamme ja palvelemme heitä, olemme heille kuuliaiset ja pidämme heitä rakkaina ja kalliina.

56.

Keistä Jumala puhuu meille neljännessä käskyssä.

 

Jumala puhuu meille neljännessä käskyssä niistä lähimmäisistä, jotka hän on asettanut hallitsemaan meitä ja joita meidän tulee erityisesti kunnioittaa. Heitä ovat:

1. Isä ja äiti sekä heidän sijaisensa.

Sananl. 20:20: Joka isäänsä ja äitiänsä kiroaa, sen lamppu sammuu pilkkopimeään.
 

 

Joh. 19:26-27: Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, hän sanoi äidillensä: Vaimo, katso poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.

Tehtävä: Mieti, ketkä ovat vanhempien sijaisia hoitopaikassa, tarhassa, koulussa tai leirillä.

2. Pastorit ja muut seurakuntien opettajat.

2 Kun. 2:12: Elisa näki sen (Elian menevän taivaaseen) ja huusi: "Minun isäni, minun isäni."
 

 

1 Kor. 4:15: Minä (Paavali) teidät synnytin evankeliumin kautta Jeesuksessa Kristuksessa.

3. Maallinen esivalta, sen viranomaiset, laki ja järjestys.

Room. 13:1,6: Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat... He ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten.
 

 

1 Piet. 2:13-14: olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin viranhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.

4. Työnantajat ja esimiehet.

2 Kun. 5:13: Naimanin palvelijat astuivat esiin, puhuttelivat häntä ja sanoivat: "Isäni."
 

 

1 Piet. 2:18: Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
 

 

Matt. 8:8-10: Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi: "Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle; vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen, ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina, ja minä sanon tälle: 'Mene', ja hän menee, ja toiselle: 'Tule', ja hän tulee, ja palvelijalleni: 'Tee tämä', ja hän tekee." Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti, minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa."

5. Vanhukset.

Apt. 22: 1: Paavali puhui kansalle: Miehet, veljet ja isät, kuulkaa, mitä minä nyt teille puolustuksekseni puhun.
 

 

1 Tim. 5:1,2: Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä, vaan neuvo niin kuin isää... vanhoja naisia niin kuin äitejä.

57.

Mitä tässä käskyssä säädetään vanhemmille?

 

Jumala tahtoo, että vanhemmat huolehtivat lapsistaan isällisellä ja äidillisellä rakkaudella, antavat heille toimeentulon ja turvan, opettavat heille Jumalan sanan ja ohjaavat heidät vilpittömään jumalanpelkoon sekä antavat heille hyvän esimerkin, mitä tulee oikeaan uskoon, hurskaaseen elämään ja hyviin tapoihin. Kasvatuksen päämääränä on kasvattaa lapsista kypsiä, vastuuntuntoisia ja itsenäisiä ihmisiä, jotka seuraavat uskossa Jumalan sanaa sekä kunnioittavat maan oikeita lakeja, järjestystä ja hyviä tapoja.

Ef. 64: Isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa.

Huomio: Kuri on sitä, että ihmiselle asetetaan oikeat ja turvalliset rajat, joiden puitteissa hänen tulee elää ja toimia.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 18:19, 5 Moos. 6:6-9, Sananl. 13:24; 22:15; 23:13,14 ja Matt. 18:6, 10. Keskustellaan aiheesta: Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee.

58.

Mihin neljäs käsky velvoittaa lapset ja alaiset?

 

Neljäs käsky velvoittaa meidät kunnioittamaan, tottelemaan ja rakastamaan omia vanhempiamme ja kaikkia niitä, joita tämä käsky tarkoittaa vanhemmilla. Samalla se kieltää meitä halveksimasta ja vihaamasta heitä.

59.

Miksi meidän tulee kunnioittaa vanhempia?

 

Jumala itse on asettanut meille sen järjestyksen, että on olemassa vanhemmat, pastorit ja esivalta. Hän on myös säätänyt, että nuorten tulee kunnioittaa vanhoja ihmisiä. Meidän tulee noudattaa neljättä käskyä siis Jumalan tähden. Jos kunnioitamme vanhempiamme, kunnioitamme Jumalaa. Jos halveksimme vanhempiamme, halveksimme Jumalaa.

Tiit. 2:5: (Tulee olla) alamaisia, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi.

60.

Kuka huolehtii meistä vanhempiemme välityksellä?

 

Jumala itse hoitaa meitä vanhempien, pastoreitten ja esivallan kautta. Myös sen tähden meidän tulee kunnioittaa heitä ja osoittaa heille pyhää pelkoa, nöyryyttä ja tottelevaisuutta. "Kunnioittaminen on paljon suurempi asia kuin rakastaminen, koskapa siihen ei ainoastaan sisälly rakkaus, vaan ikään kuin salattuun majesteettiin kohdistuva alistuvaisuus, nöyryys ja pelko" (Luther).

Room. 13:1,4: Ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat... esivalta on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi.

61.

Milloin halveksimme ja vihoitamme vanhempiamme?

 

Me halveksimme ja vihoitamme vanhempiamme ja hallitusväkeämme, kun emme anna heille sitä kunniaa, minkä Jumala tahtoo meidän antavan heille, vaan olemme tottelemattomia, puhumme heille rumasti tai muulla pahuudella murehdutamme heitä. Siten pakotamme heidät oikeutettuun vihaan ja rankaisemaan meitä.

5 Moos. 27:16: Kirottu olkoon se, joka häpäisee isäänsä tai äitiänsä. Ja kaikki kansa sanokoon: "Aamen".
 

 

Room. 13:3-4: Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää. Sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 37:32-35: Jaakobin pojat murehduttivat isänsä pahuudellaan.

62.

Millainen synti on vanhempien halveksiminen?

 

Vanhempien halveksiminen on suuri synti, jonka Jumala rankaisee ankarasti.

Sanani. 30:17: Siltä, joka isäänsä pilkkaa ja pitää halpana totella äitiänsä, korpit hakkaavat puron luona silmän, ja kotkan poikaset syövät sen.
 

 

Room. 112: Se, joka asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion.

Tehtävä: Lue 1 Sam. 4: 11: Eelin poikien loppu, 2 Sam. 15: Absalomin kapina ja loppu, sekä 2 Kun. 2:23,24: Beetelin poikien pilkan rangaistus.

63.

Milloin kunnioitamme vanhempiamme?

 

Me kunnioitamme vanhempiamme ja hallitusväkeämme, jos todellisessa jumalanpelossa annamme heille sen kunnian, jota Jumala vaatii, ja osoitamme heille sitä myös kaikella käytöksellämme.

Mal. 1:6: Poika kunnioittakoon isää ja palvelija herraansa.
 

 

Room. 13:7: Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero; kenelle tulli, sille tulli; kenelle pelko, sille pelko; kenelle kunnia, sille kunnia.
 

 

3 Moos. 19:32: Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhusta sekä pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra.

Tehtävä: Lue 1 Kun. 2:19: Kuningas Salomon kunnioittava käytös äitiänsä kohtaan, ja 1 Moos. 46:29: Joosefin sydämellinen käytös isäänsä kohtaan.

Luther lausuu: "On siis teroitettava nuorille, että heidän tulee pitää vanhempiaan Jumalan sijaisina ja ajatella, että vaikka isä ja äiti olisivat halpa-arvoisia, köyhiä, raihnaisia ja äreitä, he ovat kuitenkin Jumalan antamia. Älkööt menettäkö heille kuuluvaa kunnioitusta elintapojensa tai virheittensä tähden... Heitä kohtaan on puheessakin käyttäydyttävä nuhteettomasti, ei saa tiuskia heille, ei uhmata eikä pauhata, vaan mukautua ja vaieta, vaikka he menisivätkin joskus liian pitkälle."

64.

Milloin palvelemme vanhempiamme?

 

Palvelemme vanhempiamme, jos teemme käskemättäkin heille kaikkea hyvää ja osoitamme heille sydämellistä kiitollisuutta.

Tehtävä: Lue 1 Moos. 47:11,12: Joosefin huolenpito isästään, ja Joh. 19:26-27: Herran Jeesuksen huolenpito äidistään.

65.

Milloin olemme kuuliaisia vanhemmillemme?

 

Olemme kuuliaisia vanhemmillemme, jos tottelemme heitä kaikissa niissä asioissa, joissa Jumala on asettanut heidät hallitsemaan meitä.

Koi. 3:20: Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa.

Tehtävä: Lue Luuk, 2:51: Herran Jeesuksen alamaisuus.

66.

Milloin emme saa olla kuuliaisia?

 

Jos vanhemmat, esimies, maan laki tai mikä muu tahansa määrää meille jotakin sellaista, mikä on vastoin Jumalan sanaa ja mitä emme siis voi hyvällä omallatunnolla noudattaa, meidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä.

Apt. 5:29: Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Tehtäviä: Lue 2 Moos. 1: 15-2 1: Heprealaiset kätilövaimot eivät surmanneet poikavauvoja kuninkaan käskystä, ja Ester 3:13 - 5:2: Ester uhmasi lakia pelastaakseen kansansa. Mieti, olisiko nykyisin sellaisia asioita, joissa emme voisi noudattaa lakia tai annettua käskyä.

67.

Milloin pidämme vanhempiamme rakkaina ja kalliina?

 

Pidämme vanhempiamme rakkaina ja kalliina, jos kiitollisina suomme heille kaikkea hyvää, kärsivällisesti kestämme heidän heikkouksiaan ja rukoilemme heidän puolestaan.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 45:3 ja 50: 1: Joosefin rakkaus isäänsä kohtaan, ja 1 Tim. 5:4. Keskustellaan siitä, mitä me voimme tehdä kotona.

68.

Mikä lupaus liittyy neljänteen käskyyn?

 

Neljänteen käskyyn liittyy lupaus: että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä.

69.

Mitä Jumala teroittaa mieliimme tällä lupauksella?

 

Jumala haluaa teroittaa mieliimme tällä lupauksella, miten korkeassa arvossa hän pitää vanhempien kunnioittamisen ja miten suuren ajallisen siunauksen se tuottaa, jotta me sitä mieluummin ahkeroisimme noudattaa tätä käskyä.

Ef. 6:2-3: Kunnioita isääsi ja äitiäsi - tämä on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus: että menestyisit ja eläisit kauan maan päällä.

 

VIIDES KÄSKY JA SITÄ SEURAAVAT KÄSKYT

 

Neljännessä käskyssä Jumala puhui meille niistä, jotka Jumala on asettanut meidän yläpuolellemme. Viidennessä ja sitä seuraavissa käskyissä Jumala puhuu meille kaikista lähimmäisistämme ja säätää meille, kuinka meidän on osoitettava heitä kohtaan oikeata lähimmäisenrakkautta heidän asemastaan riippumatta.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus