LISÄYS 1, Herran siunaus

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

LISÄYS 1, Herran siunaus

 

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

1.
Mikä on Herran siunaus?
 
Jumala antoi Herran siunauksen Moosekselle ja käski pappeja siunata sillä Israelin seurakunnan. Herra sanoi: "Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä."

Tehtävä: Lue 4 Moos. 6:22-27.

2.
Mikä on se Jumalan nimi, joka Herran siunauksessa lasketaan koko seurakunnan ja yksityisen kristityn ylitse?
 
Se on armollisen, siunaavan kolmiyhteisen Jumalan nimi. Siunauksessa on kolme osaa, ja Herran nimi mainitaan kolme kertaa.

Herran siunauksen sijasta voidaan toisinaan käyttää samansisältöistä apostolista siunausta: "Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne", 2 Kor. 13:13.

3.
Mitä ensimmäinen siunaus sisältää?
 
Ensimmäinen siunaus kuuluu: "Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua." Tässä Herra siunaa ja varjelee uskovansa ajallisen elämän kaikkien siihen kuuluvien asioiden puolesta, kuten esivallan ja isänmaan, avioliiton ja kodin, hengen ja terveyden, työn, omaisuuden ja toimeentulon puolesta. Vertaa Vähästä katekismuksesta Lutherin selityksiä ensimmäiseen uskonkappaleeseen ja neljänteen rukoukseen.

4.
Mitä toinen siunaus sisältää?
 
Toinen siunaus kuuluu: "Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen." Tässä Herra siunaa meitä siten, että hän valaisee meille Vapahtajamme lempeät, armolliset kasvot niin, että ne loistavat meille "vanhurskauden aurinkona" (Mal. 4:2) eli säteilevät meille syntisille syntien anteeksiantamusta ja me saamme voiman tulla uskossa hänen tykönsä. Sen seurauksena hän sitten "armoittaa" meidät siinä merkityksessä, että saamme voiman ja kyvyn tehdä uskossa Kristukseen hyviä tekoja. Toisen siunauksen alkuosa koskee siis syntien anteeksiantamusta ja loppuosa hyviä tekoja.

5.
Mitä kolmas siunaus sisältää?
 
Kolmas siunaus kuuluu: "Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan." Kun meille tulee ahdistuksen aikoja, vaikuttaa siltä, kuin Herra olisi kääntänyt kasvonsa meistä pois ja olisi meille vihainen. Tässä kolmannessa siunauksessa hän siunaa meitä siten, että hän päästää meidät ahdistuksen alta evankeliuminsa ihanilla armolupauksilla. Jumala antaa meille synnit anteeksi. Saamme rauhan tunnollemme, ja Kristus paistaa jälleen meille "vanhurskauden aurinkona". Siten selviämme ahdistuksen alta ja voimme edelleen omistaa itsellemme uskossa Kristuksen rauhan.

6.
Missä Herra laskee nimensä yllemme?
 
Erityisesti Herra antaa siunauksensa Jumalan sanan ja pyhien sakramenttien ympärille kokoontuvalle seurakunnalleen, kun pastori siunaa heidät Herran siunauksella. Jo pelkästään Herran siunauksen saaminen on riittävä syy osallistua yhteiseen jumalanpalvelukseen. Herramme ei jätä vaille siunausta myöskään niitä, jotka eivät ylivoimaisten esteiden, sairauden tai vanhuuden heikkouden vuoksi pääse yhteisiin tilaisuuksiin, vaikka haluaisivat tulla, vaan Herra on heidänkin turvansa ja apunsa. Hekin ovat saman siunauksen ja seurakunnan esirukousten alla.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus