Pyhän kasteen hyödystä

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Pyhän kasteen hyödystä

 


Mitä kaste antaa eli hyödyttää? Kaste vaikuttaa syntien anteeksiantamuksen, vapauttaa kuolemasta ja perkeleestä sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset. Mitkä ovat ne Jumalan sanat ja lupaukset? Ne, jotka Herramme Kristus sanoo Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa: Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

303.
Miten pyhä kaste vaikuttaa syntien anteeksiantamuksen?
 
Koska me puemme pyhässä kasteessa uskon kautta päällemme Herran Jeesuksen Kristuksen, niin hänen vanhurskautensa peittää kaikki syntimme, sekä perisynnin että tekosynnit, ja meidät pestään puhtaiksi hänen verellään.

Gal. 3:27: Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.
 
 
Apt. 2:38: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksiantamiseksi.
 
 
Apt. 22:16: Anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.
 
 
Hebr. 10:22: Käykäämme esiin vakain sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä.
304.
Miten pyhä kaste vapauttaa kuolemasta?
 
Pyhä kaste vapauttaa meidät kuolemasta, koska se ottaa pois kuolemalta pistimen, joka on synti, ja yhdistää Kristukseen Jeesukseen. Niin ajallinen kuolema ei voi vahingoittaa kastettua, uskovaa kristittyä eikä iankaikkisella kuolemalla eli kadotuksella ole valtaa häneen, vaan hän on Kristuksessa, elää hänen kanssaan ja Kristus elää hänessä. Ajallinen kuolema on kristitylle portti iankaikkiseen elämään.

1 Kor. 15:55-57: Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Mutta kuoleman pistin on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
 
 
Room. 8:1: Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
305.
Miten kaste vapauttaa perkeleestä?
 
Pyhä kaste vapauttaa perkeleestä, koska meidät kasteessa temmataan pois perkeleen valtakunnasta ja siirretään Jumalan valtakuntaan. Kasteessa meidät puetaan Kristukseen ja saamme syntien anteeksiantamuksen niin, ettei perkele voi esittää meihin nähden enää mitään vaatimuksia. Me voimme nyt sitä vastoin kasteenliittomme suojassa uskossa puolustautua kiusaajaa vastaan ja tuloksellisesti vastustaa häntä.

Kol. 1:12-13: Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
 
 
Kol. 2:12: Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.
 
 
Gal. 3:27: Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.
 
 
Room. 8:34: Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin.
 
 
1 Joh. 4:4: Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät. Sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.
 
 
1 Joh. 5:4: Tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
306.
Miten pyhä kaste antaa meille iankaikkisen autuuden?
 
Samalla kun pyhä kaste tekee meistä Jumalan lapsia, se tekee meistä myös iankaikkisen autuuden perillisiä. Tästä saamme kasteemme liiton nojalla olla uskossa aivan varmoja.

1 Piet. 3:21: Vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.
 
 
Room. 8:17: Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
 
 
Tiit. 3:5-7: Hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan, uudestisyntymisen peson (pesemisen) ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.
 
 
1 Piet. 1:21: Kristuksen kautta te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan.
 
 
Room. 5:5: Toivo ei saata häpeään.
307.
Miten kasteen tuomat lahjat omistetaan ja käytetään?
 
Kasteen tuomat lahjat omistetaan ja käytetään uskon kautta. Epäusko taas hylkää ne ja jättää käyttämättä.

Mark. 16:16: Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
 
 
Hebr. 11:6: Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen.
308.
Onko kaste ehdottoman välttämätön pelastukseen?
 
Herramme Kristus ei sano: Joka ei usko ja jota ei ole kastettu, vaan ainoastaan: "Joka ei usko". Näin hän osoittaa, että ainoastaan epäusko vie kadotukseen ja että autuaaksi tekevä usko voi olla olemassa kasteen vielä puuttuessa, kunhan kastetta ei halveksita eikä hylätä. Tällaisia tapauksia voi esiintyä lähetystilanteessa. Samalla perusteella on Lutherin antaman esikuvan mukaisesti lohdutettu myös niitä, joiden lapsi on kuollut, ennen kuin hänet ehdittiin kastaa (1 Moos. 17:7). Ei kasteen puute, vaan sen halveksiminen kadottaa.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus