Pyhän kasteen voimasta

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Pyhän kasteen voimasta

 

Kuinka vesi voi vaikuttaa näin suuria asioita? Vesi tosin ei niitä vaikuta, vaan Jumalan sana, joka on vedessä ja veden mukana, ja usko, joka veteen yhdistetyn Jumalan sanan uskoo. Sillä ilman Jumalan sanaa vesi on tavallista vettä eikä mikään kaste. Mutta Jumalan sanaan yhdistyneenä se on kaste, se on armorikas elämän vesi ja uudestisyntymisen peso Pyhässä Hengessä, niin kuin apostoli Paavali kirjeessään Tiitukselle sen kolmannessa luvussa sanoo: Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma.

309.
Mikä antaa kasteelle pelastavan voiman?
 
Vesi sinänsä ei voi meitä pelastaa, vaan Jumalan sana liittää pelastuslahjat kasteeseen. Usko taas, joka luottaa tähän Jumalan sanaan, omistaa ne kasteesta itselleen.

Ef. 5:25-26: Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta.
310.
Vaikuttaako kaste uudestisyntymisen?
 
Kaste vaikuttaa uudestisyntymisen, sillä Raamattu nimittää sitä uudestisyntymisen pesoksi. Kaste on väline, jolla Pyhä Henki synnyttää meidät uudesti.

Tiit. 3:5: Pelasti hän meidät...laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta.
 
 
Joh. 3:5: Joka ei synny vedestä ja Hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Huomio: Ne, jotka lähetystilanteessa ovat jo syntyneet uudesti sanasta, tarvitsevat silti vielä kastetta. Heissäkin kaste vaikuttaa uudestisyntymisen Jumalan sanan mukaan. Kasteen voima ja vaikutus ei muutu, vaikka sitä ennen julistetaan ja kuullaan evankeliumia. Kaste ja evankeliumin sana eivät kumoa toisiansa, vaan vahvistavat toistensa vaikutusta. Apostolisena aikana oli lähetystilanne, jolloin ensiksi julistettiin evankeliumia ja vasta sitten kastettiin. Niille, jotka siinä tilanteessa oli kastettu, apostoli Paavali sanoo kasteen vaikuttavan uudestisyntymisen (Tiit. 3:5). - Ne taas, jotka ovat kasteen jälkeen epäuskonsa tähden hengellisesti kuolleet, saavat tuhlaajapojan tavoin parannuksessa palata Isän tykö takaisin kasteen liittonsa turvin ja virota eloon. Luther: "Parannus on siis vain kasteeseen takaisin palaamista, sen uudestaan etsimistä ja harjoittamista, mikä jo ennen oli aloitettu, mutta josta sitten luovuttiin."

311.
Mitä tarkoittaa Pyhän Hengen uudistus?
 
Pyhän Hengen uudistus merkitsee seuraavia asioita: Kun kaste uudestisynnyttää meidät uskon kautta, se samalla lahjoittaa meille uuden hengellisen elämän. Pyhä Henki asettuu meihin asumaan, valaisee sanallaan mielemme ja ymmärryksemme, ohjaa tahtomme kaikkeen hyvään sekä antaa meille voimaa elää Jumalan lapsina, vastustaa himoja ja uudistua Jumalan kuvan mukaan.

Viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa Kristuksen seurakunta ilmestyy kirkastettuna, jolloin olemme vapaita vanhasta ihmisestä ja kokonaan pyhiä ja puhtaita.

Tiit. 3:5: Pelasti hän meidät ... laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta.
 
 
Room. 8:14: Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
 
 
2 Kor. 5:17: Siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus.
 
 
Ef. 5:26-27: Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus