Enkelit

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Enkelit

 
157.

 
Mitä ovat enkelit?

 

Enkelit ovat Jumalan luomia näkymättömiä henkiolentoja. Heitä on kahdenlaisia: hyviä ja langenneita eli pahoja.

158.

Millaisia ovat hyvät enkelit?

 

Hyvät enkelit ovat pyhiä henkiolentoja, jotka Jumala on jo vahvistanut iankaikkisesti autuaiksi. Heitä on suuri joukko ja heidän voimansa on valtava. He ylistävät Jumalaa ja täyttävät hänen käskyjään. He olivat läsnä Kristuksen lunastustyön eri vaiheissa ja he ovat mukana myös Kristuksen tullessa tuomiolle. Lisäksi he palvelevat erityisesti uskovia heidän matkallaan taivaaseen.

Matt. 18:10: Heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa.
 

 

Dan. 7:10: Tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä.
 

 

Ps. 103:20: Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen.
 

 

Matt. 25:31: Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
 

 

Hebr. 1:14: Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä.

 

Hebr. 12:22: Te (uskovat) olette käyneet ... kymmenien tuhansien enkelien tykö.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 3:24: Kerubit vartioivat paratiisia, 2 Kun. 6:12-17: enkelit Elisan turvana, Jes. 6:1-7: Serafit kuuluttavat Jumalan pyhyyttä, Dan. 6:22: enkelit Danielin suojana, Luuk. 2:13-14: Enkeleitten suuri joukko jouluyönä ylistää Jumalaa, Luuk. 16:22: Enkelit vievät Lasaruksen sielun taivaaseen, ja Luuk. 24:4-5: Enkelit ilmoittavat Jeesuksen ylösnousemuksen. - Muistele, millä tavoin Raamattu kertoo enkelien ilmestyneen ihmisille?

159.

Millaisia ovat pahat enkelit?

 

Pahat enkelit ovat henkiolentoja. Jumala loi heidät alunperin hyviksi, mutta he lankesivat syntiin ja Jumala hylkäsi heidät iankaikkisesti. He ovat kavalia, voimakkaita ja taitavia tekemään pahaa. Heitäkin on suuri joukko. He ovat Jumalan ja ihmisten sekä kaiken hyvän ja oikean vannoutuneita vihollisia, jotka tahtovat turmella ja hävittää Jumalan töitä. Erityisesti he haluavat estää ihmisiä pelastumasta ja saattaa heidät kanssaan helvetin vaivaan. Heidän päämiehensä on perkele, jota Raamattu nimittää myös saatanaksi eli syyttäjäksi, kiusaajaksi ja vastustajaksi tai pahaksi. Pahoja enkeleitä sanotaan Raamatussa myös saastaisiksi ja pahoiksi hengiksi sekä riivaajiksi.

2 Piet. 2:4: Jumala ei säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.
 

 

Ef. 6:11-12: Pukekaa päällenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan ... pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
 

 

Mark. 5:9: Saastainen henki sanoi Jeesukselle: "Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta."
 

 

Joh. 8:44: Perkele on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole.
 

 

1 Piet. 5:8-9: Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa.

Tehtäviä: Lue 1 Moos. 3:1-5: perkeleen kavala kiusaus paratiisissa, ja Matt. 4:1-11: Jeesuksen kiusaaminen. - Mihin eläimiin Raamattu vertaa kiusaajaa?


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus