Neljäs luku, Pyhän kasteen sakramentti

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Neljäs luku, Pyhän kasteen sakramentti

 

 
Niin kuin perheenisän tulee teroittaa tämä yksinkertaisesti perhekunnalleen.

 

Ensiksi

Mitä kaste on?

 

Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan se on vettä, joka liittyy Jumalan käskyyn ja yhdistyy Jumalan sanaan.

 

Mikä on se Jumalan sana?

 

Tämä, jonka Herramme Jeesus Kristus sanoo Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa:
Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

 
 

Toiseksi

Mitä kaste antaa eli hyödyttää?

 

Kaste vaikuttaa syntien anteeksiantamuksen, vapauttaa kuolemasta ja perkeleestä sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset.

 

Mitkä ovat ne Jumalan sanat ja lupaukset?

 

Ne, jotka Herramme Kristus sanoo Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa:
Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu. Mutta joka el usko, se tuomitaan kadotukseen.

 

Kolmanneksi

Kuinka vesi voi vaikuttaa näin suuria asioita?

 

Vesi tosin ei niitä vaikuta, vaan Jumalan sana, joka on vedessä ja veden mukana, ja usko, joka uskoo veteen yhdistetyn Jumalan sanan. Sillä ilman Jumalan sanaa vesi on tavallista vettä eikä mikään kaste. Mutta Jumalan sanaan yhdistyneenä se on kaste, se on armorikas elämän vesi ja uudestisyntymisen peso Pyhässä Hengessä, niin kuin apostoli Paavali kirjeessään Tiitukselle sen kolmannessa luvussa sanoo:
Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma.

 

Neljänneksi

Mitä tällainen vedellä kastaminen merkitsee?

 

Se merkitsee sitä, että meissä oleva vanha ihminen on kaikkine synteineen ja pahoine himoineen jokapäiväisen katumuksen ja parannuksen kautta upotettava ja kuoletettava ja että sen sijaan joka päivä on tuleva esiin ja nouseva uusi ihminen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti Jumalan edessä.

 

Missä tämä on kirjoitettuna?

 

Apostoli Paavali sanoo Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa:
Me olemme yhdessä Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.


Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus